Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Pia Linz přivezla z Berlína kresby a prostorové objekty

pia01
Pia Linz vybuduje konstrukci z akrylového skla, usadí se v ní a zevnitř zachycuje to, co vidí kolem
16.06.2018 13:15 | Ladislav Lhota

Prostory Galerie současného umění a architektury – Domu umění města České Budějovice jsou pro letošní léto (13. června – 19. srpna) vyhrazené pro ukázku tvorby berlínské umělkyně Pie Linz. Autorka, jejímž stěžejním médiem je kresba, vystavuje poprvé na území České republiky. Zabývá se specifickou detailní kresbou, kterou vytváří nikoliv v ateliéru, ale vždy ve veřejném prostoru. Svým dílem demonstruje, že pohled každého člověka na okolní svět odráží individuální vnímání souhrnu zlomků reality.

Č. BUDĚJOVICE – Pia Linz (1964) se narodila v německém Kronbergu. Po absolvování střední školy studovala malbu na Staedelschule ve Frankfurtu nad Mohanem pod vedením Thomase Bayrleho, Johanna Georga Geygera, Felixe Dröseho. Pokračovala v mistrovském kurzu u Christy Näher. Díky stipendiím vycestovala za dalším studiem do Říma, Londýna a New Yorku. Jedenáct měsíců roku 1999 pracovala v uměleckém středisku Schloss Balmoral v Bad Emsu jako stipendistka německé spolkové země Porýní-Falc. V roce 2015 získala cenu HAP-Grieshaber Prize. Žije a pracuje v Berlíně.

Reprezentativní kolekci z tvorby výjimečné umělkyně nabízí českobudějovická výstava pod názvem Locations (Místa). Předkládá divákovi nejen kresby na papíře, ale rovněž prostorové objekty z akrylového skla, takzvané Box Engravings, kde Pia Linz využívá techniky rytiny. Koncepce jejích kreseb jsou protkané vícero přístupy, tvořícími jednotlivé cykly. Za příklad slouží projekty Kresby spojené s místem či Pole nazírání, stejně jako trojrozměrné Box Engravings, které patří k hlavní části díla Projection Works a jsou dalším vývojem trojrozměrných Cube Pictures.

Umělkyně přeměřuje parky a nádraží

Nad trojrozměrnými objekty autorka říká, že nejprve vybuduje konstrukci z akrylového skla v architektonické nebo přírodní lokalitě. Na vybraném místě se uvnitř konstrukce posadí a zachycuje to, co vidí kolem sebe, pomocí značkovače v podrobné kresbě na průhledné vnitřní stěny. „Nakonec kresbu vyryji do akrylového skla. Na rozdíl od panoramat z devatenáctého století, v nichž se pozorovatel umisťuje dovnitř panoramatu, zde nahlíží miniaturní svět rytin na krychlích zvenku. V této obrazové realitě je vzdálenost, a tudíž zbytek světa vždy obsažená uvnitř objektu,“ popisuje.

Jednotlivá díla jsou dokladem velice citlivého sžívání s lokalitou. Pia Linz přeměřuje krokováním vybranou plochu, třeba v newyorském Central Parku nebo frankfurtském nádraží, a ve výsledném systému umístí detailní kresby, doplněné textovými poznámkami, které informují o přírodním prostředí a kolemjdoucích, nabízejí zaslechnuté útržky rozhovorů a přibližují dění v místě. Vzhledem ke stylu kresby má divák dojem, že vybranou lokalitu nahlíží z výšky, evokující uzavřený kosmos. Z odstupu lze vnímat celkovou strukturu. Díky zaznamenaným detailům pozvolna dílo ožívá a dá se dešifrovat.

Práci Pia Linz, kterou autorka prezentuje také na výstavě Locations, lze přiblížit její vlastní charakteristikou rané tvorby a cyklu se specifickým vztahem k místu Early Site-Specific Pictures: „Díky pokusu převést zažitou realitu času a prostoru do reality skutečnosti dvojrozměrného statického obrazu jsem s Early Site-Specific Pictures během studia v osmdesátých létech objevila otázky a možnosti, které mě zaměstnávají dodnes. Proto jsou Early Site-Specific Pictures základem a klíčem k mému současnému dílu.“

(lho, tzg)
Foto archiv Galerie současného umění a architektury


pia02


Přidej komentář