Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Památky navštívilo více lidí, ale méně sahali do kapsy

041122kps01
Na Státním hradu v Nových Hradech budou do konce listopadu každou středu a pátek pokračovat komentované prohlídky historických interiérů, které připomínají rod Buquoů, podledního šlechtického majitele romantické stavby na úpatí Novohradských hor. Přístupný bude i hradní příkop
04.11.2022 12:52 | Ladislav Lhota

Návštěvnická sezona na jihočeských památkách spravovaných Národním památkovým ústavem (NPÚ) skončila 31. října. Po dvouletém covidovém období se lidé mohli pohybovat v historických objektech bez omezení, což se projevilo na zvýšeném zájmu turistů. Třináct státních památek na jihu Čech od začátku ledna do 30. října navštívilo téměř 700 tisíc platících (699 108) osob. Je to o třináct procent více než v předchozím roce 2021, ale v porovnání s rokem 2019 poklesla návštěvnost o třicet čtyři procenta.

JIŽNÍ ČECHY – Přes velmi citelnou ztrátu organizovaných skupin zahraničních turistů se nejnavštěvovanějšími jihočeskými památkami staly zámky Český Krumlov (186 775 osob) a Hluboká (166 455 osob). Nejvýraznější propad v návštěvnosti zaznamenal hrad Landštejn, kam zamířilo o třiadvacet procent turistů méně než minulý rok. Výrazný útlum zájmu návštěvníků pocítili také na Červené Lhotě, kde se zastavil provoz v půjčovně pramiček u břehu Zámeckého rybníku napuštěného jen v poloviční kapacitě. „Letošní sezona nám ukázala aktuální stav a trendy v návštěvnosti a ve výnosech ze vstupného,“ připomíná Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích.

Zásadně se proměnila cenová strategie NPÚ, tudíž lze obtížně srovnávat výnosy ze vstupného s údaji vygenerovanými v předchozích létech. Letos se zrušily rozdíly ve výši vstupného mezi domácími turisty a cizinci. Změnil se výpočet dětského vstupného – od šesti do sedmnácti let nyní platí čtyřicet procent z plné výše. Výnosy do konce října činily téměř 155 milionů korun. Správci památkových objektů proti minulým obdobím evidují pokles rezervací zájezdů a nárůst individuálních příchozích. Podle správy zámku v Českém Krumlově si vstupenku na některou z prohlídkových tras zakoupilo pouze patnáct procent z celkového počtu návštěvníků procházejících zámeckým areálem. „Na zámku v Třeboni jsme pocítili snahu ušetřit peníze. Lidé se spokojili vesměs s jedinou prohlídkovou trasou,“ doplňuje kastelán Vít Pávek.

Nezastavily se restaurační práce

Podobný trend zaznamenal kastelán hradu Zvíkov Aleš Kadlčák: „Lidé si během léta více vybírali, jaké si zvolí služby. To dříve nebylo tak patrné, ale v případě Zvíkova je to pochopitelné. Součet cen parkoviště, vstupů, lodní dopravy, konzumace, propagace dává za jeden den v součtu tisíce korun. Turisté dost šetří právě na naší trase. Vystačí si s procházkou v parku.“ Přes zvýšené náklady na energie, stavební materiál a služby pokračovalo během roku restaurování objektů. Na hradě Nové Hrady skončila poslední etapa obnovy příkopu a nadále pokračuje oprava provozního zázemí v domku před hradem. Letošní investice dosáhly částky 4, 65 milionu korun.

Na hradě Landštejn se završila úvodní fáze konzervace vnějších stěn a oprava románské kaple, která se již v průběhu října zpřístupnila veřejnosti v rámci nové trasy. Na zámku Dačice se v červnu po dvouleté přestávce otevřely reprezentační sály v přízemí, kde skončily stavební práce na odvlhčování a následném restaurování výzdoby interiérů. „Po desítkách let se dočkaly vybílení klenuté sály. Příchozí mohou obdivovat restaurovanou iluzivní výmalbu stropu a šablonový vzor na stěnách. Díky výmalbě, spolu se zařízením místností podle dobových fotografií, získaly místnosti originální atmosféru šlechtických interiérů přelomu 19. a 20. století,“ vyzdvihuje kastelánka Kristýna Dvořáková.

Správu zámku Červená Lhota potěšil finiš pětiletého restaurování stropu zámecké jídelny i reinstalace interiéru pánské ložnice. „Rekonstrukční práce na zámecké vodárně způsobily, že poprvé po osmileté přestávce tekla na zámku pitná voda. Někdo to považuje za samozřejmost, my to vnímáme jako velký dar. Rozběhla se projektová příprava generální rekonstrukce hráze Zámeckého rybníka. Již teď je jasné, že půjde o veliký objem prací, které mohou přinést i z hlediska odborného poznání historie rybníka řadu zajímavých odpovědí. Našli jsme také čas na dílčí rekonstrukční práce v podkrovních prostorách zámku, které dosud nejsou zpřístupněné veřejnosti,“ informuje kastelán Tomáš Horyna.

Kde pokračuje zimní provoz?

Správa zámku Vimperk se soustředila na dokončení projektů a potřebnou administraci stavebních akcí. „V této chvíli máme nachystaných osm projektů pokrývajících opravy za více než 315 milionů korun. Tyto projekty jsou součástí nebo přímo souvisí s dotačním programem MK ČR Péče o národní kulturní dědictví I. Budeme je realizovat v několika etapách. Začneme už letos menší akcí – zahájením opravy střechy na Černé bráně a vytvořením odvodnění severního křídla Dolního zámku. Další stavební práce zahájíme na začátku stavební sezony v příštím roce bez omezení návštěvnického provozu,“ ujišťuje kastelán Vojtěch Brož.

Na vybraných památkách pokračuje zimní provoz do konce prosince. Hrad Nové Hrady bude až do konce listopadu nabízet každou středu a pátek od 13 hodin komentovanou prohlídku hradních interiérů, které připomínají historii rodu Buqouyů. Od úterý do pátku mezi desátou hodinou a půl třetí odpoledne bude zpřístupněný hradní příkop. Lidé se mohou vypravit také na zámek v Třeboni. Prohlídky rožmberských reprezentačních interiérů se budou konat vždy od čtvrtka do neděle až do 27. listopadu. Soukromá schwarzenberská apartmá budou přístupná do 20. listopadu. Vánoční prohlídky v době od 1. do 16. prosince se budou konat také vždy od čtvrtka do neděle.

Hradní muzeum a věž v Českém Krumlově bude možné si prohlédnou denně kromě pondělí až do 22. prosince. Zimní prohlídkovou trasu zámku v Hluboké nad Vltavou mohou zájemci navštívit rovněž do 22. prosince každý den s výjimkou pondělků v otevíracím čase od devíti hodin do půl čtvrté odpoledne. Po měsíční pauze vyhrazené k úklidu a údržbě, se v prosinci znovu otevře Muzeum Vimperska na zámku Vimperk. Sály se zajímavými sbírkami budou otevřené do 18. prosince vždy od pátku do neděle mezi jedenáctou hodinou a čtvrtou odpolední.

(lho, sla)
Foto archiv NPÚPřidej komentář