Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Armádní muzeum Žižkov

Armádní muzeum Žižkov

Armádní muzeum je umístěno v Praze na Žižkově v historických budovách Památníku osvobození. Expozice muzea je rozčleněna do pěti základních celků. První se věnuje období 1. světové války 1914–1918, účasti Čechů a Slováků v ní a politickým a vojenským akcím, které vedly ke vzniku samostatného československého státu. Druhá část přibližuje historii meziválečné Československé republiky a jejích ozbrojených sil. Třetí výstavní prostor zachycuje období 2. světové války a mapuje účast Čechů a Slováků ve vojenských operacích, v domácím odboji i v dalších akcích, které měly za cíl obnovu samostatnosti Československa. Čtvrtá část expozice je věnována perzekuci příslušníků čs. armády po únorovém státním převratu v roce 1948 a třetímu protikomunistickému odboji. Poslední část expozice tvoří prostor, v němž probíhají příležitostné výstavy. Vedle zbraní je zde vystavena řada unikátních dobových stejnokrojů, praporů, řádů, vyznamenání a rovněž osobních památek na čs. prezidenty a přední představitele čs. armády.Adresa:U Památníku 2, 130 05 Praha 3 – Žižkov
Telefon:973 204 924, 973 204 900
E-mail:museum@army.cz
WebArmádní muzeum Žižkov
Otevírací hodiny

celoročně, denně mimo pondělí, 10:00 – 18:00 hod.Další náhledy místa

Expozice 1. světová válka
Expozice 2. světová válka

Kde Armádní muzeum Žižkov najdete


KontaktOznačené* položky jsou povinné.