Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Letní slavnosti staré hudby zveřejnily program: bude ve znamení exotiky a baroka

Mields-Dorothee
Mields Dorothee
23.05.2011 15:43 | Pestrý a ojedinělý program, zahrnující benátské baroko, renesanční polyfonii od burgundského dvora, lidovou i liturgickou hudbu z Peru 18. století, hudební žerty pro rozptýlení španělských vladařů, tajemnou pastýřskou flétnu oblíbenou v klasicistních hudebních salonech střední Evropy či ceremoniální hudbu pro královský dvůr ve Versailles, nabídne letos už dvanáctý, mezi Pražany oblíbený festival Letní slavnosti staré hudby. Mezi 22. červencem a 8. srpnem zavítají do Prahy například německý soubor Musica Fiata se sopranistkou Dorothee Mields, belgické vokální těleso Capilla Flamenca, nizozemská Musica Temprana nebo Les Lunaisiens z Francie. Přehlídku nejrůznějších dvorských i liturgických slavností (odtud podtitul „Festa!“) zdobí účast světově proslulých hudebníků, ale cílem letošního ročníku není jen oslnit. Erudovaným programem, který je přes svou rozmanitost uceleným dramaturgickým útvarem, chtějí pořadatelé Letních slavností staré hudby spolu s residenčním souborem Collegium Marianum připomenout, že hudba je od nepaměti nedílnou součástí světských i církevních slavností. Koncerty probíhají ve stylově i akusticky příhodných prostorách, zahrnujících letos poprvé i několik lokací na Pražském hradě.


„Kromě tradičních míst jako Břevnovský klášter či Zámek Troja se koncerty budou konat i v Míčovně Pražského hradu, v Rudolfově Galerii a Španělském sále, přičemž programy sem umístěné pomohou odkrýt nové hudebně-historické souvislosti. Například závěrečný program složený především z ceremoniálních skladeb určených pro versailleský dvůr Krále Slunce je v dokonalém souladu s původním, oficiálním využitím Španělského sálu. V případě programu nazvaného Música de Palacio zazní přímo v „kunstkameře“ císaře Rudolfa II. zvukomalebné skladby Matea Flechy komponované pro Rudolfova uměnímilovného strýce, španělského krále Filipa II.,“ říká Markéta Semerádová, ředitelka festivalu. Předprodej vstupenek začíná dnes, 23. května. Více na www.letnislavnosti.cz.


Letošní ročník zahájí program nazvaný Na křídlech lva. V provedení sedmičlenného německého souboru Musica Fiata pod vedením Rolanda Wilsona a známé sopranistky Dorothee Mields zazní v Míčovně Pražského hradu efektní skladby Johanna Rosenmüllera, Giovanni Gabrieliho a Daria Castelly mapující vliv tvorby benátských skladatelů u panovnických dvorů ve Vídni, Brunšviku a v Drážďanech. Devítičlenná Capella de Ministrers ze Španělska v čele s houslistou Carlesem Magranerem rozehraje bohatou škálu nálad a barev v programních skladbách Matea Flechy, tzv. ensaladách komponovaných pro renesanční dvůr Filipa II. Habsburského. Koncert se koná v Rudolfově galerii na Pražském hradě, tedy v prostorách, které vznikly za účelem uschování a expozice slavné císařské sbírky, pro jejíž založení se Rudolf II. inspiroval právě během pobytu u madridského dvora svého strýce Filipa II.


Špičkový vokální soubor Capilla Flamenca z Belgie přednese program nazvaný Festa Liturgica vystavěný na mariánských nešporách, hymnech a mši, které pro vysoce kultivované a duchovní prostředí burgundského dvora na přelomu 14. a 15. století zkomponoval mistr renesanční polyfonie Pierre de la Rue.

Música Temprana složená z hudebníků jihoamerického původu působících v Evropě roztančí Trojský zámek v rytmech latinskoamerického baroka. Pod vedením zpěváka, kytaristy a perkusionisty Adriána Rodrígueze Van der Spoela přednese skladby z dobové sbírky Codex Trujillo spojující prvky domorodé peruánské kultury a vlivy španělské dobové tvorby.

Americký hráč na cink Doron David Sherwin spolu s cembalistkou Barbarou Marií Willi naváží v Anežském klášteře na započatou tradici recitálů pro tento specifický dechový nástroj, který na českou hudební scénu uvedly ve větší míře právě Letní slavnosti staré hudby. Představí raně barokní program obsahující virtuózní kusy i tklivé melodie komponované pro benátské a římské chrámy.

