Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Amadis de Gaule, Lyrická tragédie ve třech aktech ve Státní opeře Praha

amadis amadis de gulle
08.11.2010 20:23 | Johann Christian Bach : Amadis de Gaule

Francouzské instituty v Praze a Bratislavě a Palazzetto Bru Zane (Centrum pro francouzskou romantickou hudbu) se spojily, aby znovu oživily toto lyrické mistrovské dílo. Opera v koncertním provedení pro sedmdesát umělců bude představena 26. listopadu v Bratislavě v rámci festivalu Bratislavské hudební slavnosti a 1. prosince ve Státní opeře Praha.

Amadis de Gaule, Lyrická tragédie ve třech aktech (1779)
Jedná se o poslední lyrické dílo J.-Ch. Bacha. Vzniklo na zakázku Královské akademie hudby, tehdejší Opéry de Paris. Objednavatelé díla chtěli vyřešit na konci 18. století stále se opakující spory mezi zastánci francouzské hudby a stoupenci hudby italské. Libreto ve francouzštině, s jehož zkrácenou verzí Bach pracoval, pocházelo z pera básníka Quinaulta a již století předtím ho zhudebnil sám velký Lully. To také vysvětluje, proč jeho celkové tempo kombinuje árie a recitativy ve střízlivém stylu, který zavedl o dvacet let dříve Gluck, s virtuoznějšími, italzujícími částmi. Instrumentace je zde velmi pečlivá s velkým důrazem na dechové nástroje, které zde najdeme všechny, včetně klarinetů (tenkrát ještě relativně nového nástroje) 4 lesních rohů a 3 pozounů. Nevyhnutelně nám připomíná Mozartova Dona Giovanniho (napsaného o 8 let později) či dokonce Fidelia od Beethovena (z roku 1805), hlavně při poslechu sboru vězňů, který otevírá druhý akt. A to není malý kompliment. Premiéra proběhla 14. prosince 1779 za přítomnosti královny Marie Antoinetty.

Nejkrásnější skladatelova opera zazní v České republice poprvé ve francouzském znění na staré nástroje.

Libretto pochází ze španělského středověkého příběhu. Arcalaüs (baryton) a jeho sestra Arcabonne (soprán) se chtějí pomstít rytíři Amadisovi (tenor), který zabil jejich bratra Ardana Canila (bas). Jejich spiknutí má však jeden háček – Arcabonne si uvědomí, že Amadis, který miluje nevinnou Orianu (soprán), jí kdysi zachránil život a ona se do něj zamilovala, aniž by vlastně věděla, kdo to je. Díky dobré víle Urgandě dojdou Oriane a Amadis štěstí a Arcabonne osvobodí Arcalaüsovi vězně.

Přidej komentář