Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Svátky hudby vyrcholí oslavou 15. výročí Akademie V. Hudečka

spacek mracek
Václav Hudeček, Josef Špaček, Jan Mráček
29.03.2012 12:32 |

 

Závěrečný koncert 20. ročníku cyklu komorní hudby Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté se bude konat ve středu 11. dubnaKostele sv. Šimona a Judy v Praze a připomene výročí luhačovické Akademie Václava Hudečka, tedy mistrovských kurzů určených pro mladé talenty, které Václav Hudeček v tomto lázeňském městě pořádá již 15 let. Na koncertě Václav Hudeček představí tři své vynikající absolventy – houslisty Josefa Špačka, Jana Mráčka a Petra Matějáka. Umělce ve skladbách Antonia Vivaldiho a Johanna Sebastiana Bacha doprovodí Praga Camerata pod uměleckým vedením Pavla Hůly.

Akademie Václava Hudečka se poprvé konala v roce 1997 a od samého vzniku se jedná o houslové kurzy pro virtuózy každoročně pořádané uprostřed léta v Luhačovicích. Pořadatelem Akademie je Sdružení Václava Hudečka a mladí talentovaní houslisté zde mají možnost být alespoň deset dní studenty uznávaného houslového virtuóza Václava Hudečka, který především koncertuje, ale nevyučuje na žádné konzervatoři ani vysoké hudební škole. Akademie probíhá v prostorách ZUŠ Luhačovice. Nejlepší účastník - vítěz kurzů získává mistrovský nástroj a spoluúčinkování na turné s V. Hudečkem. V rámci Akademie Václava Hudečka se koná řada koncertů studentů i absolventů předchozích ročníků kurzů. Koncerty se odehrávají v Hale Vincentka, Lázeňském divadle i v kulturním domě Elektra. Od roku 2008 je součástí akademie i mezinárodní hudební festival Svátky hudby v Luhačovicích, na kterém vystupují i vítězové předešlých ročníků.

Prvním z laureátů Akademie, který se představí na dubnovém koncertu, je houslista Josef Špaček. Josef Špaček se narodil v roce 1986 v Třebíči, je studentem Itzhaka Perlmana na Juilliard School v New Yorku, vítězem světové houslové soutěže Michaela Hilla na Novém Zélandu v roce 2009 a patří  bezpochyby k nejvýraznějším představitelům mladé  české  houslové  generace.  Od svých deseti let se začal věnovat hře na housle. Jeho prvními kantory byli Hana Metelková, Pavel Prantl a Jaroslav Foltýn. Již po druhém roce na Pražské  konzervatoři byl přijat na prestižní  školu Curtis Institute of Music ve Philadelphii, kde studoval v letech 2004 - 2009 u prof. Idy Kavafian, v letech 2004 - 2006 ve třídě Jaimeho Lareda, v roce 2007-2008 u prof. Shmuela Askhenasiho. Od svých 13 let se zúčastnil též mnoha hudebních houslových kurz  pod vedením Stephena Shippse, R. Ricciho, Milana Vítka, Václava Hudečka a Bohuslava Matouška. Josef Špaček se tak  intenzívně  věnuje komorní  hudbě, kterou studoval pod vedením Pamely Frank, Josepha Silversteina a Stevena Tenenbauma. V květnu 2009 Josef dokončil svá studia na Curtis Institut of Music ve Philadelphii. Za mimořádné studijní  výsledky obdržel na závěr svého studia (2009) cenu Fritze Kreislera. Nyní pokračuje v magisterském studiu na Juilliard School v New Yorku. Zvítězil v mnoha národních a mezinárodních soutěžích. Ziskání  1. ceny na soutěži Michaela Hilla na Novém Zéland bylo pozvánkou  k nahrávce sólového CD v Londýně  pro firmu Naxos a uspořádání turné  po Novém Zélandu  v  červnu 2010 a v Austrálii v roce 2011. V roce 2008 získal 3. cenu a cenu poroty mladých na mezinárodní soutěži Carla Nielsena v Dánsku. V roce 2005 jako vítěz houslových kurzů Václava Hudečka obdržel mistrovské  housle od Martina Petlacha. V roce 1999 získal 1. cenu a titul absolutního vítěze na Kociánově mezinárodní houslové  soutěži.  Již  od dětství účinkoval na mnoha koncertech a festivalech. Sólově vystupoval s Philadelphia Orchestra,  Českou Filharmonií, Pražskou komorní Filharmonií, Auckland Philharmonia Orchestra, Filharmoni  Hradec Králové,  Českým komorním orchestrem, Filharmonickým komorním orchestrem, Filharmonií  Bohuslava Martinů, Komorní  filharmonií  Pardubice, Ruským komorním orchestrem St. Petersburg, L‘orchestre de Chambre de Geneve, Symphony in C, Kansas City Symphony, Filharmonií  Brno a spolupracoval s dirigenty jako Christoph Eschenbach, Jiří Bělohlávek, Manfred Honeck, Ondrej Lenárd, Roy Goodman, Ondřej Kukal, František Preissler, Jaroslav Krček, Jakub Hrůša, Andreas Weiser, Juri Gilbo, Simon Gaudenz, Rossen Milanov, Asher Fish, Aleksandr Markovi  aj.  Vystupoval na v znamných pódiích v Dánsku, Finsku, Německu, Anglii, Francii, USA,  Švýcarsku, Japonsku, Polsku a Novém Zélandě. Několikrát vystoupil v Carnegie Hall jako koncertní mistr New York String Orchestra a Curtis Symphony Orchestra. V roce 2006 nahrál ve Dvořákově síni Rudolfina svoje debutové CD s uceleným kompletem  šesti sonát pro sólové housle, op. 27 Eugena Ysaye pro vydavatelství  Artesmon. Od roku 2011 je Josef Špačkem koncertním mistrem České filharmonie.

