Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Snímky Jindřicha Štreita spojují lidé ze stejné planety

str01
Fotograf a pedagog Jindřich Štreit uvádí svoji fotografickou výstavu v Č. Budějovicích při vernisáži 11. července. Jak jinak, než s fotoaparátem v ruce
12.07.2018 14:56 | Ladislav Lhota

Putovní výstava Jsme ze stejné planety, jejímiž autory jsou světoznámý fotograf Jindřich Štreit a novinářka Martina Vašíčková, je projektem Charity ČR a přibližuje osudy cizinců, kteří se usadili v České republice. Soubor třiceti fotografických portrétů doplněných texty aktuálně hostuje v jihočeské metropoli. Z budovy Teologické fakulty JU se přestěhoval do křížové chodby v klášteře na Piaristickém náměstí (přístup denně od 10 do 17 hodin do 30. července), odtud zamíří do vestibulu rektorátu Filozofické fakulty JU.

Č. BUDĚJOVICE – V uvedených prostorách organizuje výstavu Poradna pro cizince a migranty při Diecézní charitě České Budějovice. Projekt vznikl iniciativou pražské charity před několika léty. Jindřich Štreit pořídil fotografické portréty třiceti lidí, buď sólově nebo s jejich blízkými, kteří přišli do České republiky ze všech koutů světa. Našli tady domov díky své životní lásce, možnosti pracovního uplatnění či třeba utekli před válkou. Původní domov měli na Slovensku, Ukrajině, v Německu, Polsku, ale také USA, Kolumbii, Ekvádoru, Ugandě, JAR,  na Kubě.

Každou velkoformátovou barevnou fotografii doprovází text Martiny Vašíčkové, zachycující příběh konkrétního přistěhovalce. Skoro každému v České republice chybí moře, je mu tady zima (proto se někteří vrátili na rodná místa), ale život tady hodnotí vesměs pozitivně. Zásluhou jejich pohledu se také my Češi dozvídáme něco o sobě. Řecko-katolický kněz Rostyslav Strojvus, jenž přesídlil z Ukrajiny v roce 1992, obtížně čelí ztotožňování s Rusy a postrádá úctu k věřícím. „Slyším často ironické poznámky na církev, ale vidím toho původ – komunistický režim, který tu fungoval, posunul myšlení,“ říká.

Kompletní třicítka portrétovaných, kteří žijí v různých místech Čech a Moravy, se začala pravidelně scházet ve Velké Bystřici u Olomouce, kde každý ve zdejším parku vysadil strom. Rok co rok se vracejí i s rodinnými příslušníky a jejich setkání vždy rámuje kulturní i gastronomická prezentace jedné ze zemí, odkud některý z nich pochází. Nechybí ani fotograf a pedagog Jindřich Štreit, rodák ze Vsetína (1946), kdysi vězeň komunistického režimu, který se věnuje především dokumentární tvorbě a také humanitární a charitativní činnosti. Uspořádal stovky výstav po celém světě, jeho snímky obohacují muzejní sbírky v Londýně, New Yorku, Washingtonu.

Ladislav Lhota
Foto autor  


str.02
str03
str07
str04
str05


Přidej komentář