Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Divadlo v Dlouhé

Divadlo v Dlouhé

Divadlo v Dlouhé je repertoárové divadlo se stálým hereckým souborem. Vzniklo v roce 1996 v Praze a jeho zřizovatelem je pražský magistrát. V čele divadla stojí ředitelka Daniela Šálková a umělecké vedení - dramaturg Štěpán Otčenášek a režiséři Hana Burešová a Jan Borna. Vedle domácích režisérů v divadle pravidelně hostují přední osobnosti české režie (J. A. Pitínský, V. Morávek, J. Nebeský, M. Františák, J. Mikulášek aj.). Hraje ve velkém sále pro téměř 500 diváků i v komorním foyer, pro dospělé, pro děti a mládež i pro celé rodiny.

V jeho žánrově i stylově širokém repertoáru najdete dramatické příběhy (Polední úděl, Macbeth, Tři sestry), komedie nejrůznějšího typu (Tři mušketýři, Hráči, Láska a peníze, Naši furianti, Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách, Oněgin byl Rusák, Lhář, Soudné sestry), rodinná představení (Myška z bříška, Jak jsem se ztratil, Kdyby prase mělo křídla) i kabarety (Kabaret Kainar -Kainar). Inscenace Divadla v Dlouhé často využívají muzikantského, pěveckého a pohybového potenciálu herců, výtvarné a hudební metafory, bohatých světelných a audiovizuálních prostředků. Tím vším se Divadlo v Dlouhé ve spektru českých divadel vymezilo jako divadlo, které překračuje činohru směrem k alternativnímu, hudebnímu, loutkovému či kabaretnímu žánru. Ve své tvorbě ohledává výrazové prostředky divadla a zároveň možnosti jejich komunikativnosti s různými věkovými skupinami diváků. Žánrová a stylová pestrost a tvorba pro různé věkové kategorie diváků je jedním z jeho charakteristických rysů.Adresa:Dlouhá 39
110 00 Praha 1
Telefon:tel. pokladna 221 778 629, 605 010 774
E-mail:divadlo@divadlovdlouhe.cz
WebDivadlo v Dlouhé
Otevírací hodiny

Pokladna otevřena ve všední dny 12 - 19 h., pokud se hraje o víkendu či ve svátek,
je pokladna otevřena 2 hodiny před začátkem představení.Další náhledy místa

Divadlo v Dlouhé - hlediště

Kde Divadlo v Dlouhé najdete


KontaktOznačené* položky jsou povinné.