Kuriozitou letošního ročníku je vystoupení tria Laterna Magica složeného ze dvou csakanů a kladívkového klavíru. Hudebníci z valonského regionu v Belgii představí brilantní, raně klasicistní program v podání na zcela neznámý dechový nástroj, původně píšťalu uherských pastýřů, která se však ve své době používala také jako hůl či zbraň a prosadila se zároveň v hudebních salonech období Biedermeieru.
Velkolepé zakončení festivalu slibuje program nazvaný Král přichází představující ceremoniální ouvertury, pochody a entrées určené pro versailleské slavnosti Ludvíka XIV. a skvostný výběr árií z oper a baletů J.-B. Lullyho. Ve Španělském sále Pražského hradu zazáří francouzští sólisté Jean-François Novelli a Arnaud Marzorati ve spolupráci s residenčním souborem Letních slavností staré hudby Collegium Marianum, dechovým souborem Arena Musicale a s francouzskými Les Lunaisiens.

Předprodej vstupenek na všechny koncerty zahajuje 23. května v nové festivalové pokladně na adrese Maďarského kulturního střediska v Rytířské ulici č. 27 a v síti Ticketpro. Vstupenky na tři koncerty odehrávající se na Pražském hradě lze zakoupit také v Informačním středisku na II. nádvoří Pražského hradu. Již tradičně nabízí pořadatelé množstevní slevu: při zakoupení vstupenek na 4 a více akcí bude poskytnuta 20% sleva z ceny každé vstupenky. Senioři a studenti mají vstupné levnější o 10%.
Vstupenky lze rezervovat také on-line na www.letnislavnosti.cz nebo telefonicky na 224 229 462 a 731 448 346.PROGRAM
Na křídlech lva
Benátská hudba na dvorech v Drážďanech, ve Vídni a v Brunšviku
Pátek 22. 7. 2011, 19:30 hod.
Míčovna Pražského hradu, Praha 1
Dorothee Mields – soprán
Musica Fiata (Německo)
Roland Wilson – umělecký vedoucí
Música de Palacio
Španělská renesanční hudba v zemích aragonské koruny
Pondělí 25. 7. 2011, 19:30 hod.
Rudolfova galerie Pražského hradu
Capella de Ministrers (Španělsko)
Carles Magraner – umělecký vedoucí
Festa Liturgica
Pierre de La Rue, polyfonní mše a nešpory Ave Maria pro burgundský dvůr
Úterý 27. 7. 2011, 20:00 hod.
Anežský klášter, kostel sv. Salvátora, Anežská 12, Praha 1
Capilla Flamenca (Belgie)
Dirk Snellings – umělecký vedoucí
Barroco Latinoamericano
Španělské vlivy v peruánské liturgické hudbě 18. století
Pondělí 1. 8. 2011, 20.00 hod.
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7
Música Temprana (Nizozemí)
Adrián Rodríguez Van der Spoel – barokní kytary, zpěv, perkuse, umělecký vedoucí
Dulce novumque melos
Oslavná moteta a virtuózní hudba v římských a benátských chrámech
Středa 3. 8. 2011, 19:30 hod.
Klášter sv. Anežky České, kostel sv. Františka, Anežská 12, Praha 1
Doron Sherwin – cink
Barbara Maria Willi – cembalo, varhany
Hausmusik
Salonní hudba Biedermeieru
E. Krähmer, C. Kreutzer, W. A. Mozart, J. Strauss
Čtvrtek 4. 8. 2011, 20:00 hod.
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6
Laterna Magica (Belgie, Valonsko-Brusel)
Nathalie Houtman, Laura Pok – csakan
Raphaël Collignon – kladívkový klavír
Král přichází
Versailles Ludvíka XIV. – ceremoniální ouvertury a entrées, árie z oper a baletů J.-B. Lullyho a
pastorální kantáta J.-B. Stucka
Pondělí 8. 8. 2011, 19:30 hod.
Španělský sál Pražského hradu
Jean-François Novelli – tenor
Arnaud Marzorati – baryton
(jevištní pohyb a barokní gestika ve spolupráci s B. Lazarem)
Les Lunaisiens (Francie)
Arena Musicale – soubor historických hobojů podle „Grand Ecurie du roy“
Collegium Marianum – orchestr podle královské „La petite bande“


Přidej komentář