Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Zámecký park v Třeboni se přiblíží podobě z 19. století

bag01
Šestihektarový zámecký park v Třeboni prochází revitalizací v hodnotě přes čtyři a půl miliónu korun, která mu částečně dodá zpátky bývalou podobu z konce předminulého století
16.01.2020 15:43 | Ladislav Lhota

Revitalizace za víc než čtyři a půl miliónu korun částečně navrátí podobu z konce 19. věku šestihektarovému zámeckému parku v Třeboni. Akce již nabrala plné obrátky. Bezmála osm kilometrů nevkusně vyasfaltovaných cest dostane mlatový povrch, nové historizující lavičky poslouží k relaxaci. Nepůvodní dřeviny nahradí čerstvá výsadba. Park coby zapsaná kulturní památka se veřejnosti znovu otevře na začátku června 2020.

TŘEBOŇ – Obnova zámeckého parku se dala do pohybu na konci minulého roku. Úpravám povrchů cest předcházelo čistění ucpaného příkopu a rutinní úklid spadaného listí. „Začali jsme odstraněním asfaltové vrstvy, z níž jsme vytvořili drť. Pokračujeme s demolicí litého betonu, který dosahuje tloušťky až třicet centimetrů,“ vypočítává kastelán Vít Pávek. Pracuje se také na přípravě podložních vrstev pro nové cesty, dozdívání kamenných obrubníků a pokládce mlatového povrchu. Revitalizované podloží umožní při deštích samovolné přelévání vody mezi jednotlivými loukami v parku. „Dosavadní nepropustnost cest způsobovala uhnívání choulostivých stromů,“ připomíná kastelán. 

Z třeboňského zámeckého parku zmizely spolu s asfaltovými cestami také nevzhledné zabetonované lavičky. „Naštěstí se v depozitářích Národního památkového ústavu dochoval původní zahradní mobiliář hradů a zámků. Poskytuje nám inspiraci při výrobě nových laviček, které s kulisou renesančních a barokních paláců či gotického opevnění dodají parku patřičné kouzlo,“ doplňuje Vít Pávek. Náklady na revitalizaci parku dosáhnou celkové výše 4 542 192 korun včetně DPH. Devadesát procent bude financováno z Integrovaného operačního systému IROP – MAS Třeboň.

Původní zahrada vznikla koncem 16. století

Bude-li přát počasí, návštěvníci se po nových cestách projdou začátkem června 2020. Díky zápisu Třeboně na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO budou práce na obnově zámeckého parku pokračovat i v následujících létech. „Pokračování možné rekonstrukce již nyní konzultujeme s manželi Krejčiříkovými, kteří se historickým parkům a zahradám věnují v evropském měřítku. Další etapy se budou realizovat s ohledem na postupnou rekonstrukci zahradního reprezentativního traktu zámku, který byl po dlouhá desetiletí nepřístupný veřejnosti. Sídlil zde Státní oblastní archiv, jehož depozitář se stěhuje do přilehlých prostor bývalého kláštera,“ říká zámecký klíčník. 

Před vybudováním třeboňského zámeckého parku zde šlechta užívala zahradu, která vznikla na podmáčené louce za éry Petra Voka z Rožmberka na sklonku 16. století. Do podoby anglického krajinářského parku se proměnila v roce 1804, kdy došlo k vysázení velkých kolekcí stromů a dalších dřevin. Za vlády Jana Adolfa Schwarzenberga II. obohatily park exotické rostliny, květinový parter a bazének s vodotryskem. Za zpřístupněním parku široké veřejnosti po roce 1945 stály tehdejší politické a společenské změny, jejichž součástí bylo mnohdy svévolné a neoprávněné odebrání majetku šlechtickým rodům.

(lho, tzp)
Foto archiv NPÚ


byg02


Přidej komentář