Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Sváteční koncert Pražského komorního tria v Domě U Kamenného zvonu

Prazske komorni trio
Pražské komorní trio (Zdroj: http://www.ceskedotekyhudby.cz)
24.12.2011 00:48 |

 

Dovolujeme si vás v rámci Vánočních svátků pozvat na sváteční koncert Pražského komorního tria.
 
PRAŽSKÉ KOMORNÍ TRIO
  Robert Pacourek - klarinet
Petr Prause - violoncello
Michal Rezek - klavír
 
Program:
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
   Trio B dur pro klarinet, violoncello a klavír
 
Antonín Dvořák (1841–1904)
   Rondo g moll pro violoncello a klavír
 
Robert Schumann (1810–1856) 
   Fantazijní kusy pro klarinet a klavír
 
Johannes Brahms (1833–1897)
   Trio a moll pro klarinet, violoncello a klavír
 
 
Pražské komorní trio
Klavírní trio s klarinetem, zahájilo svoji činnost v roce 2004. Pražský souboru tak navázal na činnost tria Musici Bohemiense, které bylo založeno již roku 1994. Po několika změnách se jeho složení ustálilo v současném obsazení: Tomáš Strašil (violoncello), Michal Rezek (klavír) a Robert Pacourek (klarinet a zároveň vedoucí souboru). Trio interpretuje skladby 18., 19. a 20. století.
 
Robert Pacourek
Po studiích na gymnáziu byl přijat na Státní konzervatoř v Praze do třídy prof. J. Stárka, kterou absolvoval v roce 1993.Již v průběhu studia se věnoval pedagogické činnosti a spolupracoval se symfonickým orchestrem v Poděbradech. V r. 1994 založil komorní trio “Musici Bohemiense” (klavír, klarinet, violoncello), s nímž uskutečnil řadu koncertů a realizoval nahrávky pro Český rozhlas. V letech 1995 a 1996 se aktivně zúčastnil hudebních kurzů “Německé Mozartovy společnosti” v Augsburgu. Svoji pozornost kromě klasiky věnuje se i lidové a folklórní tvorbě.V letech 1999 – 2004 R. Pacourek spolupracoval s klavíristou K.Prokopem. Výsledkem této spolupráce je CD „Klarinetový recitál“, které obsahuje základní díla klarinetové literatury 19. a 20. století. R.Pacourek spolupracoval s klavíristou Danielem Weisnerem, se kterým absolvoval velké množství koncertů jak domácích, tak zahraničních . V r. 2007 vydal své 2. profilové album „Klarinet 19. a 20. století“.V současné době se R. Pacourek věnuje pedagogické a koncertní činnosti a spolupracuje s řadou významných českých umělců.
 
Petr Prause
Na cello začal hrát ve svých šesti letech u M. Doležela a později u I. Měrky. Posléze studoval AMU v Praze u M. Petráše a členů Smetanova kvarteta. Studoval na International Menuhin Music Academy ve Švýcarsku a také u Raphaela Wallfische na Guildhall School of Music and Drama v Londýně, kde dosáhl diplomu Concert Recital Diploma (PremierPrix).Prause sám pak učil hře na cello na Pražské konservatoři, působil jako koncertní mistr violoncell v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu a současně vystupoval jako sólista na světových pódiích. Od roku 1997 je Prause členem Talichova kvarteta.. Prause nahrává s mnoha význačnými muzikanty v různých komorních seskupeních a vede mistrovské kursy na mnoha mezinárodních festivalech. Nedávno byl přizván do poroty soutěže Concours International de Musique de Chambre v Lyonu. V současné době Prause žije a působí v Manchesteru v Anglii.
 
