Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Barokní podvečery představí krále Fridricha II. Velikého jako hudebního milovníka i interpreta

Barokni podvecery
Barokní podvečery, zdroj: SMART Communication
01.03.2012 17:35 | 300. výročí narození pruského panovníka Fridricha II. Velikého připomene soubor Collegium Marianum společně se svými hosty v rámci tradičního cyklu Barokních podvečerů. Jeho 12. ročník nabídne tři různé pohledy na tohoto mocného krále a vojevůdce jakožto na milovníka hudby, skladatele a vynikajícího hráče na flétnu. První z hudebních podvečerůKrálovský koncert v Sanssouci se uskuteční již v pondělí 5. března ve stylových prostorách Míčovny Pražského hradu. Koncert se tak stane příležitostí nejen pro oslavu královy virtuozity, ale rovněž vzdá hold hudební tvorbě dvorů v Berlíně a Sanssouci, jež zde dosahovala vysoké úrovně.

 

Libé tóny původních nástrojů rozezní sál v podání předního tuzemského souboru historicky poučené interpretace, Collegium Marianum, pod uměleckým vedením  flétnistky Jany Semerádové. Svým barytonem návštěvníky okouzlí uznávaný sólista Tomáš Král, který se souborem spolupracuje již řadu let. „Pro první koncert jsme vybrali skladby dvorních hudebníků: houslisty Františka Bendy, flétnisty Johanna Joachima Quantze a cembalisty Carla Philippa Emanuela Bacha, které doplní árie z oratoria Der Tod Jesu od Carla Heinricha Grauna. Věřím, že se nám podaří diváky a posluchače  přenést o 240 let zpět, aby sami zakusili jedinečného ducha té doby. Vystoupení bude pokusem o rekonstrukci hudební interpretace samotného Fridricha II.,“ vysvětluje Jana Semerádová.

 

V pořadí druhé vystoupení, Sólo pro flétnu, nesoucí podtitul Fridrich II. Veliký – portrét flétnisty a mecenáše, se uskuteční 16. dubna. Kromě hudebníků ze souboru Collegium Marianum se mohou návštěvníci těšit na umělecký přednes zahraničního hosta, předního francouzského cembalisty Bertranda Cuillera. Letošní cyklus Barokních podvečerů pak zakončí 7. května koncert nazvaný Super Thema Regium s podtitulem Královské téma pro Bachovu Hudební obětinu. Oba podvečery se odehrají v působivém prostoru barokního refektáře kláštera dominikánů u sv. Jiljí v Praze.

 

Vstupenky je možné zakoupit už nyní prostřednictvím sítě Ticketpro, v pokladně Barokních podvečerů (Maďarské kulturní středisko, Rytířská 27) a nově také online přímo na internetových stránkách www.baroknipodvecery.cz.

 

V roce 1740, kdy byl Fridrich II. korunován pruským králem, měl za sebou už dvacet let hudebních studií. Jeho velkou vášní se po setkání s flétnovým virtuózem Johannem Joachimem Quantzem stala hra na příčnou flétnu. Fridrich si najal vlastní orchestr, ve kterém hráli známí hudebníci a skladatelé jako bratři Graunové, Carl Philipp Emanuel Bach, český houslový virtuóz František Benda nebo již zmíněný Quantz. Po Quantzově vzoru dával Fridrich jednoznačně přednost italskému galantnímu stylu, jehož příkladem je Concerto D dur pro dvě flétny, fagot a smyčce, který je i součástí programu. „Fridrich II. je dodnes velmi inspirativní osobností. Vedle panovnických dovedností byl dle dobové kritiky ceněn pro své interpretační schopnosti,“ dodává Jana Semerádová. V pěti skladbách úvodního večera nabídne Collegium Marianum pestrou přehlídku různých stylů, jež charakterizovaly hudební dění u dvora nejen Fridricha II. Velikého, ale také u dalších šlechtických dvorů ve střední Evropě.

 

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 cíleně zaměřuje na znovuoživování hudby 17. a 18. století. Jako jeden z mála profesionálních souborů tohoto zaměření v ČR má na svém repertoáru koncertní díla s důrazem na autory české či působící ve střední Evropě, ale pravidelně se věnuje i scénickým projektům (Cestopis tanečního mistra či České Vánoce). Od roku 1999 působí soubor pod uměleckým vedením flétnistky Jany Semerádové, jejíž aktivní badatelská činnost propojená se studiem barokní gestiky, deklamace a tance umožnila postupně rozšířit profil souboru. Své nevšední dramaturgie nezřídka staví na propojení hudebního a dramatického umění, které ráda zasazuje do autentického prostředí pražských barokních sálů. Pod jejím vedením Collegium Marianum každoročně uvádí několik novodobých premiér.

 

Soubor úzce spolupracuje s významnými evropskými choreografy, režiséry či sólisty a dirigenty jako například Gudrun Skamletz, Jean-Denis Monory, Sergio Azzolini, François Fernandez, Peter Kooij, Hana Blažíková či Damien Guillon. V roce 2008 soubor zahájil spolupráci s hudebním vydavatelstvím Supraphon, které v rámci řady Hudba Prahy 18. století vydalo již čtyři nahrávky. V roce 2010 se Collegium Marianum stalo nositelem ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby, kterou uděluje Česká hudební rada Mezinárodní hudební rady při UNESCO.

 

 

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK

Maďarské kulturní středisko, Rytířská 27, Praha 1 (metro Můstek), pokladna otevřena každé pondělí 10–18 hod.

tel.: 224 229 462, 731 448 346, e-mail: vstupenky@collegiummarianum.cz

Prodej on-line www.baroknipodvecery.cz  a Ticketpro – www.ticketpro.cz

Vstupné: 280 - 400 Kč

Abonentní vstupné: 720 a 975 Kč

Slevy vstupného: Senioři a studenti sleva 10% z ceny vstupenky 

Držitelé průkazu ZTP a ZTP-P a doprovodná osoba sleva 50% z ceny vstupenkyPřidej komentář