Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Podskalská celnice na Výtoni

Podskalská celnice Výtoň

Budova bývalé celnice na Výtoni, čp. 412 na dnešním Rašínově nábřeží, je vedle raně barokního původního farního kostelíka sv. Kosmy a Damiána posledním zachovaným zbytkem starobylé osady Podskalí.

 

Expozice Podskalské celnice na Výtoni

Voroplavba na Vltavě

První spolehlivá zmínka o plavení vorů na Vltavě je z r. 1316, poslední vor doplul na rozestavěnou přehradu Orlík 12. 9. 1960. Dobové fotografie a dokumenty zachycují stavbu vorů, jejich cestu po Vltavě do Prahy a svérázný život vorařů — plavců.

Historie zaniklého Podskalí — vory a lodě na Vltavě

Osada Podskalí existovala již od sklonku 12. století a její obyvatelé získali postupně monopolní právo na obchod se dřevem, které sem bylo připlavováno po Vltavě. Dnešní budova zůstala na úrovni původní zástavby a nachází se v blízkosti tzv. výtoniště. Je to z větší části roubená, omítnutá, pozdně gotická stavba z 16. století, ozdobená v 17. století pískovcovým novoměstským znakem.

Z dějin Podskalí

Střed místnosti zaujímá model Podskalí v podobě, jakou mělo kolem r. 1870. V následujícím desetiletí byly postupně vystavěny mosty, které narušily starobylý ráz čtvrti. Konečný zánik starého Podskalí nastal přibližně mezi roky 1905 a 1914.

Nákladní plavba na Vltavě

U zrodu dálkové lodní dopravy na Vltavě stáli habsburští panovníci, kteří podporovali splavňování řeky. První loď naložená rakouskou solí připlula do Prahy z Českých Budějovic v r. 1550. K zajímavým exponátům patří rovněž panorama Vltavy mezi Prahou a bývalými Svatojánskými proudy z r. 1640.

Pražská osobní paroplavba

Osobní lodní dopravu na Vltavě zahájil v r. 1841 parník Bohemia, postavený v Karlíně podle plánů Angličana J. J. Rustona. Historie pražské paroplavby je podrobně zachycena nejen historickými dokumenty a fotografiemi, ale také modely parníků Bohemia a Vltava.Adresa:Rašínovo nábřeží 412, Praha 2, 128 00
Telefon:tel.: 224 919 833 objednávky komentovaných prohlídek: tel.: 224 815 850
E-mail:muzeum@muzeumprahy.cz
WebPodskalská celnice na Výtoni
Otevírací hodiny

denně kromě pondělí 10.00 – 18.00

Podskalská celnice na Výtoni bude po dobu zimního provozu (1. 11. 2013 – 31. 3. 2013) uzavřena.Další náhledy místa

Podskalská celnice Výtoň 2
Celnice Na Výtoni v r. 1909
Podskalí s ruchem na Vltavě kolem r. 1900
Podskalí
Vory na vltavě v Praze
Expozice vory
Expozice
Expozice 2
Expozice 3
Expozice 4

Kde Podskalská celnice na Výtoni najdete


KontaktOznačené* položky jsou povinné.