Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté podvacáté

SH_Auviex_2
Svátky hudby v Praze
17.10.2011 17:36 | Legenda české houslové školy, žák Igora Oistracha, Václav Hudeček si již dvacet let zve na podium Kostela svatých Šimona a Judy v Praze nejen známé hudebníky, ale i mladé talenty v rámci festivalu komorní hudby Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté. Jubilejně nabízí pestrou programovou nabídku i výhodné akce pro zakoupení vstupenek.

Na počátku své hudební kariéry dostali v rámci Svátků hudby v Praze příležitost osobnosti jako je například Dagmar Pecková, Eva Urbanová, Jíří Bárta, Pavel Šporcl, Kateřina Englichová či Radek Baborák. V rámci letošního jubilejního 20. ročníku Václav Hudeček představí mimo jiné klavíristy Jaroslavu Pěchočovou a Lukáše Klánského, flétnistu Jiřího Stivína, hornistu Radka Baboráka, harfistku Janu Bouškovou nebo houslisty Josefa Špačka a Jana Mráčka. Tradiční série večerů s Václavem Hudečkem, jeho hosty a komorní hudbou se uskuteční v Kostele sv. Šimona a Judy v Praze, a to od 26. října 2011 do 11. dubna 2012.
Při této příležitosti Vám přinášíme rozhovor s Václavem Hudečkem:


1/ Pane Hudečku, Váš festival Svátky hudby v Praze slaví v letošním roce jubilejních 20 let, co Vás před lety přimělo k jeho založení?

Před 20 lety jsem byl osloven panem ing. Jiřím Michalem, v té době generálním ředitelem společnosti Léčiva a mým vzácným přítelem k uspořádání cyklu koncertů, které by se konaly v období mezi tehdy vzniknuvším a dnes bohužel neexistujícím „Pražským podzimem“ a „Pražským jarem“. To znamená od října do dubna, každý měsíc jeden koncert. Byl to ideální návrh, kdy si sponzor přímo vyžádal spolupráci a zajistil finanční krytí celého festivalu. Začínali jsme v klášteře svaté Anežky české, ale pro stále sílící zájem publika jsme museli vyhledat větší prostory, které nám poskytl nádherný chrám Šimona a Judy. V prvních několika létech jsem přizval jako spoluhostitele účinkujících kytaristu Lubomíra Brabce, který se však záhy rozhodl založit si vlastní projekt. Moje žena poté vymyslela název festivalu „Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté“. Od samého začátku jsem se soustředil na prezentaci renomovaných Mistrů a vytváření koncertních příležitostí a představování začínajících umělců v jejich společnosti. A to byl vlastně hlavní důvod založení tohoto cyklu.


2/ Na jaké momenty z festivalové historie nejraději vzpomínáte? Připomeňte nám mezníky, které považujete z hlediska vývoje festivalu za klíčové?


Mám vzpomínky dobré i špatné. Ty špatné se datují do doby velké pražské povodně, kdy byly zaplaveny jak Anežka, tak Šimon a Juda. Onu sezónu jsme dělali koncerty, kde se dalo, nejvíc v Betlémské kapli. Těch dobrých je samozřejmě více a jsem tomu rád. Klíčovým mezníkem k úspěšnému pokračování naší činnosti a uskutečnění letošního jubilejního ročníku, byla skutečnost, že po ukončení spolupráce s naším původním partnerem, jsem potkal jako zázrakem ing. Martina Diviše, generálního ředitele pojišťovny Kooperativa, který náš festival v poslední chvíli doslova zachránil. Ke změně došlo i na místě pořádající agentury, kdy se organizačních záležitostí ujala skvělá firma Auviex, která mimo jiné pořádá velkolepý festival v Českém Krumlově a se kterou mně pojí už léta velmi přátelský vztah.3/ Představte nám dramaturgii 20. ročníku. Na jaké zajímavé hudebníky se můžeme těšit v letošním roce?


Letos se u nás představí poprvé i jako dirigent světově proslulý hornista Radek Baborák. Bude to na lednovém koncertu, který je věnován roku 800. výročí vydání „Zlaté buly sicilské“, jejíž význam pro české země je všem jasný. Na slavnostním večeru vystoupím i já ve skladbách Antonína Dvořáka. Zajímavý bude i koncert vánoční, kde spolu se mnou zahrají a zazpívají Jiří Stivín, mexický zpěvák Rafael Alvaréz a jeho žena Petra, orchestr Barocco sempre giovane a sbor Sedmihlásek. Mimořádný zážitek slibuje večer vynikajícího violoncellisty Jiřího Bárty s úžasnou harfenicí Janou Bouškovou, jakož i koncerty dalších neméně významných interpretů, pianistů Lukáše Klánského, Jaroslavy Pěchočové, v současné době nejúspěšnějších mladých houslistů Jana Mráčka a Josefa Špačka, Ensemble Martinů s hereckou legendou Otakarem Brouskem starším a mnoho dalších.4/ Na jaký z koncertů 20. ročníku se těšíte nejvíce Vy osobně?


