Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Výstupy z uměleckého sympozia se přenesou do galerie

241022ple01
Od 28. října do 29. ledna příštího roku bude v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni přístupná výstava s názvem Pleschen, která je přehlídkou uměleckých prací vytvořených v rámci čtvrtého ročníku výtvarného sympozia v obci Frantoly na Prachaticku
24.10.2022 16:05 | Ladislav Lhota

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni pod správou Alšovy jihočeské galerie otevře slavnostní vernisáží ve čtvrtek 27. října od 17 hodin výstavu s názvem Pleschen, která je přehlídkou prací vytvořených účastníky čtvrtého ročníku uměleckého plenéru v obci Frantoly na Prachaticku. Prezentovat se budou výtvarníci Irena Friess Staneva, Jitka Chrištofová, Julie Kopová, Václav Malina a Hana Sommerová. Úvodní slovo pronese ředitel galerie Aleš Seifert a kurátoři Dita Pfeferová s Miroslavem Růžičkou.

BECHYNĚ – Výstupem frantolského sympozia jsou práce na pomezí materiálů i technik, které důstojně doplní sbírkový fond galerie – obrazovou i grafickou sekci. „Důležité je připomenout, že se nám podařilo vytvořit skupinu zastoupenou všemi generacemi autorů, což vytváří velmi zajímavé pracovní prostředí pro umělce i kurátory, kteří mají možnost jejich počínání přihlížet a být svědkem zajímavých dialogů. Tyto zážitky logicky formují náš pohled na nově se doplňující sbírky, ale i na autory a jejich aktuální tvorbu,“ zamýšlí se nad projektem Miroslav Růžička.

Irena Friess Staneva (1978) zpracovává cykly, které se věnují lidskému tělu v extrémních situacích a anatomickým deformacím. Známé jsou její velkoformátové figurální akvarely. V plenéru zachycuje akvarelem krajinu a exteriérová zátiší. Tvorbu grafičky a kreslířky Jitky Chrištofové (1977) prostupuje zájem o přírodní motivy, hlavně lesní a rostlinné. Uměleckým projevem nepřináší jen zobrazení viděné části krajiny, ale zachycuje i její vnitřní energii. Čerstvá absolventka AVU Julie Kopová (1995) se zabývá abstraktní malbou a kresbou. Ve velkolepých kompozicích prostřednictvím tradičních technik zkoumá přítomný okamžik, prostor, rytmus, prázdnotu, nekonečno.

Václav Malina (1950) se v počátku 80. let zařadil mezi nejdůležitější osobnosti českého umění, které rozvíjely aktuální téma konceptuální reflexe přírody. Vedle malby se zabývá grafikou. Působil jako výtvarný publicista, pedagog a kurátor, byl ředitelem Galerie města Plzně. Jeho přítomnost na plenéru obohatila všechny zúčastněné. Malířka Hana Sommerová (1996) ve své tvorbě vychází z prostředí, ve kterém se pohybuje. Nejsou jí cizí interiéry, ani citlivá zobrazení přírody. Zajímá se o prostor, jeho analýzu a syntézu. Díky tomu její díla působí osobitou lehkostí. Nejčastěji pracuje s rychlou stopou akvarelu, do něhož dokáže otisknout překrásnou světelnou atmosféru.

Výstava bude otevřená od 28. října 2022 do 29. ledna 2023.

(lho, ska)
Foto archiv Alšovy jihočeské galerie


241022ple02


Přidej komentář