Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Galerie Akademie výtvarných umění v Praze

Budova GAVU

Galerie AVU (GAVU) slouží přednostně studentům Akademie jako tzv. testovací prostor, ve kterém lze realizovat výstavní a kurátorské projekty, vyzkoušet si vše, co představuje organizace výstavy od zpracování projektu až po instalaci, vernisáž a deinstalaci ve specifickém prostoru bývalého školního ateliéru. Nápady a představy studentů tak vytváří výstavní program. GAVU je prezentační místem, které slouží veřejnosti a zviditelňuje aktivity, vznikající na půdě akademie a dává tak prostor všem oborům, vyučovaným na AVU (malba, kresba, grafika, socha, architektura, restaurování, intermediální, konceptuální, monumentální tvorba, nová média).

Harmonogram výstavních projektů sestavuje výstavní komise složená z hlavního koordinátora galerie, zástupce z řad pedagogů a studentů a to dvakrát ročně (na konci semestru) na základě veřejné výzvy. Výstavy trvají max. 2 týdny a kromě studentů AVU mohou být do programu zařazeny i výstavy studentů jiných vysokých škol na základě výměnných akcí nebo společné projekty s absolventy. Každá výstava předpokládá účast minimálně 2 umělců. 

GAVU připravuje přibližně 20 výstav za rok.

 

Vstupní kód

Galerie AVU 8.4. – 19.4.2013

Výstava Vstupní kód je myšlena jako dočasná aktivizační platforma v rámci instituce AVU. Vystavujícími umělci je přizváno přibližně třicet vizuálních umělců, kurátorů, teoretiků a hudebníků z nejmladší a střední generace, v jejichž práci se objevují prvky společenské či institucionální reflexe nebo prvky zkoumání procesů, při kterých vznikají nové struktury chápání či dochází k přehodnocení stávajících paradigmat. Jde o přizvání širšího okolí, nejen kolegů z AVU, ale i lidí mimo instituci, kteří společně či nezávisle na sobě sdílejí zájem o kulturní procesy obecně, v neposlední řadě pak o vývoj instituce AVU, a kteří jsou schopni k těmto oblastem přistoupit s kritickou reflexí.

Výstava Vstupní kód je dva týdny trvajícím happeningem. Každý den jsou na programu přibližně tři výstupy v režii přizvaných hostů a vystavujících, střídá se tak množství rozdílných typů výpovědí - performance, video, čtení, instalace, zvuková akce, koncert, přednáška, referát, aj. Zajímá nás dynamizace konkrétního místa v konkrétním čase, otázka možné proměny zúčastněných a bezprostředního okolí. Od začátku do konce výstavy bude k dispozici webová adresa, kam bude živě přenášen záznam aktuálního dění v galerii.

Výstava Vstupní kód je zahájena společnou stavbou jednoduché polopropustné architektury, která vytváří prostor v prostoru, fyzicky vymezuje místo konání a poskytuje jakési zázemí v rámci instituce. Svět platformy je se světem instituce propojen vzájemnou komunikací, stejně jako je propojen světlem a zvukem svět dočasné architektury se světem budovy. Přesto nelze prostory uvnitř a vně, tyto dva světy, zaměnit, nelze je označit za homogenní. Pojem vstupní kód je v souvislosti výstavy možné chápat jako pozici, ze které k věcem přistupujeme, která do určité míry předurčuje, jak s nimy potažmo zacházíme. Jinak řečeno, to, jaké povahy je vstupní kód může souviset s tím, jaké povahy je svět, který za ním vidíme. Zatímco jeden svět má svůj dlouhodobě neměnný vstupní kód, který chrání před okolím, druhý svět se právě zamýšlí nad potřebou vstupní kód měnit, přehodnocovat a podrobovat tak sebe sama náročnému kritickému pohledu. V tomto smyslu jsou přes své propojenosti svět instituce a svět platformy v antagonickém postavení. Dopředu akceptovaný fakt omezené doby trvání výstavy je spojen s vědomím, že platforma nenabyde strnulých rysů instituce, že neztratí svůj „dynamický princip dočasnosti a výměny“. Platforma nabízí možnost reflexe, ale nemůže tím suplovat nedostatky instituce - pro opravdové převzetí odpovědnosti musí nakonec konstruktivně kritický pohled vycházet ze subjektu samotného, tedy z vnitřku instituce AVU.

 

Michaela Dáňová

Marek Hlaváč

Susanne Kass

Matěj Smrkovský

 

 

Hosté:

Jorge Boehringer

Jan Brož

Michal Cáb

Jana Doležalová        

Vojtěch Fröhlich

Vít Havránek

Helán + Hřivňácký

Martin Herold

Edith Jeřábková        

Jana Kapelová

Karel Kunc

Lucie Mičíková         

Milan Mikuláštík

Tomáš Pospiszyl

iniciativa Pro - AVU

Tereza Stejskalová

Pavel Sterec

Sv. František

Roman Štětina

Avdei Ter-Oganian

Tomáš Vaněk 

Jan Vidlička   

Ladislav Vondrák

Dušan Záhoranský    

Zálešák + Grosseová

 

 

program: www.vstupnikod.blogspot.cz

 Adresa:U Akademie 4, 170 22 Praha 7
Telefon:220 408 224
E-mail:blanka.cermakova@avu.cz
WebGalerie Akademie výtvarných umění v Praze
Otevírací hodiny

Po-Pa 10-18Další náhledy místa

Plakát, Vstupní kód
GAVU 1
GAVU 2
GAVU 3

Kde Galerie Akademie výtvarných umění v Praze najdete


KontaktOznačené* položky jsou povinné.