Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Zámeckou jízdárnu naplní atmosféra Frauenthalu

mlf01
Součástí výstavy Frauenthal v Zámecké jízdárně Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou bude i malba, kterou autorka Marie Ladriová nazvala příznačně Frantoly
10.11.2021 11:43 | Ladislav Lhota

Alšova jihočeská galerie nachystala pro zimní návštěvníky Zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou poslední letošní výstavu (14. 11. 2021 – 30. 1. 2022), která nese název Frauenthal podle kdysi zavedeného německého pojmenování malé obce v podhůří Šumavy, dnes označované jako Frantoly. Expozice představí malířská díla vzniklá v rámci výtvarných sympozií ve Frantolech za léta 2019 a 2020. Sympozia jsou určená umělcům tvořícím převážně tradičními způsoby a pohybujícím se na mediálním rozhraní malby a kresby.

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU – Na symposiích dostávají autoři příležitost vzájemně se poznat, společně pracovat a konfrontovat způsoby své práce, předávat si zkušenosti. Alšova jihočeská galerie díky tomu obohacuje své sbírky. Místem konání symposia je poetické místo Frantoly (Frauenthal), kde lze vnímat současně přitažlivost netknuté přírody, ale i temný závoj obklopující pohnutou poválečnou historii velké části Šumavy a Pošumaví, kterou připomínají zaniklé přilehlé obce. Ve spojení s touto skutečností jsou Frantoly velmi inspirativní a jejich genius loci přímo vybízí ke tvorbě děl reflektujících zdejší krajinu ve všech podobách včetně jejího ducha.

Zástupci prestižní galerie vystupují v rámci sympozií jako kurátoři. „Promlouváme do výběru účastníků. Během symposia se zcela zanedbatelně vyjadřujeme k jejich práci, naopak v největší míře se snažíme zajišťovat potřebný servis a dokumentaci. Každý večer se konají konzultace nad vytvořenými díly, ale i v tomto případě nezasahujeme do uměleckého záměru. Bereme si slovo pouze při konečném výběru do naší sbírky,“ popisuje kurátorka AJG Dita Pfeferová. Aktuální výstava ukáže kolekci s podpisy Matěje Macháčka, Evy Vápenkové, Kateřiny Dobroslavy Drahošové, Martina Mrkvy, Pavla Kučery, Kláry Stodolové, Marie Ladrové, Jitky Petrášové a Petra Brožky.

Slavnostní zahájení za účasti autorů se koná v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou v sobotu 13. listopadu od 15 hodin. Úvodní slovo pronese ředitel AJG Aleš Seifert a kurátoři výstavy Dita Pfeferová s Miroslavem Růžičkou.

(lho, ska)
Foto Pavel Černý

Videoreportáž z Frantol:

CHILLI Production: Symposium Frantoly - YouTube

 mlf02
mlf03
mlf04
mlf05
mlf06


Přidej komentář