Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Od 1. června se znovu otevřel zámecký park v Třeboni

trp01
Revitalizace zámeckého parku v Třeboni vrátila prostoru částečně podobu z 19. století. Cesty dostaly nový povrch, podobu laviček laviček inspiroval historický zahradní mobiliář, který se dochoval v depozitářích někdejších schwarzenberských sídel
02.06.2020 14:02 | Ladislav Lhota

V pondělí 1. června úderem poledne se veřejnosti znovu otevřely brány zámeckého parku v Třeboni, jehož revitalizace trvala devět měsíců. Prostor přiléhající ke schwarzenberskému zámku dostal nové povrchy cest nebo historizující lavičky na netradičních místech. Obnova se uskutečnila za přispění Místní akční skupiny Třeboňsko o. p. s., která na akci alokovala z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bezmála pět miliónů korun.

TŘEBOŇ – Partnery projektu se staly Český nadační fond pro vydru a Gymnázium Třeboň. Celková částka za revitalizaci zámeckého parku se vyšplhala na 6, 8 miliónu korun. „Historické zahrady a parky jsou nedílnou součástí památkových objektů. Představují svébytná umělecká díla zahradní a parkové architektury, mnohé s památnými stromy a porosty, a jsou vyhledávaným místem odpočinku mnoha návštěvníků. Péči o ně považujeme za stejně důležitou jako péči o historické domy,“ zdůrazňuje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Šestihektarový park v Třeboni je součástí čtvrtého největšího zámeckého komplexu v Čechách. Naposledy byl dlouhodobě uzavřený veřejnosti během povodní v srpnu 2002. Tehdy celý objekt zalila voda a způsobila velké škody na stromech. Park potřeboval nezbytný zásah, který by zabránil zadržování přebytečné vody. Po poslední rekonstrukci z let 1987 až 1995 zbyly v parku nevhodné i nevkusné asfaltové cesty a zabetonované lavičky, které bránily přirozenému pohybu vody.

Revitalizace neskončila

Na revitalizaci parku, která této oáze klidu částečně vrátila podobu z konce 19. století, pracovala firma Lesostavby Třeboň a.s. podle projektu architekta Milana Šindlera. „Dělníci nejprve vyčistili ucpaný původní příkop, který dnes slouží jako městská kanalizace, a odstranili asfaltový povrch. Pokračovali demolicí litého betonu, místy s armaturou, dosahujícího tloušťky někde až přes třicet centimetrů. Dále pracovali na přípravě podložních vrstev nových cest, dozdívce kamenných obrubníků a pokládce nového povrchu,“ popisuje postup prací třeboňský kastelán Vít Pávek.

Nové cesty tvoří několik vrstev kameniva a z recyklovaného materiálu původních cest, což napomůže snadnějšímu vsakování dešťové vody. Podobu nových laviček inspiroval historický zahradní mobiliář, který se dochoval v depozitářích někdejších schwarzenberských sídel. „Prořezávka vzrostlých, druhotně vysazených tújí odkryla výhled na zadní trakt zámku a příchozím se naskýtá dosud nezvyklý pohled na renesanční architekturu, upozorňuje kastelán. První etapu proměny spolufinancovala dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů. „Chystáme další úpravy včetně zbudování kopie litinového loubí u původního vchodu či skleník pod katovnami,“ uzavírá Vít Pávek.

(lho, tzp)
Foto archiv NPÚ


trp02
trp03
trp04
trp05
trp06


Přidej komentář