Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Baziliku sv. Jakuba o Velikonoční neděli rozezní árie z Händlova Mesiáše

Audite Organum - Velikonoční koncert
Audite Organum - Velikonoční koncert
27.03.2013 13:11 | redakce ZaKulturou.cz

Na Velikonoční neděli připravilo společenství Svatojakubské Audite Organum (poslouchejte varhany) slavnostní koncert barokní hudby. Největší křesťanské svátky roku oslaví v bazilice sv. Jakuba v Praze slavným Händlovým oratoriem Mesiáš. Nádherné árie z tohoto niterného díla barokního skladatele zazní v podání sopranistky sólistky Národního divadla Jany Sibery. Hudební podvečer začne v 17.00 hodin a bude zakončen tradiční prohlídkou svatojakubských varhan.Händelův Mesiáš jako ústřední téma velikonočního koncertu

Zakladatelka společenství a titulární varhanice v bazilice sv. Jakuba k jeho dramaturgii říká: „Život Ježíše Krista podněcoval po staletí řadu významných skladatelů k vytvoření vrcholných děl jejich tvorby. Nejinak tomu bylo i u barokního skladatele G. F. Händela, jehož Mesiáš dnes patří k nejhranějším světovým dílům.“

Další barokní mistři

Stříbrný soprán Jany Sibery doplní první trumpetista orchestru FOK Marel Zvolánek. Ten také na velikonočním koncertě sólově zahraje jásavé sonáty dvou barokních mistrů Corelliho a Scarlattiho. V programu slavnostního podvečera nebude chybět ani W. A. Mozart, J. S. Bach či jeho ranně barokní předchůdce Buxtehude. Jejich skladby na svatojakubské varhany, které jsou se svými 8 277 píšťalami největší v Praze, zahraje Irena Chřibková.

Komentovaná prohlídka varhan

Návštěvníci koncertu si svatojakubské varhany, jejichž zvukové spektrum lze přirovnat k velkému symfonickému orchestru, budou moci na závěr hudebního podvečera prohlédnout. „Chceme posluchačům poodhalit tajemství tohoto vzácného nástroje a nechat jim nahlédnout do jeho útrob. Zájemci si budou moci zblízka prohlédnout velké i malé několikacentimetrové píšťaly a vidět detaily při hře rukou a nohou,“ vysvětluje důvody pro zpřístupnění svatojakubského kůru Irena Chřibková.

Svatojakubské varhany

Původ svatojakubských varhan spadá do počátku 18. století. Jejich překrásně zdobenou barokní skříň od Abraháma Starka z Lokte mohou návštěvníci baziliky obdivovat dodnes. Hrací stůl varhan prošel před dvěma léty rozsáhlou modernizací, která svatojakubské varhany pozvedla na světovou úroveň.


VELIKONOČNÍ KONCERT
Easter Concert Jana Sibera soprán / soprano
Marek Zvolánek trubka / trumpet
Irena Chřibková varhany / organ

Program:

Jean - Joseph MOURET (1682-1738)
Rondeau z / from „Sinfonie de Fanfares“

Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707)
Praeludium C dur BuwWV 137 / Prelude in C major

Alessandro SCARLATTI (1660-1725)
„Si suoni la tromba“

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)
Arie „Vím, že můj Vykupitel žije“ z oratoria Mesiáš /
Aria „I know that my Redeemer liveth“ from the oratorio Messiah

Arcangelo CORELLI(1653-1713)
Sonáta D Dur / Sonata in D major
Adagio - Allegro - Attacca Allegro

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)
Arie „Radujte se“z oratoria Mesiáš / Aria „Rejoice greatly“ from the oratorio Messiah

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Allegro z Koncertu a moll / Allegro from the Concerto in A minor

Jean Baptiste LOEILLET (1688-1750)
Sonata G dur / Sonata in G major
Allemanda - Largo - Giga

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
„Aleluja“ z Moteta / from the Moteto „Exsultate, jubilate“ KV 165

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)
„Let the Bright Seraphim“ z oratoria Samson / from the oratorio Samson

Georges MACMASTER (1862-1898)
Toccata

Po koncertě prohlídka varhan / The organ viewing with a guide available after the concert

31. 3. 2013 v 17 hodin / at 5 p.m.

Vstupenky

Vstupenky na velikonoční koncert stojí 320 Kč, v prodeji jsou ale i zlevněné lístky za 100 Kč pro seniory a 160 Kč pro studenty. Pravidelným návštěvníkům koncertů v bazilice s. Jakuba je určená karta Klubu přátel Svatojakubského Audite Organum s 50 % slevou. Všechny vstupenky včetně klubové karty lze zakoupit na místě hodinu před zahájením koncertu.

Vstupenky jsou k dostání také v síti v síti prodejen TICKETPORTAL (www.ticketportal.cz) a VIA MUSICA (www.pragueticketoffice.com).

Kontakt

Rezervace a bližší informace ohledně prodeje vstupenek obdržíte na tel. čísle 604 208 490 či na e-mailové adrese info@auditeorganum.cz a www.auditeorganum.cz.Tagy: Audite Organum, barokní hudba, bazilika sv. Jakuba, varhanní koncert, velikonoční koncert


Přidej komentář