Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Týden osob po poranění mozku 2011

cerebrum
Týden osob po poranění mozku 2011
12.03.2011 21:50 | Benefiční koncert Lenky Dusilové a Eternal Seekers (23. 3.), odborný workshop o životě lidí po poranění mozku (22. 3.), vernisáž výstavy fotografií (21. 3.), ukázková pohybová terapie kognitivních funkcí (24. 3.) – to jsou akce, které pořádá CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin pod souhrnným názvem Týden osob po poranění mozku 20011 za finančního přispění Nadace Vodafone a dalších podporovatelů a donátorů.

V roce 2009 bylo v ČR hospitalizováno 32 589 lidí s nitrolebečním poraněním mozku a 46 635 lidí s cévním onemocněním mozku. Poranění mozku je nejčastější příčinou úmrtí u osob do 45 let (převážně u mužů). Život lidí po poranění mozku a jejich rodinných příslušníků není lehký, i proto kromě řady celoročních aktivit a podpůrných činností organizuje CEREBRUM každoročně Týden osob po poranění mozku.

Letos je do programu Týdne osob po poranění mozku 2011 zařazen benefiční koncert Lenky Dusilové a Eternal Seekers (Divadlo Archa, středa 23. 3., 20:00 hodin, www.archatheatre.cz, www.ticketpro.cz) a rozšířeno spektrum akcí (viz podrobně strana 2). Pořadem benefičního koncertu bude jako moderátor provázet neotřelý režisér, dramatik a herec Jiří Havelka.

Týden osob po poranění mozku sponzoruje Nadace Vodafone Česká republika grantovou podporou práce PhDr. Jiřího Adamíka pro sdružení CEREBRUM v rámci programu Rok jinak a příspěvkem v rámci programu V pohybu. Finanční podpory se lidem po poranění mozku dostalo také ze strany Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí výtěžek benefičního koncertu Lenky Dusilové a Eternal Seekers. Workshop pro pracovníky sociálních a zdravotních odborů samosprávných úřadů je součástí rozsáhlé osvětové kampaně o životě lidí po poranění mozku směřované jak na laickou tak na odbornou veřejnost v rámci projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů. Mezi další podporovatele Týdne osob po poranění mozku 2011 patří Úřad vlády ČR, firemní sponzoři a řada spolupracujících médií, díky nimž jsou informace o těchto užitečných akcích prezentovány veřejnosti. Těmto i výše uvedeným podporovatelům patří velký dík!

Poděkování patří také plk. prof. MUDr. Vladimíru Benešovi, CSc., přednostovi neurologické kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, předsedovi České neurologické společnosti, který převzal záštitu nad benefičním koncertem v Divadle Archa, respektive místostarostce MČ Prahy 8, paní Mgr. Vladimíře Ludkové, která se ujala záštity nad výstavou fotografií v Café Therapy. Těšíme se na všechny, kteří přijdou na benefiční koncert nebo se zúčastní dalších aktivit Týdne osob po poranění mozku 2011. Nákupem lístků na benefiční koncert pomůžete dobré věci a zároveň si užijete nevšední hudební zážitek.