Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Univerzitní konference se zaměří na duchovní služby

060224kot01
Studiní den zaměřený na diakonickou pastoraci ve veřejném prostoru se uskuteční na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v pátek 9. února. Vedle děkana fakulty Michala Opatrného se zapojí řada známých osobností včetně Ladislava Heryána či Josefa Prokeše. Zúčastnit se mohou všichni zájemci o dané téma
06.02.2024 13:10 | Ladislav Lhota

Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v krajském městě se v pátek 9. února uskuteční studijní den zaměřený na diakonickou pastoraci. Organizátoři chtějí v ekumenickém rozměru reflektovat zkušenosti s duchovní službou v necírkevním prostředí a poté hledat odpovídající teologické a pastorační koncepty. Diakonická pastorace představuje zatím ne zcela jasně vymezenou, ale v praxi významnou podobu duchovní péče, která vychází z prostředí církve, ale provádí se ve veřejném prostoru.

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Konferenci naplní příspěvky zkušených odborníků z praxe. V diskuzi zareagují akademičtí teologové z katolického a evangelického prostředí. Stávající pastorace představuje locus theologicus, tedy místo, kde vzniká teologie, která může inspirovat promýšlení pastoračních témat v akademické teologii i výuku studentů. Do závěrečné reflexe se zapojí také studenti nebo odborník na pomáhající profese. Položí si otázky, jakými důrazy, koncepty či dilematy se vyznačuje pastorace mimo čistě církevní kontext a co je důležité pro její nositele. Do možných podob uvažování o diakonické pastoraci uvede přítomné čerstvě zvolený děkan fakulty Michal Opatrný.

Následný program se rozdělí do čtyř tematických bloků – sociální oblast, ozbrojené složky, školství a další nenábožensky vymezené sektory. Ladislav Heryán pohovoří o službě v mimocírkevním prostředí jako o sdílení života s Bohem s lidmi kolem nás, Martin Sedloň a Lucie Vavrušková představí praxi spolku K srdci, který na křesťanském základě vytváří společenství s lidmi bez domova. Jiří I. Laňka se podělí o zkušenosti s kaplanskou službou u Policie ČR a Michael Martinek bude reflektovat dlouholeté zkušenosti z prostředí Vězeňské duchovenské péče. Josef Prokeš a Aleš Wrana vyjdou v uvažování o diakonické pastoraci z kontextu školství.

V bloku o pastoraci v nenáboženském prostředí zmíní Adéla Muchová podoby městské pastorace v Linci. Vítězslav Vurst představí možnosti spirituálního provázení nenáboženských lidí v kontextu hospicové péče a Karel Šimr si položí otázku, jaká je z liturgického pohledu vhodná podoba obřadů po velkých neštěstích, jakým byl nedávný útok na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studijní den se otevírá všem zájemcům o dané téma. Bližší informace a odkaz na registraci je možné vyhledat na http://www.diakonickateologie.cz/.

(šku, lho)
Foto archiv Jihočeské univerzityPřidej komentář