Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Prachatice usilují o titul Historické město roku 2016

pt01
Jihočeské Prachatice mají 135 nemovitých kulturních památek a ucházejí se o titul Historické město roku 2016
01.02.2017 11:41 | Ladislav Lhota

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje od roku 1994 soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. O titul Historické město roku 2016 bude za Jihočeský kraj usilovat město Prachatice. Vítěz celostátního kola soutěže bude slavnostně vyhlášený v dubnu 2017 při příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

PRACHATICE – Do krajského kola soutěže o titul Historické město roku 2016 se přihlásila tři jihočeská města – Prachatice, Slavonice a Třeboň. Hodnotící komise složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vybrala jako vítěze krajského kola soutěže město Prachatice, které postupuje do celostátního kola. Slavonice se umístily na druhém místě, na třetím město Třeboň.

Programu regenerace městské památkové rezervace se Prachatice soustavně věnují od roku 1993. „Patřili jsme mezi první, kteří se aktivně zapojili do Programu regenerace,“ říká starosta Martin Malý. Prachatice se již pošesté staly vítězem krajského kola soutěže a v roce 2002 získaly titul Historické město roku. Na obnovu památek z rozpočtu města včetně dotací a grantů putovalo v roce 2016 přes deset miliónů korun. Nejvýznamnějším počinem bylo restaurování renesančních maleb hlavního průčelí Staré radnice na Velkém náměstí.

Vítěz dostane milión

Na území Městské památkové rezervace Prachatice se nachází celkem 135 nemovitých kulturních památek. Žádná z nich není v havarijním stavu. „Vzhledem k systematické a koncepční péči o městskou památkovou rezervaci, jejímu aktivnímu využívání ke kulturně společenským akcím, aktivní propagaci a dlouhodobému vysokému standardu péče o kulturní památky, komise navrhla Prachatice na titul Historické město roku 2016,“ vysvětluje Daniel Šnejd, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.  

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) byl ustavený vládním usnesením z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS). Poprvé získalo cenu město Svitavy. Od roku 1997 se cena předává v rámci oslavy Mezinárodního dne památek a sídel, která se koná ve Španělském sále Pražského hradu.

Vítězové krajských kol obdrží z Programu regenerace sto tisíc korun a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, vedle práva užívat po cvelý příslušný rok titul Historické město roku, hlavní cenu ve výši jeden milión korun, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list z dílen předních českých umělců.

(tzp – lho)
Foto NPÚPřidej komentář