Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Věž Jakobínku restaurují mladí tesaři z Čech a Francie

jak01
Tesařští učni z Čech a Francie pod vedením mistra Petra Růžičky pracují na stavbě středověkého lešení
16.05.2016 18:16 | Ladislav Lhota

Experimentální projekt restaurování středověké hlásné věže Jakobínky v Rožmberku nad Vltavou získává nový rozměr. Tesařští učni z Čech a Francie si tu osvojují tradiční rukodělné techniky a pomáhají s další fází stavby středověkého lešení okolo věže.

ROŽMBERK NAD VLTAVOU – Během třech květnových týdnů dojde k završení prvního ze specializovaných workshopů u věže Jakobínka. V rámci výměnného pobytu programu ERASMUS přijelo osm tesařských učňů z Francie, aby nasbírali cenné zkušenosti a zapojili se do projektu restaurování a obnovy středověké hlásky. Společně s nimi se učí tradičním rukodělným technikám stejný počet tesařských učňů ze Střední školy řemeslné v Jaroměři.

Autorem projektu na stavbu neobvyklého dřevěného lešení je tesařský mistr Petr Růžička. Účastníci rožmberské tesařské praxe dostávají vzácnou příležitost učit se a pracovat pod vedením skutečného odborníka. „Během společného řezání se mladíci učí také pracovat se sekerami. Formátují fošny, vyrábějí kolíčky na lešení a pomáhají při manipulaci s vrátkem, který vytahuje do požadované výšky lešenové vazby,“ popisuje Růžička náplň práce účastníků workshopu.

Chtějí uchovat památku i historické postupy

Stavba středověkého lešení poslouží k ověření historických stavebních postupů a technologií. „Záměrem je zachránit a zpřístupnit významnou památku, současně i uchovat znalost historických řemesel.“ upřesňuje Petr Pavelec, ředitel Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích. „Velmi nás těší, že máme příležitost zapojit do neobvyklého pracovního procesu i mladé a nadějné tesařské učně,“ říká Petr Pavelec.

Projekt restaurování a obnovy věže Jakobínky se začal realizovat na podzim 2013 ručním kácením stromů v nedalekém lese a jejich následným ručním odkorňováním a opracováním. Přípravy na stavbu netradičního lešení odstartovaly v září 2015 slavnostním zatlučením kotvících kůlů pomocí autentického historického nástroje zvaného beranidlo.

Vzhledem ke svažitému terénu okolo věže bylo nutné vyměřit základové prahy pro stavbu lešení. Namísto nivelačního přístroje se uplatnil ověřený historický postup – zavěšená krokvice a latě. Lešení postupně roste na deseti základových prazích a v průběhu letních měsíců 2016 by mělo dosáhnout do výšky padesát metrů až ke krakorcům. Příští jaro bude na vrcholu věže osazena funkční replika středověkého otáčecího jeřábu, jehož autorem je také Petr Růžička.   

(tzp, lho)
Foto archiv NPÚ


jak02
jak03
jak04
jak05
jak06


Přidej komentář