Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Mimořádné koncerty k výročí 150 let narození Rabíndranátha Thákura

Komorni filharmonie Pardubice
Komorní filharmonie Pardubice
20.09.2012 01:08 |

V Betlémské kapli se 6. října 2012 v 18:30h pod záštitou velvyslanectví Indické republiky uskuteční mimořádný koncert k uctění památky Rabíndranátha Thákura. Koncert bude zopakován 21. listopadu 2012 v 19h v aule Gong Dolní Vítkovice, Ostrava.

Rabíndranáth Thákur byl bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, malíř, pedagog a filozof, aktivista, hlasatel sbližování Východu a Západu. V roce 1913 obdržel Nobelovu cenu za literaturu.

Indický velvyslanec, pan Venkatesan Ashok, pod jehož záštitou koncerty konají,  říká: „Vítáme Vás k ojedinělému zážitku spojení indické a evropské hudby.“ Nezapomenutelný hudební zážitek se v Praze bude konat v podání Komorní filharmonie Pardubice spolu se smíšeným sborem Pražští pěvci. V Ostravě vystoupí Janáčkova filharmonie a Pražští pěvci.

Mimořádnou osobností koncertu je indický dirigent Debashish Chaudhuri. Šestatřicetiletý rodák z Kalkaty studoval v Indii, Spojených státech, Singapuru a Itálii. Jako první Ind studoval v roce 1999 dirigování v Praze. Za více než deset let stálého uměleckého kontaktu s Českou republikou si u nás získal řadu přátel i příznivců a prosadil se také v mezinárodních dirigentských soutěžích. Ze Švýcarska se před sedmi lety vrátil s prvním místem a ve zvlášť prestižní soutěži ve francouzském Besanconu se probojoval až do finále.

„Uvedeme premiéru kompozice pro sbor PRAN složenou na texty R. Thákura, dále evropské hudební zpracování jeho díla básnické sbírky Gitanjali. Diváci se také mohou těšit na Mozartovu Ave verum corpus a Miseri cordias Domini. Na závěr zazní v Praze Beethovenova symfonie č. 7, v Ostravě Dvořákova symfonie č. 9“, představuje program pan dirigent Debashish Chaudhuri.

Pro umocnění zážitku mohou hosté v krásných prostorách Betlémské kaple pobýt i po skončení koncertu a vychutnat si drobné pohoštění a vybrané indické čaje ve fair trade kvalitě, tedy mj. bez dětské práce.

Charitním partnerem obou koncertů je Arcidiecézní charita Praha, která formou příběhů a fotografií představí děti z projektu Adopce na dálku v Indii. Odkaz R. Thákura také ožije ve výstavě digitálních fotografií připravené indickým velvyslanectvím v Karolinu dne 15. října, 2012.

Hlavními partnery koncertů jsou společnosti Vítkovice,  a.s. a ArcelorMittal Ostrava.

Vstupenky v ceně 200Kč jsou k dostání v celé síti Ticketpro a na www.ticketpro.cz.  Zakoupit je můžete také v místech konání obou koncertů.

 

RABÍNDRANÁTH THÁKUR (1861–1941)

Básník, spisovatel, hudebník, umělec, malíř, pedagog, universalista, vizionář, humanista, Rabíndranáth Thákur byl velmi všestrannou osobností. V roce 1913 jako první Asiat získal Nobelovu cenu.

 

Tento jedinečný pedagog založil v Šántiniketanu (dosl. příbytek míru) školu podle svých ideálů – předpokládal, že vzdělávání v přírodním prostředí bude poskytovat více zábavy a přinášet větší plody. Škola se později rozšířila a vznikla univerzita Višvabháratí. Svá vlastní díla, včetně sbírky Gítáňdžali, si Thákur sám překládal do angličtiny. V době vzniku sbírky Gítáňdžali ho potkalo několik osobních tragédií, v období 32 let ztratil oba své rodiče, manželku, dceru a syna. Zkušenost se smrtí blízkých prohloubila jeho vnímavost, což se u něj odrazilo v psaní, hudbě i umění a podnítilo ho nahlížet na nejrozmanitější aspekty života s radostí a údivem. Přátelil se také s Mahátmou Gándhím, reformistou a kritikem kolonialismu.

První český hostující profesor v Šántiniketanu byl malíř Jaroslav Hněvkovský, který tam v roce 1922 strávil několik měsíců. Hněvkovský nezanechal z cesty pouze obrazy, včetně maleb samotného Thákura, ale i rozsáhlý a barvitý deník, jež později publikoval. Zvláštní místo, které zaujímá Thákur v srdcích a myslích českých čtenářů, je spojené s básníkovým hledáním osobního božstva v jeho slavném díle Gítáňdžali.

Pro český lid nepředstavoval Thákur jen proroka z Východu a oslavovaného spisovatele, ale rovněž kulturního velvyslance přátelského národa bojujícího za nezávislost. Thákur poprvé navštívil Prahu na pozvání předního českého indologa prof. Vincence Lesného (1882–1953) a prof. Morize Winternitze (1863–1937), který vyučoval na českých i německých univerzitách. Thákur měl v Praze tři přednášky, z nichž jedna se konala v přednáškovém sále Univerzity Karlovy a jedna pro veřejnost v Lucerně. Leoše Janáčka, který druhou přednášku navštívil, inspirovala jedna z básní Thákurovy sbírky Zahradník k tvorbě sborové skladby Potulný šílenec. Janáček se patrně sám ztotožnil s postavou potulného šílence a poslední verše básně jsou dokonce vytesány na jeho hrobě. Během Thákurovy druhé návštěvy na pozvání spisovatele Karla Čapka v roce 1926 byly na jevišti Národního divadla uvedeny dvě jeho hry – Čitra a Poštovní úřad.

S tím, jak se v dnešním globalizovaném světě setkává Evropa s Asií, Thákurův humanismus a „jeho víra ve společný osud Východu a Západu a všech lidí na zemi“ znovu nabývá na důležitosti.

 

Jeho vizí byl svět:

Tam, kde duch je bez bázně a hlava napřímena,

kde je bez pout vše vědění a kde tlustá stěna

nerozděluje dům jeden nikdy na dvě části,

nezavírá sousedy jak do dvou těsných pastí,

kde na jazyk vstupuje vše, co se v srdci tají,

kde vidíš, jak na všech stranách, všude, v každém kraji

neúnavná práce v proudu neustálém pílí

bez oddechu k jedinému, společnému cíli,

kde do písku pouště zvyku – jak v bezedném moři –

kola vozu rozumu se nikdy nezaboří,

tam, kde lidé žijí svorně, bez sektářské špíny,

kde ty vedeš k štěstí jejich myšlenky a činy –

tam v tom ráji, Otče, v kterém nepřátelství není,

tam dej procitnout mé zemi v novém probuzení!

(překlad z bengálského originálu Dušan Zbavitel)      Přidej komentář