Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Redflag naznačí novou etapu v tvorbě Sofie Švejdové

300822pan01
Výstava s názvem Redflag v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. v jihočeské metropoli nabídne výběr z tvorby mladé plzeňské malířky Sofie Švejdové. Autorka se prezentuje především obrazy vzniklými v rámci letošního sympozia v Mikulově i jako rezidua na tuto událost. K vidění bude také Panter, olej a sprej na plátně z roku 2021
30.08.2022 14:30 | Ladislav Lhota

Galerie současného umění a architektury v Domě umění města České Budějovice po prázdninách nachystala první podzimní výstavu nazvanou Redflag. Od 8. září do 9. října bude k vidění výběr z malířské tvorby plzeňské rodačky Sofie Švejdové (1990) s důrazem na nejaktuálnější obrazy. Projevuje se v nich zájem o červenou a oranžovou tonalitu. Autorka je absolventkou pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, často vystavuje v domácích i zahraničních galeriích.

Č. BUDĚJOVICE – Výstava nabízí možnost zpětného listování v čase. Poslední obrazy vzniklé v rámci letošního mikulovského symposia a také jako rezidua z tohoto intenzivního malířského pobytu charakterizuje tvarová redukce a osekanost kompozic. Starší díla lze číst spíše jako krajiny na způsob ustalujícího se vnitřního modelu. Smysl pro znak a barevnou komprimační zkratku ohlašuje novou etapu v díle Sofie Švejdové. Redflag (Červená vlajka) je metaforou rudého plátna třepotajícího se ve větru. Vyzařuje mnohoznačnou sémantickou auru. Lze ji vnímat jako signál neadresně vyslaný do smyslově harmonizované zkušenosti nebo jako klín vražený do polarity světla a tmy.

Červená barva si podmaňuje své okolí. Má v sobě psychoanalytické, politické, erotické i čistě existenciální konotace. Může reprezentovat vitalitu stejně jako ohlašovat smrtelné nebezpečí. Stupeň její vnitřní rozpornosti je maximální v rámci barevného spektra. Vizuální vazba na zdánlivě pevný svět předmětů vyjadřuje akt subverzivní vůle. Věci se stávají malými vybuchujícími a hořícími planetami. Svět se jeví jako vesmír zbavený uklidňující, protože jednotící přehledné mechaniky a hrozící krásou termonukleárního mejdanu. „I to je stupeň vitality vražené do jednorázového, ohromujícího malířského výkonu Sofie Švejdové,“ říká kurátor Petr Vaňous.

Tvorba plzeňské malířky představuje v rámci současné domácí umělecké scény pozoruhodný fenomén rychlé vitální malby. Boj o výraz není prioritně vázaný na iluzi předmětností, ani zatížený předem deklarovanou sdělností, nýbrž spočívá prioritně v samotném osvobozujícím malířském procesu. Specifikou tohoto přístupu je komplexní přítomnost autorčina subjektu uvnitř vyvíjeného pohybu spuštěného malířskými výrazovými prostředky. Obraz, který vzniká bezprostředně a živelně, je rychlým sledem nereflektovatelných rozhodnutí. Svým založením odpovídá tomu, co bychom mohli nazvat autorčinou svébytnou antropologickou konstantou, která se tu vyjevuje.

(lho, tzu)
Foto archiv Galerie současného umění a architekturyPřidej komentář