Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Svatý Jiří se utká s barokním drakem z plechu

260822drk01
Plechová figurína draka vyrobená v kovářské dílně Josefa Habermanna v Žirovnici bude hlavní rekvizitou při ztvárnění legendárního souboje Sv. Jiří se saní chrlící oheň, který zakončí program letošní Hradozámecké noci na Státním hradu a zámku Český Krumlov
26.08.2022 11:34 | Ladislav Lhota

Zlatým hřebem Hradozámecké noci na zámku v Českém Krumlově bude v sobotu 27. srpna scénické ztvárnění legendy boje svatého Jiří s drakem. K nevšednímu experimentu inspirovala krumlovského kastelána Pavla Slavka černobílá fotografie z roku 1957, která zachycuje plechového draka, jednu z rekvizit zámeckého barokního divadla. Jeho replika bude chrlit oheň a přistane na druhém nádvoří před historickou budovou mincovny.

Č. KRUMLOV – V přímém kontextu s Rokem šlechtických slavností se výjimečný večer na českokrumlovském zámku ponese v duchu barokních slavností, jejichž neodmyslitelným bodem bývaly velkolepé ohňostroje. V časech baroka se konstruovaly pro odpalování ohňostrojů efemerní stavby znázorňující ohnivé chrámy, hrady, zámky nebo kašny. Součástí byly i ohňové figuríny v podobě draků, čertů nebo mytologických postav. „Ve fundusu zámeckého barokního divadla byla až do roku 1957 uložená třímetrová scénická rekvizita plechového draka. Zřejmě nacházela uplatnění ve scénách boje dobra a zla nebo ztvárnění svatojiřské legendy,“ popisuje kastelán Pavel Slavko.

Do současnosti se dochovalo z draka jenom torzo hlavy a ocasu a černobílá fotografie. Kastelán Pavel Slavko se svými spolupracovníky našel v uvedených fragmentech inspiraci k novodobému experimentu a nachystal scénické ztvárnění svatojiřské legendy. Kopie draka poletí nad zámeckým nádvořím za doprovodu pyrotechnických efektů a tónů dobové hudby. „Dramatický motiv souboje světce s drakem je nově rozpoznanou hodnotou hmotného i nehmotného kulturního dědictví zámku Český Krumlov. Svatému Jiří je zasvěcená zámecká kaple. Socha na hlavním oltáři zpodobňuje, jak patron mnoha měst a zemí, také rytířských řádů a skautů zdolává draka,“ připomíná kastelán.  

Předlohy hledali Slavko a spol. v zámecké knihovně, kterou vyplňuje řada knih o mytologických zvířatech, legendách a pyrotechnice. Nechybí zde motivy chrlícího draka, draka na lanovém závěsu, motiv hrdinného rytíře na koni či stojícího na hradbě. „Technická i dramaturgická zkušenost z experimentálních produkcí v zámeckém divadle umožňují realizovat experiment, jak se pravděpodobně odehrávala slavnost v době baroka,“ říká hradní správce. Draka vyrobila umělecká kovářská dílna Josefa Habermanna ze Žirovnice podle pečlivě změřených detailů zachované hlavy a ocasu. Scéna se odehraje v sobotu 27. srpna večer a dotvoří rámec komponovaného programu Hradozámecké noci.

(lho, tzp)
Foto archiv NPÚ


260822drk02
260822drk03


Přidej komentář