Já, jakožto hostitel se těším na všechny koncerty a to nejen na ty, na kterých sám vystupuji.5/ 20. výročí vybízí k bilancování, ale i k plánování dalšího vývoje festivalu. S jakou vizí hledíte do dalších let?


Za 20 let existence „mého“ festivalu jsme měli možnost představit prakticky všechny mladé muzikanty, kteří dnes v českém hudebním světě něco znamenají ale i ty už léta věhlasné. Připomeň si jen pár jmen. Libor Pešek, Jaroslav Krček, Ivan Moravec, Ivan Klánský, Jan Simon, Peter Dvorský, Marián Lapšanský, Eva Urbanová, Dagmar Pecková, Radek Baborák, Jiří Bárta, Petr Nouzovský, Pavel Šporcl, Lukáš Klánský, Jaroslava Pěchočová a mnoho, mnoho dalších. Zahrály nám snad všechny komorní orchestry, které u nás existují, mnoho smyčcových kvartet a jiných hudebních uskupení. Velice si vážím, že nad naší 20. sezónou převzal záštitu pan primátor Bohuslav Svoboda. Vzhledem k tomu, že nám dorůstá další generace vynikajících hudebníků, do budoucna hledím s optimismem. Jsem šťasten, když se nám vracejí ti, kteří u nás jako neznámí začínali a dnes jsou zaslouženě ve svých oborech úspěšní ve světě.Václav Hudeček zahájil svoji příkladně strmou cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v šedesátých letech. Již ve věku patnácti let dne 12. listopadu 1967 vystoupil na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel legendární David Oistrach, předpověděl mu velkou budoucnost a nabídl mu pedagogickou pomoc. Od roku 1970 až do Oistrachovy smrti v roce 1974 byl žákem tohoto velkého Mistra. Zároveň absolvoval studium na pražské Akademii múzických umění ve třídě Prof. Václava Snítila. Od svého londýnského debutu vystupoval po celém světě na nejprestižnějších podiích (Carnegie Hall, Royal Festival Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera), s nejlepšími světovými orchestry ( Berliner Philharmoniker, Cleveland Symphony Orchestra, NHK Philharmonic Orchestra, Gewandhaus Leipzig, Moskevská státní filharmonie a další) jakož i na světových festivalech ( Osaka, Salzburg, Istanbul, Perth, Helsinky). K odkazu Davida Oistracha a dalších velikánů ruské houslové školy se stále hlásí. A tak cílevědomě spolupracuje i dnes s nositeli tradic Oistracha, Kogana a Sitkovetského, jak dokazují jejich společné nahrávky. Hudečkovo sympatické vystupování a zejména styl jeho hry spojující technickou suverenitu s vervně tvořeným a emocionálně bohatým tónem a s radostí, kterou dovede nezaměnitelným způsobem přenášet do publika, okouzluje obecenstvo bez rozdílu věku. Jeho nahrávka Vivaldiho Le Quattro Stagioni s dirigentem Pavlem Koganem je od roku 1992 stále nejúspěšnější produkcí v České republice a interpret za ni obdržel zlatou a v roce 1997 platinovou desku. Rovněž za další svoje nahrávky bdržel interpret zlaté desky. Václav Hudeček se nevěnuje jen kompozicím starých mistrů, ale rozšiřuje své repertoárové spektrum o díla XX. století (Janáček, Prokofjev) a skladby soudobých českých autorů (Kymlička, Fišer, Mácha). Systematicky se stará o pomoc nastupující české interpretační generaci a to jak každoročním pořádáním letních houslových kurzů v Luhačovicích, tak představováním těch nejlepších jako hostů na svých koncertech. v rámci tradičních vánočních turné, nebo na Hudečkem pořádaných Svátcích hudby v kostele sv. Šimona a Judy Praze. V roce 2007 u příležitosti státního svátku 28. října udělil prezident republiky Václav Klaus V. Hudečkovi vysoké státní vyznamenání „Za zásluhy o stát v oblasti kultury a uměni“.

______________________________________________________________________ Festival Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. Generálním partnerem tohoto festivalu je KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s., člen Vienna Insurance Group. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketstream. V prodeji je i abonmá na celý cyklus 7 koncertů se slevou 15 %, tj. vstupenka na jeden koncert zdarma. Členové Klubu přátel MHF Český Krumlov získávají slevu 10 % na každý koncert nebo 20 % na abonmá. Navíc máme exkluzivní nabídku: při nákupu abonmá a současném vstupu do Klubu přátel MHF Český Krumlov zájemci získají 30 % slevu a k tomu roční předplatné MF Dnes nebo Lidových novin v hodnotě 3.400,- Kč zdarma! Více informací naleznete na www.svatkyhudbyvpraze.cz.

foto vaclav hudecek2


Tagy: Svátky hudby v Praze , Václav Hudeček


Přidej komentář