Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Numismatik spadl do hrobky. Které pivo chutnalo víc?

hro01
Pětičlenný kolekltiv autorů dal vzniknout obsahu knihy 100 zajímavostí z Českých Budějovic, kterou vydalo plzeňské nakladatelství Starý most a veřejnost se s ní oficiálně seznámila v Jihočeském muzeu 22. října 2019
23.10.2019 13:27 | Ladislav Lhota

Plzeňské nakladatelství Starý most již dvě desetiletí vydává regionální literaturu a v tematické řadě 100 zajímavostí se od titulů zaměřených na západočeskou metropoli, Šumavu či Brdy propracovalo k realizaci knihy 100 zajímavostí z Českých Budějovic, která vznikla ve spolupráci se Státním okresním archivem České Budějovice a Jihočeským muzeem. Z obou institucí se také rekrutoval pětičlenný kolektiv autorů.

Č. BUDĚJOVICE – Vědečtí pracovníci s bohatou publikační zkušeností Ondřej Chvojka a Zuzana Thomová vybrali do knihy zajímavosti archeologické, Jiří Chvojka numismatické a Daniel Kovář s Leošem Nikrmajerem známé i méně známé informace z více než sedm set padesát let dlouhé historie města. „Když se na nás nakladatelé obrátili, řekli jsme, že to zkusíme. Ukázalo se, že zvládneme nasbírat zajímavosti ještě do další knihy. Práce byla velmi osvěžující, neboť většinou píšeme odborné články a teď jsme mohli, ba museli, spojit odbornost s příběhy i trochou humoru. Na populárně naučné publikaci jsem se podílela poprvé v životě,“ prozradila Zuzana Thomová, koordinátorka projektu.

Jediná žena v autorském kolektivu rozdělila do svěřených kapitol zajímavosti spojené s archeologickým průzkumem základů někdejšího budějovického kostela Sv. Anny v roce 1984, kdy započala přestavba sakrální budovy na koncertní síň, s ohledáním ostatků Jindřicha Libraria v dominikánském klášteře nebo s archeologickými pracemi při rekonstrukci katedrálního chrámu Sv. Mikuláše. „Pod kostelem Sv. Anny jsme objevili kryptu kapucínů. Vedle odborných věcí připomínám z dnešního pohledu komickou příhodu, která potkala numismatika Jiřího Chvojku, spoluautora 100 zajímavostí Českých Budějovic. Při výzkumu spadl do hrobky a nebylo mu do smíchu,“ připomněla.

Vedoucí oddělení Státního okresního archivu v Č. Budějovicích Daniel Kovář vložil do publikace bohaté zkušenosti s prací na mnoha titulech literatury faktu. „Málokdo ví, že hospoda Alžír v Jírovcově ulici na počátku 20. století úspěšně suplovala asi patnáct let divadelní scénu. Střídaly se tady po několika měsících kočovné společnosti s repertoárem až sedmdesáti her, takže mohly každý večer nabídnout publiku něco jiného,“ upozornil na kapitolu č. 17. Pojednal také o městských uniformách nebo konkurenčním boji mezi domácími a přespolními pivovary. „Král Ferdinand v 16. století sice pochválil budějovické pivo, ale z 18. století pochází četné doklady o tom, že chutnější bylo pivo dovážené,“ shrnul.

Ladislav Lhota
Foto autor


hro02
hro03
hro04
hro05
hro06


Přidej komentář