Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Vyšebrodský klášter dostane haptický model Závišova kříže

hap01
Převor cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě Justin Berka přebírá od studenta a zároveň autora Jaroslava Svobody haptický model obrazu Vyšebrodské madony a nabízí porovnání s originálem
17.11.2021 11:17 | Ladislav Lhota

Studenti Pedagogické fakulty při Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích se v rámci kvalifikačních prací již několik let zapojují do projektu Haptické modely architektonických prvků a maleb pro osoby se zdravotním postižením. Dosud vzniklo bezmála dvacet modelů pro klášterní kostel Obětování Panny Marie v jihočeské metropoli a Státní zámek Kratochvíle. Aktuálně se projekt zaměřuje na artefakty z kláštera ve Vyšším Brodě. Tamní cisterciáci obdrželi model Vyšebrodské madony a chystá se pro ně Závišův kříž.

Č. BUDĚJOVICE / VYŠŠÍ BROD – Výše zmíněný projekt se aktivizoval roku 2016 na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU v kooperaci s Centrem podpory studentů se specifickými potřebami pod vedením Zuzany Duchkové a Josefa Lorence. Vysokoškoláci vytvářejí haptické modely takovým způsobem, aby velikostí, barevností a použitým materiálem (pálená hlína, sádra) odpovídaly potřebám slabozrakých a nevidomých. Při listopadovém setkání citovaných zástupců výtvarné katedry, studenta magisterského oboru Jaroslava Svobody a převora vyšebrodského kláštera Justina Berky se doladily detaily umístění hotového modelu Vyšebrodské madony v klášterní galerii.

Haptický obraz madony obhájil Jaroslav Svoboda jako bakalářskou práci letos v srpnu. Katedra výtvarné výchovy PF JU považuje za velký úspěch a čest nabídnutou příležitost vytvořit pro vyšebrodský klášter haptický model Závišova kříže, jehož originál se stal národní kulturní památkou a považuje se za třetí nejcennější zlatnickou památku v České republice po korunovačních klenotech a relikviáři Sv. Maura. Vedle kříže vzniknou i vybrané detaily, které jsou obtížně uchopitelné i pro zdravé vidoucí návštěvníky. Kompletní soubor haptických modelů má být hotový pro letní turistickou sezonu 2023.

(zud, lho)
Foto archiv KVV PF JUPřidej komentář