Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Koncert světoznámé japonské sopranistky Seiko Lee připomene útok na New York

Benefiční koncert Seiko Lee
Benefiční koncert Seiko Lee 11.9.
27.08.2012 23:14 | Seiko Lee je světoznámé japonská sopranistka žijící v New Yorku. Od roku 1996 opakovaně vystupuje jako sólistka New York City Symphony. Její koncerty ji zavedly do nejznámějších koncertních sálů v Japonsku, v Jižní a Severní Koreji, v Brazílii, ve Francií, Švýcarsku Rakousku, Srbsku, Německu, Izraeli, v USA včetně New Yorku, Lincoln Center a Madison Square Garden a mnohých dalších. Pro paní Seiko Lee má velký význam podpora světového míru. Koncertovala na japonském velvyslanectví v Nepálu, nigerském velvyslanectví ve Washingtonu, D.C. a v centrále Spojených Národů v New Yorku. Jako prezidentka Seiko Lee Projects n.p.o. uspořádala četné benefiční koncerty, jako například koncert na podporu obnovujících prací po japonské tsunami, koncerty na podporu nemocných a koncerty pro výstavbu škol v Africe.

Praha, 11.9.2012 v 19 hodin
Rezervace a prodej vstupenek na pokladně Českého muzea hudby, tel. 257 257 707 Vstupné: 500 Kč a 300 Kč

Výtěžek získaný z prodeje vstupenek bude použit ke spuštění on-line seminářů k podpoře mladé generace k rodinným hodnotám, harmonickému manželství a odpovědnému rodičovství.

Přidej komentář