Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Hudba 17. a 18. století pod vlivem improvizace

Musica Florea
Musica Florea
17.04.2018 20:47 | redakce ZaKulturou.cz

Musica Florea uvede hned několik skladeb z období 17. a 18. století, které ovlivnila raná barokní improvizace. Koncerty Musica Florea uvede 23. 4. v Praze v Barokním refektáři sv. Jiljí.

Mnoho hudebních skladeb vznikalo v době baroka tak, že byly skladatelem – interprety předváděny a teprve později zapisovány do not. Umění hudební improvizace tak bylo nezbytným předpokladem každého kvalitního hudebníka.

„Programem koncertu se snažíme poukázat na to, co bylo typické pro vznik hudebního baroka,“ vysvětluje Marek Štryncl, dirigent orchestru. Dále Marek Štryncl dodává, že to byla především snaha o vyjádření extrémních emocí pomocí „nových“ výrazových prostředků, které pro nás mohou mít charakter experimentů připomínajících kompoziční techniky 20. století.

„Překvapující pro naše diváky budou poněkud archaicky znějící nepřipravované disonance a rytmicky předržované tóny, které na první poslech nebudou respektovat harmonická a kontrapunktická pravidla. O těchto fenoménech víme prostřednictvím tzv. hudebně rétorických figur, které do hudby vnášely emocionálně výrazovou nepravidelnost, či dokonce jistou výstřednost,“ láká Marek Štryncl posluchače na dubnové koncerty orchestru.

Abychom porozuměli interpretačním požadavkům té doby, je nezbyté se umění improvizace naučit. A to jak z hlediska předpokládané ornamentiky již zaznamenaných skladeb, tak i z hlediska „možného vznikání“ skladeb nových. Samozřejmě dle dobových zvyklostí, které se však nevyhýbaly pozoruhodným experimentům, které předcházely vývoj několika století.

Koncert tak bude o současném experimentování a hledání, se kterým se italští mistři baroka potýkali a vytvořili „nový styl“. Ten měl svůj zdroj právě v umění improvizace.

Program koncertu:

Giovnni Paolo Cima (1570 – 1622): Sonata á 3

Hentry Purcell (1659 – 1695): Fantasia (4)

Giovanni Gabrielli (1554 – 1612): Canzon IV

Anonymní téma ze 17. Století: „improvizace“

Johann Heinrich Schmelzer (1623 – 1680): Sonata noc tribus violini

Samuel Capricornus (1628 – 1665): Ciaccona

Giovanni Perluigi da Palestrina (1525 – 1594): „Sonata – Fantasia“

Henry Purcell (1659 – 1695): Fantasai (6)

Andrea Falconieri (1586 – 1656): Folias echa para mi Senora

Obsazení:

Jiří Sycha – barokní housle a viola

Eleonor Machová – barokní housle, viola a viola da gamba

Magdaléna Malá – barokní housle a viola

Tomáš Reindel – perkuse

Marek Štryncl – barokní violoncello a kytara

Iva Štrynclová – varhany

 

Vliv improvizace na hudbu 17. a 18. století

23. 4. 2018 | 19:30

Refektář sv. Jiljí, Jilská 235/7, 110 00 Staré Město

Vstupné: 300 / 150 Kč (studenti, senioři)

Musica Florea

Orchestr Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních zabývajících se stylově poučenou interpretací hudby v České republice. Zakladatelem a vedoucím ansámblu je violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Orchestr hraje na originální nástroje nebo jejich kopie, jeho práce vychází ze studia dobových pramenů a estetiky – vlastní badatelská činnost a oživování zapomenutých interpretačních stylů a prostředků.

Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, operní a oratorní, a to od počátků baroka až po 20. století.
V roce 2014 vznikla pod hlavičkou orchestru mobilní scéna na principech barokního divadla Florea Teatrum, která dovoluje lepší práci s rekonstruovanými hudebně dramatickými díly – dobovými operami a balety rozmanitého rozsahu.Tagy: hudba, improvizace, Musica Florea


Přidej komentář