Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Za branami jihočeských památek vládne čilý ruch

paz01
Šikovné průvodkyně a uklízečky na zámku v Hluboké nad Vltavou si v historických interiérech zřídily krejčovskou dílnu a začaly vyrábět potahy sloužící k ochraně cenného nábytku v zimním období
04.12.2020 10:55 | Ladislav Lhota

Přes rozvolněná opatření proti koronaviru zůstane v adventním čase nepřístupná většina jihočeských památek spravovaných Národním památkovým ústavem. Výjimkou jsou zámky Český Krumlov a Hluboká, o nichž jsme informovali v samostatném článku. Za branami jednotlivých objektů přesto vládne čilý ruch. Správci organizují úklid prohlídkových tras, stavební či restaurátorské práce. Někde se interiéry proměnily v krejčovské dílny s výrobou potahů na mobiliář.

JIŽNÍ ČECHY – Na zámku Dačice pokračuje oprava a odvlhčení podlahy v přízemním sále, rovněž výkopové práce na nádvoří. „Přes zimu to v přízemí zámku bude vypadat jako na staveništi, ale těšíme se, že v příštím roce už budeme návštěvníky provázet i sály, které byly letos nepřístupné,“ říká kastelánka Kristýna Dvořáková. V plném proudu jsou i úklidové práce v parku a nikdy nekončící drobné opravy, k nimž patří nátěry oken a dřevěných prvků. Zaměstnanci zámku provedli kontrolu mobiliáře a chystají se na inventuru knihovny, která čítá na čtyřiadvacet tisíc svazků.

Na jindřichohradeckém zámku se nebudou kvůli epidemiologické situaci konat Adventní dny. Zdejší zaměstnanci tohoto času využívají k reinstalaci prohlídkových tras. Výrazné změny v podobě uzpůsobení pro rodiny s malými dětmi dozná část expozice v zámeckém přízemí. „Rádi bychom malým návštěvníkům hravou formou představili život na zámku v podobě jednoho všedního dne před sto padesáti léty. Prohlídková trasa zavede příchozí do černé kuchyně a představí obytné prostory v Adamově stavení včetně dětského pokoje,“ nastiňuje plány kastelán Jan Mikeš.

V Třeboni dávají tipy na dárky

Nejen malí hosté na zámku v Jindřichově Hradci se mohou těšit na nové exponáty ve výstavě loutkových kabinetů v druhém patře Adamova stavení. Díky nálezu původní nástěnné výmalby z dvacátých let 19. století se promění podoba jedné z komnat na první prohlídkové trase. Po skončení restaurátorských prací se místnost bude prezentovat jako hostinská ložnice. „Chystáme také nového audio průvodce včetně jazykových mutací pro prohlídkovou trasu v gotickém paláci. Zároveň přistoupíme k nátěrům dveří, oken i úpravě vzhledu jednotlivých nádvoří,“ doplňuje Jan Mikeš.

Zaměstnanci třeboňského zámku zvládli podzimní úklid exteriérů a chystají se na zámecké půdy. „Půdami jsme prováděli už na jaře, ale nestihli jsme všechny uklidit. Přeci jen jsme čtvrtý největší dům v Čechách,“ usmívá se kastelán Vít Pávek. Následuje rekonstrukce komerčních prostor v jedné z hospodářských budov vnějšího nádvoří, do nichž se začátkem sezony 2021 přestěhuje místní slavný obchůdek Bylinky od Světa i s výrobnou. Dokončuje se obnova části fasády Dlouhé chodby v Březanově ulici. Pozornost se zaměří také na rozvod požární signalizace ve většině zámeckých budov.

V Třeboni se projektují stavební úpravy zámeckého hostelu, v jehož části vznikne vzdělávací a edukační centrum, i fary u Schwarzenberské hrobky v Domaníně, která se promění v moderní návštěvnické centrum. „Čistíme okapy, šijeme bavlněné povlaky na zimní zakrytí renesančního mobiliáře, finišujeme s tvorbou kulturního kalendáře,“ vypočítává kastelán a přidává exkluzivní tip: „Zájemci si mohou na TicketPortálu zakoupit vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně. Budeme ho dávat na zámeckém nádvoří příští rok.“ Dobu adventu zpestří vánoční strom u zámecké věže s přáníčky, podle nichž lze nakoupit vánoční dárky klientům Dětského domova v Boršově nad Vltavou.

Hlubocká vodárna funguje od 16. století

Na hradě Landštejn upravili prostor před hlavní branou, instalovali nové kolostavy a vydláždili přístupovou cestu. V říjnu a listopadu se odstraňovaly cementové smalty ze spár v severní stěně donjonu. Dokončovaly se práce na vnitřních stěnách gotického paláce a korunách zdí. „U lomených oken v nejvyšším patře paláce jsme objevili historickou omítku se zbytky sgrafitové výzdoby, která kryla vnitřní část otevřené arkády. Po dokončení arkády ji pravděpodobně majitel nechal zazdít,“ vysvětluje kastelánka Eliška Niederová. Restaurátorské práce pokračují v románské kapli, kde se postupně vyměňují odsolovací zábaly na stěnách.

Šikovné průvodkyně a uklízečky na zámku Hluboká si zřídily krejčovskou dílnu a začaly vyrábět potahy na nábytek. Správa zámku se soustředí na završení investičních akcí. Stěžejní stavební aktivitou je podle kastelána Martina Slaby zámecká vodárna, kde se dokončují dřevěné konstrukce pro spodní podlahu a uchycení turbín. Obnova základů barokní budovy z roku 1735 přinesla zajímavé informace. „Výsledky dendrochronologického průzkumu ukázaly, že některé piloty pocházejí ze stromů kácených v roce 1517. To znamená, že vodárna je kontinuálně na svém místě od počátku 16. století,“ informuje hlubocký kastelán.  

V interiérech krumlovského zámku se nachází 38 tisíc mobilárních předmětů a 43 tisíc knih, které je potřeba řádně inventarizovat a pravidelně kontrolovat. „V rámci základní evidence se upravují a označují fotografie, skenují a zpracovávají restaurátorské zprávy, digitalizuje se knihovna. V zámeckém areálu se opravují komunikace a zdi, z půd se vyklízí suť, v zámecké zahradě a na přilehlých plochách se kácejí a prořezávají dřeviny. Pustili jsme se také do terénních úprav medvědária,“ vypočítává kastelán Pavel Slavko. Neustaly ani práce na budově Mincovny, která změnou vnější barevnosti fasády vtiskla nový výraz celému areálu.

(lho, tzp)
Foto archiv NPÚ


paz02
paz03
paz04


Přidej komentář