Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Pražská komorní filharmonie: Harlekýn

harlekyn
Harlekýn
16.02.2011 01:03 | Pražská komorní filharmonie vás zve na koncert cyklu Krása dneška - "Le bel aujourd'hui" do Švandova divadla na Smíchově.

Koncert s názvem Harlekýn se odehraje v úterý 22. února 2011 v 19:30 hodin. Hudba provázená pantomimickým vystoupením.

Program:

Isang Yun: Invence pro 2 hoboje
Karlheinz Stockhausen: Harlekýn pro sólový klarinet


Účinkují:


Vladislav Borovka a Vilém Veverka – hoboj, Karel Dohnal – klarinet Nina Hlava – choreografická a pantomimická příprava
Luděk Pečínka – světelný design.
Skladba malé formy závažné intence vs. jemně ironické monumentální sólo na hranici mezi hudbou a divadlem. Isang Yun, hloubavý syntetik inspirovaný lidovou hudbou vlastního národa (Korea), a Karlheinz Stockhausen, experimentátor, vůdčí postava evropské poválečné moderny. Abstraktní hudba bez patrných konotací vs. dílo parafrázující a hudebně zhmotňující (a zároveň naopak odhmotňující) jednu z hlavních postav slavné raně barokní (či dokonce středověké) commedie dell’arte. Obě autorské osobnosti mají společnou jednu zvláštní zkušenost: v 70. letech byl Isang Yun, bojovník za sjednocení obou korejských států, v Berlíně unesen jihokorejskou tajnou policií a následně v Soulu odsouzen pro špionáž. Ovšem díky celosvětové petici iniciované Stravinským a Karajanem, podpořené mj. i Karlheinzem Stockhausenem, byl po roce a půl Yun propuštěn a z Jižní Koreje vyhoštěn. Až na sklonku života se mu povedlo uskutečnit alespoň jeden malý sen: společný koncert hudebníků z komunistické KLDR i Jižní Koreje. Stockhausen o svém Harlekýnovi: „Tradiční figura Harlekýna je znovuzrozená v nové formě: hráč na klarinet. Harlekýn je nyní muzikant. Přichází z výšek, odvíjí se od spirály – klečí před publikem – přináší svoji melodii. A poté je odnášen větrem do výšek, znovu ve spirálách... Z kouzelného snění přináší posel další postavy hravého konstruktéra, zamilovaného lyrika, pedantického učitele, darebáckého posměváčka, vášnivého tanečníka a nakonec ve výšinách se točícího ducha s ptačími výkřiky.“ Programové poznámky k premiéře (1975)

Vstupenky na www.praguephilharmonia.cz
Výrazná sleva pro studenty!