Magazín kulturního dění v Praze a okolí

V Bechyni se prezentují architekti s výtvarníky a keramickou školou

ajgb01
Jedna z aktuálních výstav v bechyňské pobočce AJG připomíná dílo siochaře Josefa Vajceho
06.06.2017 16:15 | Ladislav Lhota

Bechyňská pobočka Alšovy jihočeské galerie, kterou je Mezinárodní muzeum keramiky v zámeckém areálu, vítá návštěvníky od soboty 3. června na dvou nových výstavách. První nese název Po stopách českých prvorepublikových architektů, druhá pod označením Josef a Ondřej Vajce / Malé připomenutí odkazuje na dílo sochaře Josefa Vajce a jeho syna Ondřeje, talentovaného malíře. Obě výstavy potrvají do 8. října.

BECHYNĚ – Projekt Po stopách českých prvorepublikových architektů se zaměřuje na profesní život nejvýznamnějších českých zahradních architektů tvořících na území Čech a Slovenska přibližně do poloviny 20. století. Členění výstavy do tří základních celků tematicky vystihuje bohatost tehdejší zahradně-architektonické tvorby, kterou prezentují díla Františka Thomayera, Josefa Kumpána, Josefa Minibergra, Josefa Vaňka a Otokara Fierlingera. Ukázky desítek reprodukcí dobových zahradních výkresů představují výtvarný um jednotlivých osobností.

Expozice Josef a Ondřej Vajce / Malé připomenutí odkazuje na autory, kteří byli během života mnohem známější než dnes. Malířský talent Josefova syna Ondřeje se nemohl plně rozvinout kvůli náhlému úmrtí. Josefův případ ukazuje, jak se nad nepochybně jedním z nejzajímavějších sochařů české výtvarné scény může rozprostřít hluboké zapomnění. Tento fakt vystupuje do popředí při vědomí Vajceho letošních nedožitých osmdesátin.

Přitom to byl Josef Vajce, který v pomníku Tycha de Brahe a Johannese Keplera na pražském Pohořelci vytvořil ve své době progresivní sousoší a ukázal možnosti, jakými se může rozvíjet tradiční figurální plastika ve veřejném prostoru. Přetrvávající zapomnění je tím víc alarmující, uvědomí-li si divák, že zmiňovaný pomník patří k nejlépe hodnoceným veřejným dílům vzniklým v Československu ve druhé polovině 20. století

V objektu Mezinárodního keramického muzea v Bechyni je zároveň možné zhlédnout i stálou výstavu nazvanou Kouzlo hlíny / Poklady z depozitáře bechyňské keramické školy, která představuje to nejlepší z pokladů depozitáře bechyňské keramické školy. K vidění jsou artefakty s datem původu od devadesátých let 19. století až po současnost. Zájemci se dozvídají, jaký význam měla Střední umělecko-průmyslová škola Bechyně na keramický průmysl v malebném jihočeském městě i na samotné umění.

(lho, tza)
Foto archiv Alšovy jihočeské galeriePřidej komentář