Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Český dokumenT 2011 slibuje ojedinělou přehlídku dokumentárních filmů

cesky dokument
Český dokumenT v Kině Atlas
30.05.2011 09:25 | Česká televize a Institut dokumentárního filmu Vás zve 8. a 9. června do Kina Atlas na ojedinělou filmovou přehlídku Český dokument 2011

Jan Mrzena, výkonný ředitel čt2, o hledání souvislostí
Od kvality (ale také kvantity) původní tvorby na Dvojce se odvíjí podstata a vlastně i smysl její budoucí existence. Bez promyšlené a průběžné investice do výroby pořadů Dvojku profilujících žánrů, které by nahrazovaly archivní programy, doplňované akvizicí, Česká televize ztratí ve svém druhém programu jednu z opor služby veřejnosti. To, v čem je role České televize nezastupitelná, je právě původní, národní (nikoli však nacionálně orientovaná) tvorba.

Tak jako národní knihovny celého světa mapují zejména psanou tvorbu svých mateřských zemí (dohromady pak skládají obraz celého světa pro současníky i naše potomky), je posláním televizí veřejné služby vytvářet a pro budoucnost ukládat jiný druh svědectví o naší době – od původní dramatické, dokumentární a publicistické tvorby přes kvalitní záznamy tzv. prchavých umění až po ryze alternativní zábavu, která tvoří důležitou protiváhu produkci definované požadavky a vkusem mainstreamového televizního publika.

Jednou z nejdůležitějších programových priorit Dvojky je dokumentární tvorba. Výrobou či spoluprací na dokumentárních filmových projektech bude Česká televize nadále podporovat českou dokumentární tvorbu a umožňovat vznik experimentálních a nadčasových výpovědí o naší minulosti i současnosti. Dokumentární tvorba (původní i převzatá) představuje ve vysílání Dvojky více než 30 % vysílaného programu.

Posláním dokumentární tvorby je zachycování nejdůležitějších témat a fenoménů současné společnosti i historie se zdůrazněním vědomí rozmanitých souvislostí. Zajímá nás reflexe společnosti v jejích proměnách, pojmenování zásadních trendů a směřování. Dvojka mapuje českou společnost v evropském i světovém kontextu. Systematické uvádění dokumentárních cyklů a sérií je výraznou alternativou k nabídce pořadů většiny ostatních celoplošných plnoformátových televizních stanic. Při výběru námětů filmových a televizních dokumentů je také přihlíženo k jejich předpokládané archivní hodnotě.


Podporu původní tvorby nechápeme jako protiklad k akviziční programové strategii. Naopak, kombinací obou programových zdrojů může vynalézavá dramaturgie divákovi nabízet zajímavou konfrontaci různých úhlů pohledu na stejnou problematiku, různá umělecká zpracování totožné látky. Nejde o to protežovat původní tvorbu na úkor kvalitních převzatých programů, ale o zachování přijatelného poměru, který Dvojku neposune od televize produkující vlastní pořady k pouhému vysílateli převzatého programu.

Jan Mrzena
výkonný ředitel ČT2


IDF – partner přehlídky
Nezisková organizace, zaměřená na podporu nezávislého a autorského dokumentárního filmu a jeho prosazování na evropské úrovni. Obrací se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáhá při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby. Prosazuje roli dokumentárního filmu jako prostředku reflexe společnosti a výměny názorů – usiluje o jeho přiblížení k divákovi. Soustavně spolupracuje s předními evropskými institucemi, televizními stanicemi, distributory a producenty.
Zdroj: Česká televize - pořadatel akce


Tagy: Český dokumenT 2011


Přidej komentář