Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Adventní koncert PFS v kostele sv. Šimona a Judy

Pražský filharmonický sbor
Pražský filharmonický sbor - foto: Petra Hajská
02.12.2013 22:01 | redakce ZaKulturou.cz

Na adventním koncertě Pražského filharmonického sboru zazní zřídka uváděná Mše Igora Stravinského pro smíšený sbor a dvojité dechové kvinteto, skladba Sunt lacrimae rerum Carla Orffa a vánoční zpěvy v originální autorské úpravě Michaela Praetoria a Jana Sandströma. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince v 19.30 hodin v kostele sv. Šimona a Judy v Praze.

Program koncertu sestavil a s Pražským filharmonickým sborem nastudoval jeho hlavní sbormistr Lukáš Vasilek, který také bude koncert řídit. Do první poloviny koncertu zařadil dvě zásadní skladby sborové hudby 20. století. V Orffově kompozici Sunt lacrimae rerum, která je součástí volného cyklu nazvaného Concerto di voci, se představí mužský sbor a cappella a jeho sólisté. Efektní skladba nezapře autorství Carla Orffa – v některých pasážích výrazně připomíná jeho slavnou kantátu Carmina Burana. Stravinského Mše nebývá pro své nezvyklé obsazení (sóla, smíšený sbor a dvojité dechové kvinteto) uváděna často. Proslulá kompozice z roku 1948 se vyznačuje překvapivě přístupným kompozičním stylem, který je syntézou všech dosavadních skladatelových uměleckých zkušeností, především pak neoklasických a jazzových.

Druhá polovina koncertu je laděna adventně. Její program postavil sbormistr Lukáš Vasilek na kontrastu známých vánočních zpěvů ve zpracování pozdně renesančního německého skladatele Michaela Praetoria a severských vánočních meditací současného švédského skladatele Jana Sandströma. Skladby tohoto autora na koncertě zazní v české premiéře.

„Moderní moteto O magnum mysterium pro osmihlasý smíšený sbor a cappella je velmi klidným, až mírumilovným podobenstvím narození Ježíše Krista. Originální kompozice využívá bohaté zvukovosti, která vychází především z měkké a „rozmlžené“ harmonie. V kontrastu k této skladbě stojí Praetoriovy variace známé vánoční písně In dulci jubilo, stejně jako jeho harmonizace slavné německé „koledy“ Es ist ein Ros entsprungen. Tato píseň zaujala o celých 400 let později také Jana Sandströma, jehož úprava pro smíšený dvojsbor a cappella uzavírá celý koncert. Nápěv písně je v této skladbě pouze naznačen a k tomu zahalen do působivého, až impresionisticky barevného sborového zvuku,“ uvedl hlavní sbormistr Pražského filharmonického sboru Lukáš Vasilek.Tagy: Adventní koncert, kostel Sv. Šimona a Judy, Pražský filharmonický sbor


Přidej komentář