Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Umělá inteligence pomůže zkoumat sakrální památky

18102022uiv01
Románský portál v kostele Sv. Jakuba ap. Většího v pošumavském Kolinci se řadí mezí objekty zkoumané s pomocí umělé inteligence v rámci přeshraničního projektu realizovaného vědeckým týmem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Technische Hochschule z bavorského Deggendorfu
18.10.2022 12:45 | Ladislav Lhota

Společný tým vědeckých pracovníků a studentů z Jihočeské univerzity (JU) a Technische Hochschule Deggendorf (THD) se zaměřil na průzkum středověkých sakrálních památek v česko-bavorském příhraničí, které zůstaly neprávem opomíjenou součástí kulturního dědictví uvedeného regionu. Jihočeši s Bavory dali dohromady specializovanou skupinu a na pomoc k analýze jednotlivých objektů si vzali umělou inteligenci.

Č. BUDĚJOVICE Vědecký tým v rámci projektu generuje informační systém, jehož cílem je přiblížit veřejnosti málo známé a nedostatečně medializované sakrální památky. Systém bude obsahovat textové i vizuální informace o jednotlivých památkách, které dosud nebyly dostupné na internetu, a bude volně dosažitelný přes webové stránky. Přiblíží kulturní i duchovní hodnoty obsažené v historických stavbách. Data shromážděná ze specializované literatury budou částečně automaticky naimportovaná do nejznámější digitální encyklopedie – Wikipedie – a šířená díky elektronické publikaci přeložené do více světových jazyků.

Badatelská skupina z JU a THD současně vyvíjí řešení typu deep learning pro zpracování a identifikaci fotografií sledovaných sakrálních objektů. Vedle získání informací může uživatel využít systém k identifikaci objektů a míst na neznámých fotografiích. Jihočeští a bavorští vědci vytvářejí v evropském i světovém měřítku zcela ojedinělou datovou sadu, která umožní automaticky rozpoznávat detaily exteriéru a interiéru staveb (oltáře, sochy, fresky, pilíře, klenbu) na předložených fotografiích. Sadu použijí k vývoji matematických modelů založených na implementaci hlubokých neurálních sítí identifikujících detaily a objekty na fotografiích s přesností blízkou rozlišovacím schopnostem člověka.

Uživatel přes intuitivní webové rozhraní či mobilní aplikaci nahraje fotografii celku nebo části neznámé sakrální stavby a umělá inteligence provede identifikaci. Projekt s oficiálním názvem Informační systém pro středověké památky v česko-bavorském příhraničí č. 335 se dal do pohybu od 1. července 2021, skončí 31. prosince 2022. Za českou stranu se v něm angažuje Ústav aplikované informatiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, který zajišťuje také spolupráci s archeology, historiky a odborníky na dějiny umění. Bavorsko zastupuje Ústav aplikované informatiky Technické univerzity v Deggendorfu, kampus Freyung.

(lho, kud)
Foto archiv Jihočeské univerzity


18102022uiv02
18102022uiv03
18102022uiv04
18102022uiv05
18102022uiv06


Přidej komentář