Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Svatá Anežko, měj připravenou ochrannou ruku

ane01
Součástí výstavy v Jihočeském muzeu je plastika Svatá Anežka Česká, kterou v roce 2004 vytvořil z hořického pískovce Bohumil Ranný, student Střední umělecko průmyslové školy Sv. Anežky České v Českém Krumlově
28.10.2019 11:09 | Ladislav Lhota

Třicáté výročí kanonizace Sv. Anežky České (1211 – 1282), kterou následovala Sametová revoluce v tehdejším Československu, připomíná Jihočeské muzeum v krajské metropoli nepříliš rozsáhlou, zato velmi svědomitě připravenou chodbovou výstavou Svatá Anežka Česká a obraz její úcty v jižních Čechách (25. 10. 2019 – 18. 10. 2020). Příchozím se otevírá pohled do 13. století, kdy „Princezna chudých“ vytvořila svůj hluboký odkaz, a mohou podstoupit virtuální exkurzi do míst, která připomínají národní světici.

Č. BUDĚJOVICE – Nejmladší dcera Přemysla Otakara I., sestra Václava I. a teta Přemysla Otakara II. si budovala niterný vztah k Bohu a poté, co se nevydařily zásnuby s několika potencionálními ženichy, zvolila pobyt za klášterní zdí. Život v královském přepychu vyměnila za chudobu. Přijala řeholi Sv. Františka, založila v Praze klášter klarisek a přiléhající špitál, iniciovala zrod jediného českého rytířského církevního řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Stala se vzorem křesťanské víry a lásky. Po staletí ji lidé uctívali jako svatou, byť od jejího blahořečení v roce 1874 muselo uplynout 115 let ke kanonizaci, proti níž se předtím přes četné žádosti stavěly nepříznivé okolnosti. 

Blahoslavená Anežka Česká byla prohlášená za svatou také později svatým papežem Janem Pavlem II. v bazilice Sv. Petra a Pavla ve Vatikánu 12. listopadu 1989. Podle dávného proroctví mělo být v Čechách dobře, až bude Anežka svatořečená. To se naplnilo zhroucením komunistické totality. „Anežka je jedním z nejkrásnějších květů prastarého vládnoucího rodu Přemyslovců. Ti vstoupili do dějin se Sv. Václavem a jeho babičkou Sv. Ludmilou, která přijala křest od Sv. Metoděje. To jsou kořeny vaší národní kultury. To je vaše duchovní totožnost. Střežte si žárlivě toto dědictví, předávejte je neztenčené svým dětem,“ připomněl Jan Pavel II. kardinálu Tomáškovi dopisem v roce 1982.       

Díky kresbám studenta Nguyen My Linha se lidé na výstavě seznámí s atributy Sv. Anežky, jimiž jsou koruna, beránek, klášter, řeholní roucho, lilie a dle autorovy fantazie také úsměv. Fotografie s podrobnějším popisem ukazují památky v jižních Čechách, které jsou zasvěcené Sv. Anežce. Dominuje mezi nimi farní kostel v Českých Velenicích zbudovaný roku 1935 – okno v presbytáři vyplňuje velkoformátová vitráž s vyobrazením světice od předního výtvarníka Jaroslava Václava Holečka. Okenní výplň v Jihočeském muzeu na motiv této vitráže zrealizovala Terezie Fojtlová.

Třeba ji ještě budeme potřebovat

Další památky na českém jihu zasvěcené Sv. Anežce jsou kaple na návsi v Ločenicích (2002), kaple v Čihovicích u Týna nad Vltavou (2009), která stojí na poloostrově uprostřed rybníka naproti Domovu Sv. Anežky, kaple u Holubova (2011), boží muka u Týna nad Vltavou (1888). Návštěvníky upoutá komiks Hany Jinderlové nazvaný Obrázky ze života Sv. Anežky České nebo zmínka o planetce Agnese di Bohemia objevené Janou Tichou a Milošem Tichým z observatoře na Kleti 12. ledna 1996. Infokiosek dává nahlédnout dobový tisk z 19. a 20. století včetně krajanských novin Nedělní hlasatel (USA) z 12. listopadu 1989, přibližuje národní pouť do Říma 1989 fotografiemi Františka Růžičky.

Dvanáct textových panelů ve vitrínách uvozují výmluvné názvy: Přemyslovci a rozmach jejich moci, Doba Anežky Přemyslovny, Životní peripetie a vzdělání Sv. Anežky, Sv. František s Assisi (1182 – 1226), Anežský klášter klarisek a minoritů u kostela Sv. Františka v Praze Na Františku, Sv. Klára a další vzdělané a charitou známé ženy té doby, Kláštery Č. Krumlov, Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, Vyobrazení Sv. Anežky České, Legenda a zázraky, Cesta ke svatořečení, Význam Sv. Anežky (vzpomínka děkana českobudějovické katedrální kapituly Zdeňka Mareše, tehdy alumna studentské koleje Nepomucenum, na přípravy k přijetí českých poutníků při kanonizaci v Římě).

Výstavu zdobí obraz Sv. Anežky žehnající křižovníkovi u paty Juditina mostu (po r. 1709), olej Sv. Anežka od akademické malířky Renaty Štolbové (1993), dva pastelové obrazy Petry Šnokhausové (2019), nechybí hábit klarisek, řeholní oděv křižovníků, podmalby na skle, pivní lahev pivovaru U Křižovníků (1890–95), pamětní mince a oběhové bankovky, keramické vykopávky z 12. – 13. století, dobové sakrální předměty, modlitba ke Sv. Anežce a slova Václava Havla, která napsal na kus papíru krátce před smrtí v roce 2011: „Milá Anežko, děkujeme Ti za ochrannou ruku, kterou jsi nad námi držela 25. listopadu 1989. Prosím, měj ruku i nadále připravenou, třeba ji ještě budeme potřebovat…“

Ladislav Lhota
Foto autor


ane02
ane03
ane04
ane05
ane06


Přidej komentář