Magazín kulturního dění v Praze a okolí

V Jihočeském muzeu připomínají 140 let od založení

mu01
Aktuální výstava připomíná 140 od založení Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
10.05.2017 13:00 | Ladislav Lhota

Hlavní budova Jihočeského muzea je od 9. května bohatší o výstavu nazvanou K poučení a zábavě – 140 let muzea v Českých Budějovicích, která vznikla ke kulatému výročí založení nejstarší muzejní instituce v regionu. Vedle ukázek sbírkových předmětů a dobových dokumentů představuje expozice v chodbě přízemního křídla historického objektu rovněž medailony významných donátorů a muzejních pracovníků, portréty ředitelů muzea nebo stavební plány jedné z dominant Senovážného náměstí.

ČESKÉ BUDĚJOVICE – První muzea v moderní podobě vznikala na našem území od počátku 19. století. Nejprve v zemských metropolích, potom v dalších větších městech. V první polovině roku 1877 ustavili zámožní budějovičtí měšťané Musejní spolek a městská rada schválila stanovy nového muzea. Instituci řídil správní výbor, kde zasedaly významné osobnosti politického, hospodářského a kulturně-společenského života.

Jihočeské muzeum sídlilo nejprve v domě č. 16 na hlavním budějovickém náměstí. Později se sbírky přestěhovaly do domu U Tří korun vedle radnice a byly zpřístupněné veřejnosti. Základem původního sbírkového fondu se staly dokumenty a historické památky uložené původně na radnici, dary předních měšťanských rodin i budějovických rodáků pobývajících v cizině. Podstatnou část fondu vytvořily archeologické nálezy z výzkumu mohyl v Plavu.

Sbírkové fondy čítají osm set tisíc předmětů

Roku 1888 se Jihočeské muzeum rozdělilo na dvě části – Průmyslové muzeum s kreslírnou a modelovnou resp. Přírodovědné a uměleckoprůmyslové muzeum. Vedli je samostatní kustodi. Příliv sbírkových předmětů v 90. letech 19. století si vynutil výstavbu moderní novorenesanční budovy, jejíž slavnostní otevření se uskutečnilo 11. července 1903. V roce 1927 muzeum převzalo sbírky Diecézního musea, o rok později vznikla při muzeu Vlastivědná společnost historická.

Za nacistické okupace museli odejít čeští zaměstnanci. Němci zrušili stálé expozice a výstavní sály přeměnili na skladiště. Expozice se znovu otevřely veřejnosti roku 1947. Přejmenované Krajské vlastivědné muzeum přebíralo v 50. a 60. létech sbírkové fondy ze zrušených městských muzeí v Horní Plané, Trhových Svinech, Lišově či Třeboni. Rodily se nové stálé expozice přírodních věd a historie, na tvrzi Žumberk u Nových Hradů byla instalovaná výstava jihočeského lidového nábytku.

Od roku 1979 převzalo Jihočeské muzeum do správy strážní domek koněspřežní železnice v Mánesově ulici, který byl po rekonstrukci v roce 1992 zpřístupněný veřejnosti. Ve správě muzea se aktuálně nachází kolem 800 000 sbírkových předmětů z oboru přírodních a společenských věd. Pracují zde specializované kluby a kroužky. Jihočeské muzeum vydává pravidelně čtyři odborné časopisy. Výstava K poučení a zábavě, jejíž garantem je Eva Hyndráková, bude otevřená do 29. října letošního roku denně vyjma pondělků od 9 do 17.30 hodin.

(lho, tzm)
Foto archiv Jihočeského muzeaPřidej komentář