Další z mladých nadějí české houslové školy, který se představí na závěrečném koncertu cyklu, je houslista Jan Mráček. Jan Mráček se narodil 9. 7.1991 v Plzni, na housle začal hrát v 5 letech ve třídě prof. Magdalény Mickové. U této profesorky studoval 8 let a absolvoval několik soutěží. V roce 1998 – 2001 absolvoval Plzenecké Housličky, kde pokaždé zvítězil a v roce 2002 se na této soutěži stal absolutním vítězem. V roce 2003 přestoupil k prof. Jiřímu Fišerovi a stal se laureátem soutěže Prague Junior Note. V roce 2004 hrál v Rudolfinu s mistrem Josefem Sukem v cyklu Josef Suk uvádí mladé talenty, a také se zúčastnil Letních houslových kurzů Václava Hudečka. V roce 2005 vyhrál Kociánovu Houslovou Soutěž ve 3. kategorii a získal 2. cenu na LHK Václava Hudečka. V roce 2006 provedl jako sólista houslový koncert J. Sibelia d moll 1. větu s PKF (Rudolfinum). V témže roce získal 1. cenu (4. kategorie) na mezinárodní KHS v Ústí nad Orlicí. Rok 2006 završil získáním hlavní ceny na Mistrovských kurzech Václava Hudečka, kde obdržel mistrovský nástroj z dílny Karla Vávry a stal se absolutním vítězem národního kola Concertino Praga. V současné době studuje na Pražské konzervatoři, na kterou přestoupil z Gymnázia Jana Nerudy s Hudebním zaměřením. Pro český rozhlas natočil profilový pořad, v červnu 2007 absolvoval řadu koncertů na Jihočeském festivalu (Concertino Praga). V létě se zúčastnil houslových kurzů u prof. S. B. Shipps (USA) a stal se spoluvítězem Akademie Václava Hudečka. Absolvoval světovou Spohrovu houslovou soutěž v německém Weimaru (SRN) a v listopadu roku 2008 se stal vítězem celostátní soutěže konzervatoří. V květnu roku 2009 zvítězil na celosvětové soutěži Beethovenův Hradec, kde na koncertě vítězů provedl Dvořákův houslový koncert a-moll s Janáčkovou Filharmonií a v létě téhož roku se zúčastnil kurzů Musica Mundi v Belgii, kde byl žákem např. Gavriela Lipkinda, Leonida Kerbela, Levona Chilingiriana, Waltera Boeykense a jako solista hrál pod taktovkou Maxima Vengerova. Největším úspěchem v jeho houslové kariéře je titul Laureáta soutěže mezinárodního festivalu Pražské jaro v roce 2010 a v témže roce se stal v historii nejmladším sólistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jako sólista spolupracuje s různými komorními orchestry (ČKO, Virtuosi Pragenses, Nové Pražské Kolegium) a účinkuje na Předvánočním turné s Václavem Hudečkem. Od ledna 2008 je členem klavírního tria Trio Hélios Praga.

Trio absolventů Akademie uzavírá Petr Matěják. Ten začínal svá studia u profesora Josefa Muziky a pokračoval na konzervatoři v Teplicích u Jiřiny Dlouhé. Hudební fakultu AMU absolvoval ve třídě profesorky Nory Grumlíkové. Na jeho vývoj měli vliv i Nathan Milstein, u kterého studoval na kurzech a Vladimir Malinin, se kterým se setkal na interpretačních kurzech a později u něho v Moskvě studoval. Petr Matěják hrál devět let v Pražském komorním orchestru, kde vykonával i funkci koncertního mistra. S tímto orchestrem vystupoval také sólově (například s Lianou Isakatze v Austrálii). Jako sólista koncertoval i s jinými orchestry: Sukův komorní orchestr, Severočeská filharmonie Teplice, Symfonický orchestr Hradec Králové. Hrál také devět let v Kvartetu Martinů. Nyní se věnuje Českému smyčcovému triu, kterého je členem od roku 1991, Prague Spirit Quintetu, Max Brod Triu (klavírní trio) a samozřejmě vystupování s kytarou. Petr Matěják hrál ve většině zemí Evropy, v Africe Austrálii, Novém Zélandě, Malajsii, Singapuru, Číně, Hong - Kongu, Korei, Japonsku, Kanadě, Severní a Jižní Americe.

Závěrečný koncert 20. ročníku Svátků hudby v Praze se uskuteční ve středu 11. 4. od 19:30 hod. v Kostele sv. Šimona a Judy v Praze. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketstream. Více informací naleznete na www.svatkyhudbyvpraze.cz

Video:

Josef Špaček hraje Nielsenův houslový koncert:

 

Jan Mráček a Cikánské melodie Pabla de Sarasateho:

 

A na závěr něco pro zasmání:

 


jan mracek
matejak
Josef Spacek2


Tagy: Svátky hudby v Praze , Svátky hudby v Praze


Přidej komentář