Michal Rezek
Michal Rezek pochází z hudební rodiny. V osmi letech se učil hrát na housle a piano v hudební škole Bedřicha Smetany v Plzni. Poté studoval na Konzervatoři v Plzni u prof. A. Brejchy. Konzervatoř ukončil sólovým recitálem a koncertem s orchestrem.V roce 1986 začal studovat na AMU u prof. P. Toperczera. Kromě cen z národních soutěží získal úspěchy i na mezinárodních klavírních soutěžích (B. Smetany v Hradci Králové, J.N.Hummela v Bratislavi, italské Marsale). V letech 1990-1992 studoval Michal Rezek mistrovskou třídu na Vysoké hudební škole v Mnichově u prof. K. Schildeho. Jako sólista, komorní hráč a sólista orchestrálních koncertů vystupoval v mnoha zemích - Německu, Rakousku, Rusku, Japonsku, Itálii, Španělsku, Francii, Švýcarsku, Švédsku. Spolupracoval se známými orchestry a dirigenty, je i velmi vyhledávaným komorním partnerem. Vystupoval např s houslisty V. Černochem, P. Šporclem, J. Talichem, violoncellisty M. Škampou, D. Veisem, J. Bártou, Wihanovým kvartetem ad. Společně s houslistou P. Šporclem získal cenu B.Martinů na festivalu Mladé pódium, vystupoval i na jiných festivalech, např. Pražské jaro, Concertus Moravia, Trutnovské hudební jaro, Smetanovské dny v Plzni, aj. Rozsáhlá je i jeho nahrávací činnost. Od roku 1994 Rezek jako profesor sólového klavíru na Pražské konzervatoři.
 
 
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Krátce před kompozicí své vůbec první šestidílné série smyčcových kvartetů, které náležejí k vrcholným dílům skladatele a komorní hudby vůbec, zkomponoval Ludwig van Beethoven Trio B dur op. 11 pro klavír, klarinet a violoncello. Mladý, teprve osmadvacetiletý hudebník už prožíval ve Vídni první kompoziční úspěchy, navštěvoval šlechtické salony, kde udivoval svými virtuózními klavírními dispozicemi a na uměleckých cestách koncertoval v Praze a v Berlíně. Sršela z něj tvůrčí síla a optimismus. Třívětou radostně bezprostřední a neproblematickou skladbu věnoval hraběnce Thunové. Zdá se, že na rozdíl od většiny ostatních děl napsal tuto skladbu s neobyčejnou lehkostí a bezprostředností. Mezi svěží a rychle plynoucí krajní věty včlenil Beethoven rozkošně vroucí pomalou větu.
 
Robert Schumann (1810 - 1856)
Sám Robert Schumann považoval – jak lze vyčíst z jeho korespondence – rok 1849 jako svůj vůbec nejplodnější. Dokazuje to počet dokončených děl, mezi nimiž najdeme překrásné Lesní scény pro klavír, Koncertní skladbu pro čtyři lesní rohy, velké množství písní a dva sešity Romancí pro ženský sbor. Také Fantazijní kusy op. 73 pro klavír a klarinet dokazují, že skladatel prožíval – přes politické otřesy provázející revoluční události roku předchozího – umělecky i lidsky příznivé období. Vznikly v únoru 1849 v Drážďanech těsně před tím, než byl skladatel povolán na místo hudebního ředitel v Düsseldorfu. Třívěté dílo nemá nic společného s jeho stejnojmennými klavírními skladbami a využívá témbrových specifik A–klarinetu znějícího oproti základnímu ladění o půltón níže.
 
Johannes Brahms (1833 - 1897)
Během návštěvy Meiningenu v březnu roku 1891 se Johannes Brahms spřátelil s vynikajícím klarinetistou tamějšího knížecího orchestru Richardem Mühlfeldem, kterého již dříve obdivoval, ale teprve nyní ho blíže poznal. Umění tohoto skvělého instrumentalisty skladatele inspirovalo k dílu, jež původně neměl vůbec v plánu. Energicky se pustil do práce a už za necelé tři měsíce měl hotové Trio a moll op. 114 pro klavír, klarinet a violoncello. Spolu s dalším opusem 115 oznámil Brahms vznik Tria nakladateli Simrockovi a už v listopadu obě kompozice zazněly v premiéře na meiningenském zámku a sklidily u posluchačů velké nadšení.
 
 
 

 

 

 
Kdy: 26. prosince 2011
Od: 19:30 hodin
Kde: Dům U Kamenného zvonu
Cena: 250,-Kč, 500,-Kč, 600,-Kč, 700,-Kč
Studenti, důchodci a držitelé průkazu ZTP - sleva 50%
Zdroj: http://www.ceskedotekyhudby.cz

Přidej komentář