Magazín kulturního dění v Praze a okolí

V kapli ožívá historie příhraničního regionu

kap01
Obecní a farní kronika patří ke stěžejním informačním zdrojům pro vznik stálé expozice Společné kořeny – společná budoucnost, Novohradské hory vyprávějí, kterou od loňska hostí zrekonstruovaná kaple Panny Marie Lurdské v osadě Dlouhá Stropnice
25.04.2020 10:16 | Ladislav Lhota

Péčí Obecního úřadu v Horní Stropnici a díky finanční podpoře z programu Interreg Rakousko – Česká republika se loni v srpnu po dvouleté rekonstrukci otevřela pro veřejnost kaple Panny Marie Lurdské v osadě Dlouhá Stropnice na Novohradsku. Do kaple vysvěcené roku 1903 se nevrátily bohoslužby, ale příležitostně se zde konají koncerty (akustika je výborná) a návštěvníky vítá – nikoliv však v koronavirové karanténě – stálá expozice přibližující pohnutou historii místa a regionu v období 1900 až 1970.

DLOUHÁ STROPNICE – Výstava s poněkud dlouhým názvem (proč ne, osada je také Dlouhá) Společné kořeny – společná budoucnost, Novohradské hory vyprávějí, oslovuje vděčné rodáky, nynější obyvatele a přemýšlivé turisty od slavnostního otevření v neděli 25. srpna 2019, které bylo součástí připomínky třicátého výročí pádu železné opony. Za účasti vážených hostů se slavilo a vzpomínalo nejen v obnovené kapli, ale i v nedalekém rakouském Harbachu, kde se iniciativy chopili členové tamního hasičského sboru. Zrekonstruovaný objekt se ostatně nachází u silnice spojující Horní Stropnici s Harbachem, mezi něž je vklíněná Dlouhá Stropnice a další osada Šejby s hraničním přechodem.

Vlastníkem kaple Panny Marie Lurdské je Obecní úřad v Horní Stropnici. Stavba dostala novou fasádu. Interiér zvelebila restaurátorka Karolína Hulíková, která citlivě zvýraznila prvky originální výmalby. Střízlivý mobiliář v podobě lavic pro návštěvníky a dekorativně využité trojice dochovalých horních oblouků z původních okenních rámů vyšel z dílny truhlářského mistra Bohuslava Vesky. Expozici tvoří osmnáct velkoformátových panelů (tři z nich prezentují srovnávací letecké snímky) a multimediální kiosek, jehož instalaci si vzal na starost Martin Dvořák z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

Přežila hrstka Židů. Němci museli pryč

Autorka expozice Zora Tesařová (spolupracovali Jiří Dvořák, Vít Golombek, Daniel Herman, Marie Poláková, Eliška Boková, Silke Klein, Helena Stejskalová) čerpala z odborné literatury. Velmi podstatným zdrojem informací se stala obecní resp. farní kronika Horní a Dlouhé Stropnice. Textové panely přibližují spolu s dobovými fotografiemi nejvýraznější momenty zdejších dějin od počátku 20. století až do sedmdesátých let se zvláštním důrazem na kontrast mezi dobou prvorepublikového rozkvětu, útrapami 2. světové války a těžkým zásahem do obecního života a prostředí spočívajícím v odsunu německého obyvatelstva po roce 1945.

Historická fakta a statistické údaje doplňuje speciální zmínka o Wenzelu Jakschovi (1896 – 1966, novinář a politik), rodákovi z Dlouhé Stropnice, jenž unikl před nacisty do Londýna, ale po válce se jako Němec nemohl vrátit do Československa. Od roku 1953 do tragické smrti při autonehodě v roce 1966 byl poslancem Bundestagu za sociální demokracii. Zvláštní pozornost si zaslouží popisované osudy stropnických Židů. Emigrací roku 1939 se zachránili Ernest Velden a Eduard Waldstein, válku přežili také Eduard a Otta Waldsteinové. Nechybí shrnutí poválečné etapy spojené s osidlováním vyklizeného pohraničí a nástupem komunismu, ktery měnil tvář země a morálku lidí čtyřicet let.   

Bonusem je panel věnovaný vývoji státního znaku nebo zachycené pověsti z Novohradska o vzniku hory Mandelstein a Černém kříži u Černého rybníka. Devatenáctý panel venku před vchodem připomíná okolnosti vzniku stavby a den slavnostího vysvěcení 3. května 1903 za účasti dvou tisícovek přihlížejících. Multimediální kiosek poskytuje vedle informačního a fotografického servisu také interaktivní obsah pro děti i dospělé. Nejmladší ročníky potěší velmi hezké omalovánky s místní tematikou, školáci si zbystří mysl díky dvojjazyčnému pexesu. Veškeré texty v expozici jsou vyvedené česky a německy.

Otevírací doba: Květen – září denně 9 – 17, duben a říjen soboty, neděle a svátky 9 – 17. listopad – březen po telefonické domluvě (386 327 122, 724 181 420). Vstupné do kaple se neplatí.

Ladislav Lhota
Foto autor (4) a Zora Tesařová (2)


kap02
kap03
kap04
kap05
kap06


Přidej komentář