Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Umění, splín a smích se rodily tváří v tvář absurditě

ajg01
Součástí nové expozice pod názvem Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě je v Alšově jihočeské galerii také objekt Velký kočárek z roku 1973 od Kurta Gebauera
27.05.2021 10:05 | Ladislav Lhota

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou představí české umění, které vznikalo pod rukama tvůrců narozených v období 1939 až 1953 poznamenaném krutovládou masových vrahů Hitlera se Stalinem. Válečné a poválečné děti dosáhly dospělosti a jaly se tvořit v časech komunistické „normalizace“ pod přísným dohledem Stalinových pohrobků, což nezůstalo bez vlivu na vznikající díla. Výstava pod názvem Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě bude přístupná v Zámecké jízdárně od 30. května do 3. října 2021.

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU – Normalizační umění bylo často přehlížené v důsledku hlubokých civilizačních, kulturních, sociálních a politických rozporů, zároveň odsuzované či přímo zakazované oficiálními institucemi komunistického režimu. Mladá umělecká generace stála před úkolem okysličit kulturní život po kolapsu lidství způsobeném fašismem, holocaustem nebo diktaturou proletariátu a jednotlivá díla hledala a objevovala nové možnosti výtvarného umění v reakci na krize moderní doby. „Výstava demonstruje generační úsilí znovu definovat principy tvorby vzdorující dogmatické ideologii komunistického režimu,“ říká kurátor Tomáš Vlček.

Teoretik a historik umění (také literární kritik) Tomáš Vlček pracoval na projektu tři roky. Pro Alšovu jihočeskou galerii nachystal díla dvou základních tendencí a protikladných žánrů výtvarného umění z doby sahající od poloviny šedesátých let až do současnosti. „Návštěvník uvidí malby a plastiky především ze směrů a hnutí nového realismu, minimal artu, akční a divoké malby a plastiky. Protikladem jsou konceptuální přístupy k umění zastoupené fotografiemi, objekty a instalacemi dokládajícími akce z oblastí happeningů, performancí či body artových vystoupení,“ popisuje kurátor.

Více jak stovka akcí a uměleckých děl vystavovaných aktuálně v Alšově jihočeské galerii vznikala pod rukama třiceti osobností české kultury. Tady jsou jejich jména: Jiří Beránek, Marie Blabolilová, Eduard Jaroslav Dvořák, Kurt Gebauer, František Hodonský, Magdalena Jetelová, Ivan Kafka, Marian Karel, Milan Knížák, Jiří Kornatovský, Jiří Kovanda, Milan Kunc, Karel Miler, Jan Mlčoch, Jiří Načeradský, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík, Tomáš Rajlich, Michael Rittstein, Jan Ságl, Zorka Sádlová, Jiří Sopko, Jiří Sozanský, Václav Stratil, Jitka Svobodová, Miloš Šejn, Vladimír Škoda, Petr Štembera, Tomáš Vlček, Stanislav Zippe.

(lho, ska)
Foto archiv AJG a Ladislav Lhota


ajg02
ajg03
ajg04
ajg05
ajg06


Přidej komentář