Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Baráčnická rychta uvádí Sex War divadla Próg Wadowice

Sex war2
Sex War Próg Wadowice
04.02.2012 21:07 |

 

Divadlo PRÓG Wadowice

 

/město je rodištěm blahoslaveného Jana Pavla nebo Karola Wojtyly, jak kdo chce/

 

SEX WAR

23.02.2012  

Inscenace nese anglický název SEX WAR, tedy válka pohlaví. Název ovšem může být interpretovaný mnohoznačně – jako sexuální válka pohlaví z důvodu sexu nebo značí válku o pohlaví, příslušnost k sexuální orientaci …   V celé hře se proplétají náznaky toho, co spojuje a dělí obě pohlaví, s tím jak mezi nimi i ve společnosti fungují sféry sexuální a emocionální.

Je to inscenace, ve které jednoduchý děj přenechává místo vztahům mezi lidmi – nejčastěji dvojicemi (mužů a žen, nebo jak kdo chce ženských a chlapů, chlapů s chlapama, žen se ženami).

Týká se vztahů přátelských, partnerských, hledajících, odvážných, milostných, tělesných, normálních …čili různých, takových, které sledujeme kolem sebe, v televizi a nebo takových, co se týkají přímo nás.

Inscenace obrazně zpracovává ukázky ze skutečnosti, nebo raději ze společnosti, ukázky procesů, které člověk prožívá. Proto vedle romantického zamilování se tam mluví i o chemické přitažlivosti, o mechanismu hádek a sporů, o chybějící možnosti porozumění, shody, kompromisu, o stereotypu a rituálu obou pohlaví, a o hodnotě lásky na pozadí obecně panujících zvyků.

 

Především je to ale hra o hledání lásky mezi dvěma lidmi ve všech jejich podobách.

 

Vedle textů, dialogů postav, čerpajících z dramatického divadla jsou zde prvky pouličního divadla a  komedie del arte. Děj je vyprávěn také pomocí pohybových etud, tanečně - akrobatických prvků a živé hudby.

Hlas a instrumentální hudba jsou mezi sebou velmi pevně spojené. Inscenace čerpá z pramenů tradičních balkánských a romských písní se strunnými nástroji. Inscenace je v angličtině, doplněná epizodami, či někde zdvojením, s polštinou, ruštinou, němčinou a rómštinou.

Je autorskou inscenací skupiny PRÓG a je poplatná estetice vypracované díky několikaleté systematické práci souboru.

Více informací na webu Baráčnické rychty


Trifon 2012


Přidej komentář