Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Prvenství v Gloria musealis patří Jihočeskému muzeu

mgj01
Součástí národopisné pasáže ve stálé expozici Jihočeského muzea, která se otevřela veřejnosti v lednu 2020, je také ukázka lidových krojů. Vlevo vidíme blatský kroj určený vdaným ženám, vpravo prácheňský kroj z Volyňska, který si oblékaly nevěsty. V popředí se představuje stříbrný čepec
08.10.2020 14:01 | Ladislav Lhota

Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky a Český výbor ICOM společně vyhlásily 28. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musealis. Celkem šedesát muzeí a galerií působících na území republiky přihlásilo osmdesát sedm projektů, které se odborně posuzovaly v době od 1. ledna do 28. února 2020. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo ve Smetanově síni Obecního domu v Praze v úterý 6. října. Primát v jedné z kategorií získalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.

PRAHA / Č. BUDĚJOVICE – Nejpočetnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2019 se čtyřiceti přihlášenými projekty Následovaly kategorie Muzejní publikace roku 2019 (třicet projektů) a Muzejní počin roku 2019 (sedmnáct). Jihočeské muzeum triumfovalo v kategorii Muzejní výstava roku 2019 díky stálé expozici zpřístupněné pro veřejnost v lednu 2020. Výstava ukazuje to nejzajímavější z oblasti přírodních věd, geologie, archeologie a národopisu. „Základní filozofií expozice je vytvořit prostředí, které emotivně obejme návštěvníka, vtáhne jej do tématu a postupným objevováním vyvolává další touhu po poznání. Stojí na principu vcítění, vtažení příchozího do prostředí, doby a času daného tématu,“ vysvětluje ředitel muzea František Štangl.

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis má za cíl upozornit širokou veřejnost na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví při tvorbě výstav a nových expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích, při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit našeho kulturního a přírodního dědictví. „Jihočeské muzeum vyjadřuje poděkování odborné porotě Asociace muzeí a galerií České republiky, také svému zřizovateli, kterým je Jihočeský kraj, a všem, kdo se podíleli na realizaci výstavy. Velký dík patří návštěvníkům, jejichž kroky vedou do muzea i v současné složité době,“ říká Tomáš Svoboda z programového a propagačního oddělení JčM.

Ladislav Lhota
Foto Helena Motyčková


mgj02
mgj03
mgj04


Přidej komentář