Magazín kulturního dění v Praze a okolí

V rámci obnovy varhan v kostele sv. Linharta v Cítově zahraje varhaník Pavel Černý

Pavel Černý - varhaník
Pavel Černý - varhaník
22.07.2019 12:48 | redakce ZaKulturou.cz

Známý varhaník Pavel Černý odehraje v sobotu 20. července od 18h koncert v kostele sv. Linharta v Cítově nedaleko Mělníka. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit na obnovu varhan a fungování spolku. Jedná se o druhý benefiční koncert pořádaný sdružením pro obnovu varhan ve zmiňovaném kostele.

Naposledy jsem na varhany v cítovském kostele hrál na podzim minulého roku. S politováním jsem tenkrát zmínil, že varhany jsou bohužel ve špatném technickém stavu a pokud mají dále sloužit, bude potřeba investovat do jejich obnovy. Netušil jsem, že se to stane impulzem pro vznik sdružení za záchranu varhan,“ zavzpomínal varhaník Pavel Černý a dodal, že je rád, že snad hraje naposledy na varhany před zahájením jejich obnovy. Pavel Černý je varhaníkem, ale také organologem a pedagogem. Vystupuje v Čechách i v zahraničí, přednáší varhanní hru a organologii na AMU a JAMU a jeho nahrávky jsou oceňovány i zahraniční kritikou.

Koncert Pavla Černého je druhou benefiční akcí Sdružení pro obnovu varhan. Na prvním koncertě v květnu letošního roku vystoupil David Eben se sborem Schola Gregoriana Pragensis. Na akci se podařilo vybrat na obnovu varhan 21 625 Kč, celkem je na sbírkovém účtu přes 100 000 Kč. Dalších 100 000 Kč máme přislíbeno od Nadace ČEZ. Jakmile tento příspěvek obdržíme, můžeme začít s první etapou obnovy nástroje,“ uvedl Ing. Bohuslav Šámal, statutární ředitel Sdružení pro obnovu varhan, a dodal: „Rád bych poděkoval všem, kteří přispěli menší či větší částkou. Každý příspěvek se počítá a jsem velmi rád, že můžeme tak brzy zahájit záchranné kroky, aby odkaz našich předků nezůstal na pospas červotočům.“

***

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Původně románský kostel sv. Linharta v Cítově nedaleko od Mělníka byl vystavěn v druhém desetiletí 13. století v románském slohu. Z tohoto období je možné na stavbě nalézt mnoho románských prvků. V roce 1753 byl kostel přestavěn na barokní. V kostele stál malý varhanní nástroj již ve druhé polovině 17. století.

Další nástroj byl postaven v souvislosti s přestavbou kostela a kruchty v roce 1758. Tento nástroj byl již dvoumanuálový. Stávající varhany pocházejí z roku 1877.

V roce 1918 proběhla rekvizice cínových píšťal pro válečné účely a ta se nevyhnula ani cítovským varhanám. Budiž nám inspirací, že zrekvírované cínové píšťaly byly rychle nahrazeny zinkovými a varhany mohly fungovat dál.

Krásné dvoumanuálové varhany ale nebyly v posledních letech příliš používány a postupně upadají. Nástroj je napaden červotočem a vykazuje řadu závad. Pokud varhany necháme dále chátrat, brzy na ně nebude možné vůbec hrát.

Varhany slouží k doprovodu bohoslužeb, při svatbách, pohřbech a koncertech. Cítov má dlouhou hudební tradici a zaslouží si kvalitní interpretaci varhanní hudby.

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s.

Za účelem zajišťování finančních prostředků byl ustavující schůzí 15. března 2019 založen spolek “Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s.“ zkrácený název “Pro varhany Cítov, z.s.“ a dne 16. dubna 2019 zaregistrován Městským soudem v Praze. Adresa sídla spolku je Cítov 52, 27704 Cítov.

Cílem spolku je obnova varhan, která umožní obyvatelům Cítova (ale i jiným hudebním příznivcům) poznat krásu varhanní hudby. Bude to práce na roky a přispěje ke snaze dělat něco společně s lidmi, kteří mají zájem spolupracovat na věcech s duchovním a kulturním přesahem pro budoucnost.

Transparentní účet spolku: 115-9745000217/0100

aktuální stav zde: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/sdruzeni-pro-obnovu-varhan-v-kostele-sv-linharta-vTagy: varhanní koncert


Přidej komentář