Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Obnovené tůně zkulturní cestu z Krásného údolí

141222tuk01
Péče o přírodu je součástí kultury lidského bytí. Projekt na obnovu tůní a studánek v revíru Lesů Český Krumlov počítá s vybudováním padesáti lesních nádrží. Aktuálně se pracuje na obnově tůní u cesty z Krásného údolí do lesa Dubík
14.12.2022 13:02 | Ladislav Lhota

Projekt na obnovu krumlovským tůní a studánek počítá v horizontu pěti let s vybudováním padesáti nádrží sloužících k zadržování vody v lesích patřících do revíru Lesů Český Krumlov. Zkulturní se tím prostředí sloužící lidem k relaxaci a zvýší se vodní rezervoár. Aktuálně se obnovují dvě tůně u cesty z Krásného údolí do lesa Dubík. Nevzhledná stráň dosud zarostlá křovinami a plevelem dostane vlídnější podobu a návštěvníci budou procházet kolem blyštivých vodních ploch.

Č. KRUMLOVTůně sloužící k zadržování a čištění vody se budou nacházet mezi hřištěm na malou kopanou a mostkem vedoucím k zámecké zahradě. „Původně se zde nacházely dvě vodní nádrže a my jsme se rozhodli pro jejich postupnou obnovu. V letošním roce jsme se pustili do obnovy horní tůně, kde jsou práce technologicky i finančně jednodušší. Následně připravíme projekt pro rekonstrukci spodní nádrže, kde budou práce složitější. Také čekáme na dotační titul, který bychom mohli využít,“ vysvětluje Miroslav Štoll, jednatel společnosti Lesy města Český Krumlov. Horní tůň poslouží jako sedimentační nádrž pro ukládání splavenin.

U obou tůní vznikne retenční prostor pro zachycení přívalového deště a stanou se domovem mnoha obojživelníků. Přelivnou část hráze u horní tůně tvoří zásyp lomovým kamenem v kombinaci s dřevěným roštem z jedlové kulatiny. Vysoká návštěvnost této lokality volá po vybudování odpočinkové a relaxační zóny. „Prostředí jsme zkultivovali a předpokládáme, že sem umístíme lavičky. Po rekonstrukci spodní tůně by se mohlo přidat ohniště v bezpečné vzdálenosti od lesa,“ doplňuje Miroslav Štoll. Financování projektu zajišťují Lesy města Český Krumlov, jako dříve naučnou stezku a hřiště na Dubíku nebo venkovní fitness hřiště U Trojice.

(lho, pen)
Foto Petra Nestávalová


141222tuk02
141222tuk03
141222tuk04
141222tuk05
141222tuk06


Přidej komentář