Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Školní mládež virtuálně zakusí pobyt v gulagu

250423vig01
Hlavní správa nápravně-pracovních táborů, v originále Glavnoje upravlenije lagerej, krátce gulag, byla jedním z oddělení lidového komisariátu vnitřních záležitostí Sovětského svazu. Řídila a spravovala systém pracovních a koncentračních táborů budovaný za Lenina a rozšířený Stalinem. Jednu z pěstí hrůzné totality může nyní školní mládež poznat při virtuální výuce
25.04.2023 16:24 | Ladislav Lhota

Aplikovaný výzkum vedený Jihočeskou univerzitou zareagoval na dlouhodobě podceňovanou výuku dějin 20. století v rámci základních a středních škol, kterou charakterizuje nouze o učební pomůcky, kvalitní didaktické materiály a metodiky pro učitele, což se negativně odráží ve znalostech i hodnotových postojích mladé generace. Proto ve spolupráci se spolkem Gulag.cz vznikl na univerzitní půdě výukový model gulagu ve virtuální realitě (VR). Projekt financovala Technologická agentura ČR v rámci programu ÉTA.

Č. BUDĚJOVICE – Školní mládež nyní může lépe pochopit fungování totalitních systémů. V širším mezioborovém týmu pod vedením Lukáše Holaty se zrodil unikátní vzdělávací nástroj ve virtuální realitě „Vězněm v gulagu“. Didaktická novinka v souladu s názvem zprostředkuje žákům bezprostřední pohled na represivní aparát stalinského režimu. Zároveň přibližuje obecné fungování totalitních systémů. Na tříletém vývoji nástroje se interně i externě podíleli specialisté z mnoha různých oborů od archeologie a historie přes pedagogiku, psychologii či politologii až k IT, počítačové grafice, game a level designu, dokonce i herectví.

Nástroj využívá principu herní simulace a pohlcujícího prostředí (rozuměj skutečný pocit přítomnosti v alternativním, virtuální světě). Brýle pro VR přenesou uživatele na přibližně patnáct minut do autentického a funkčního tábora Gulagu na Sibiři, který byl vystavěný na podkladě archeologického a historického výzkumu. Uživatel nezůstane pozorovatelem, ale stane se jedním z mnoha bezejmenných vězňů a zažije vybrané situace každodenního života v táboře. Zakusí například pozdní večer ve vězeňském baráku, ranní nástup či lopotu v tajze. Aktivně se zapojí do pracovní činnosti. Dozorci i spoluvězni budou na něho reagovat podle jeho chování a rozhodování.

Při virtuální výuce získají žáci konkrétní zkušenost a silný prožitek represivní moci. Jednotlivé scény z tábora gulagu se vybíraly velmi pečlivě. Působí zcela věrohodně, vznikly na podkladu robustní evidence. Nebudou ale nijak traumatizovat uživatele. K tomu autorům značně napomohlo testování nástroje na partnerských školách. Scény z každodenního táborového života demonstrují konkrétní principy a obecné mechanismy fungování totalitních režimů – manipulace a ovládnutí mas, nástroje udržení moci včetně teroru, restrikcí a totální kontroly společnosti, plánované hospodářství, překrucování pravdy.  

Průvodcem je abstraktní vězeň

Inovativnost virtuálního gulagu spočívá v tom, že naplno těží z výsledků archeologického a historického výzkumu. Získané poznatky se účinně implementují s využitím moderních nástrojů a technologií. VR se stále častěji uplatňuje při vzdělávání a také jako prostředek zážitkového učení umožňující pochopit složitější problematiky. V celosvětovém měřítku dosud neexistuje obdobná vzdělávací pomůcka, která takovým způsobem kombinuje věrohodnost získanou výzkumem a silný prožitek. „Pro dobrou srozumitelnost jsme vytvořili průvodce – abstraktního vězně. Jeho hlas uživateli vždy objasní kontext prožité situace, zároveň přiblíží pocity a zkušenosti skutečných obětí,“ říká Lukáš Holata.  

Vzhledem k unikátnosti vzdělávacího nástroje zůstává snahou zajistit širokou dostupnost pro učitele a žáky na základních a středních školách. Všechny podklady a doplňující informace budou k dispozici na webových stránkách projektu. Nástroj doplní také kniha s podrobným uživatelským manuálem. Od května 2023 bude vzdělávací nástroj prezentovaný v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Výukový model bude volně k dispozici školám, aby v rámci výuky bylo možné nejen zvýšit povědomí mladé generace o pojmech demokracie, svoboda či lidská práva, ale také přispět ke kultivaci kritického myšlení a rozvoji analytických schopností.

Autoři unikátní edukační pomůcky považují její přínos za zásadní zvláště v kontextu s šířením dezinformací a rostoucím vlivem populistických nebo dokonce extremistických stran a hnutí, jejichž aktivita je patrná zdaleka nejen v České republice. „Zároveň věříme, že tento projekt bude sloužit jako názorná ukázka, jak lze humanitní výzkum a moderní technologie využít k inovaci vzdělávání a zvýšení zájmu studentů o učební materiál,“ doplňuje doktor Holata z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Vývojový tým chystá prvotní pracovní workshop pro učitele v Českých Budějovicích, kde 17. května představí všechny detaily včetně ukázky ve VR.

(lho, tzu)
Foto archiv Jihočeské univerzity


250423vig02
250423vig03
250423vig04


Přidej komentář