Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Přiznejme si: Ukázky kulturní vyspělosti jsou velmi smutné

van01
Hektarové náměstí Přemysla Otakara II. se Samsonovou kašnou uprostřed je chloubou jihočeské metropole, ale dojem často narušují ukázky zběsilého počínání nepoučitelných vandalů. Zničený odpadkový koš se povaluje na vozovce v ranních hodinách v úterý 30. března
30.03.2021 13:56 | Ladislav Lhota

V době nekončících covidových lockdownů ztichla hudební a divadelní scéna, zastavil se život v muzeích a galeriích. Neutichla však produkce všudypřítomných ukázek „kulturního projevu“ části našeho národa, které vrhají nepříjemný stín na celou (jiho)českou společnost. Znehodnocené předměty ve veřejném prostoru narušují estetický dojem a pokazí náladu každému slušnému člověku. Navíc odčerpávají finanční prostředky vynaložené na opravy a údržbu.

Č. BUDĚJOVICE – Ranní pohled na náměstí Přemysla Otakara II. v úterý 30. března musel zarazit všechny kolemjdoucí i řidiče, kteří míjeli rozbitý betonový odpadkový koš. Od začátku nového roku řešili strážníci městské policie celkem šest událostí souvisejících s rozkopanými koši nebo popelnicemi, které se často povalují na vozovkách, v parcích nebo vodních tocích. Vandalismus pokračuje nezměněnou intenzitou i přes vyhlášení nouzového stavu a zákazu nočního vycházení. Za oběť „kulturního projevu“ některých spoluobčanů v jihočeské metropoli nejčastěji padnou lavičky, pouliční lampy, odpadkové koše, dokonce i dětská hřiště.

Důsledky svého primitivního chování zatěžují vandalové nejen životní prostředí, ale také městskou pokladnu. Množství poškozených laviček vandalismem se v Českých Budějovicích pohybuje okolo sta případů ročně. Jen v roce 2019 stály město opravy a údržba laviček, herních prvků a ostatního mobiliáře 958 000 korun. Samostatnou kapitolou jsou krádeže rostlin z květinových veřejných výsadeb, ničení mladých stromků nebo jízda automobilů po zelených plochách. Škody vznikají i přesto, že na veřejný pořádek a bezpečnost obyvatel dohlížejí hlídky městské policie a také kamerový systém prostřednictvím 62 kamer, který funguje na nejvíce frekventovaných místech nepřetržitě 24 hodin denně.

Dispečink městského kamerového dohlížecího systému zajišťují čtyři zaměstnanci ve dvanáctihodinových směnách. „Díky tomu mohou strážníci provádět nepřetržitý dohled nad bezpečností občanů, chránit veřejný pořádek, dbát na ochranu majetku, zlepšit a zrychlit úspěšnost zákroků proti pachatelům trestných činů a přestupků,“ uvedla Věra Školková, tisková mluvčí Městské policie České Budějovice.

(lho, rek)
Foto archiv Statutárního města Č. Budějovice


van02
van03
van04


Přidej komentář