Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Svatý Hřeb z Milevska spatří lidé při nešporách

090922pkm01
Při slavnostní liturgii v klášteře milevských premonstrátů bude 13. září poprvé vystavený k uctění svatý Hřeb z Milevska, vzácná relikvie objevená při nedávném průzkumu v dutinách mohutné kamenné zdi kostela Sv. Jiljí. Na tiskové konferenci před liturgií se představí logo, které bude sloužit k propagaci historického artefaktu
09.09.2022 11:17 | Ladislav Lhota

V předvečer svátku Povýšení svatého Kříže, přesně v úterý 13. září 2022, se v areálu milevského kláštera bratří premonstrátů s bazilikou Navštívení Panny Marie bude konat od 17 hodin slavnostní liturgie zahrnující nešpory (večerní chvály), při níž a po jejímž ukončení bude poprvé vystavený k veřejnému uctění svatý Hřeb z Milevska. Lidé budou mít jedinečnou příležitost spatřit na vlastní oči vzácnou relikvii, jejíž objev na přelomu let 2020 a 2021 se stal světovým virálem.

MILEVSKO – Svatý Hřeb z Milevska se podařilo objevit při průzkumu a dokumentaci středověké trezorové místnosti v kostele Sv. Jiljí. Roku 2020 se tady uskutečnil průzkum soustavy dutin mohutné kamenné zdi. Z důmyslné skrýše uvnitř trezoru vyzvedli průzkumníci trosky dvou dřevěných schránek zdobených stříbrem a zlatem. Vedle početných ozdob ze stříbrného a zlatého plechu byl mezi troskami identifikovaný železný hřeb označený zlatým křížkem. Středověká společnost považovala tento historický artefakt, část hřebu z Pravého kříže, za jednu z nejvzácnějších křesťanských relikvií na světě.  

Všechny části rozpadlého Milevského relikviáře, kovové ozdoby i samotný hřeb se převezly do specializovaných laboratoří za účelem základní konzervace a přírodovědné analýzy. V rámci záchrany výjimečného kulturního dědictví, které je nedílnou součástí národní kulturní památky kláštera v Milevsku, se v létech 2021 a 2022 prováděly veškeré práce konzervační, restaurátorské i nedestruktivní průzkum a dokumentace, vše pod záštitou a za finanční podpory Jihočeského kraje. Výsledky analýzy slouží jako důležité vodítko pro správnou interpretaci celého nálezu. Postupně se díky tomu získávají indicie, které nabízejí odpovědi na důležité otázky.

Neskrývá se pod zlatým křížkem v hřebu ještě nějaké další cizorodé těleso? Jak původně vypadal celý relikviář? Z jaké doby pocházejí jednotlivé části? Kdy byl relikviář uložený do nepřístupné dutiny? Proč byla vnější schrána ozdobená pouze cenným kovem a chybí zde drahé kameny, které by se daly očekávat na takovém objektu? Některé odpovědi už jsou známé a některá další tajemství Milevského relikviáře se poodhalí v úterý 13. září 2022. Liturgickému programu v klášteře bude předcházet tisková konference (od 16 hodin). Zástupci Královské kanonie premonstrátů na Strahově, Jihočeského kraje a výzkumného týmu představí nová zjištění z pokračující rekognoskace.

Logo poslouží k propagaci

Relikvii zatím není možné vystavit trvale. Nejprve se musí zabezpečit velmi specifické mikroklimatické podmínky, dokončit potřebné analýzy a restaurátorské práce. Vzhledem k unikátnosti projektu se připravuje také ucelená propagace, na níž se podílejí Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Jihočeský kraj, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Naše historie z. s., Správa jeskyní ČR, NPÚ a řada výzkumných institucí u nás i v zahraničí. Počítá se s prezentací nálezu jako nové atraktivity jižních Čech z pohledu cestovního ruchu, církevní turistiky a historie kláštera Milevsko.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově vyhlásila designovou soutěž s cílem vybrat nejlepší koncept vizuálního stylu svatého Hřebu z Milevska, který bude odpovídat jeho významu uměleckým ztvárněním. Předmětem soutěže byl návrh celkového konceptu jednotného vizuálního stylu včetně logotypu pro prezentaci relikvie. Vítězné logo sestává z grafického symbolu, logotypu ze slovního označení svatý Hřeb Milevsko (v anglické verzi Holy Nail Milevsko), přičemž logo i logotyp se mohou používat samostatně. Nový jednotný vizuální styl je originální, jednoduchý, výstižný, nezaměnitelný.

Prvek prezentace jedinečné relikvie odpovídající aktuálnímu grafickému diskursu bude na základě smlouvy s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově využívat ke společné propagaci i Jihočeský kraj včetně svojí zřizované organizace, Jihočeské centrály cestovního ruchu. V hodnotící komisi soutěže zasedli 29. srpna 2022 zástupci Královské kanonie premonstrátů na Strahově, Jihočeského kraje (Odboru kultury a památkové péče) a Jihočeské centrály cestovního ruchu. Vítězem designové soutěže se stal návrh grafického studia Kláry Kvízové https://klarakvizova.graphics/. Návrh bude za účasti autorky poprvé představený na tiskové konferenci v Milevsku 13. září.  

(lho, tzk)
Foto archiv Jihočeského kraje a www.klastermilevsko.cz


090922pkm02
090922pkm03
090922pkm04
090922pkm05
090922pkm06


Přidej komentář