Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Zelenka Festival Praha

Zelenka Festival Praha
Zelenka Festival Praha
02.10.2014 16:15 | redakce ZaKulturou.cz

I. ročník nového mezinárodního festivalu věnovaný dílu a osobnosti českého barokního génia, Jana Dismase Zelenky.

Zelenka Festival Praha začíná svou historii právě v Roce české hudby 2014, vzniká tak nová a důstojná platforma, z níž budou vycházet nové impulzy k šíření Zelenkovy hudby ve světě.

J. D. Zelenka – Missa Sanctissimae Trinitatis

Ensemble Inégal a sólisté

Adam Viktora - dirigent

13.10.2014 v 19:30 hodin – Dvořákova síň Rudolfina, Praha

Missa sanctissimae Trinitatis, první ze Zelenkových pozdních mší, fascinující dílo jednoho z nejoriginálnějších skladatelů evropského baroka. 

Koncert je pořádán ve spolupráci s Českým spolkem pro komorní hudbu v rámci jubilejní 150. sezóny, na programu zazní i novodobá premiéra dosud neznámé verze Mše D Dur op. 86 Antonína Dvořáka

J. D. Zelenka – orchestrální díla

Harmonie Universelle (Německo) a Pražští Barokní Sólisté

Florian Deuter, koncertní mistr, umělecký vedoucí

15.10.2014 v 19:30 hodin – Velký sál Novoměstské radnice, Praha

Virtuozní i vznešená orchestrální hudba komponovaná Zelenkou k příležitosti oslav korunovace Karla VI. českým králem v Praze roku 1723

J. D. Zelenka – triové sonáty

Ensemble Marsyas (Anglie) a hosté

16.10.2014 v 19:30 hodin – Rytířský sál Velkopřevorského paláce, Praha

V tento výroční den Zelenkova křtu zazní záměrně a velmi symbolicky právě Zelenkovy triové sonáty, jedno z nejoriginálnějších děl komorního repertoáru. Jejich tištěné vydání muzikologem Camillo Schönbaumem způsobilo v 60. létech 20. století senzaci, která stála na samém počátku znovuobjevování Zelenkova díla.  

Před zahájením každého koncertu proběhne neformální beseda s protagonisty koncertu.

Odkaz českého hudebního skladatele Jana Dismase Zelenky je evropským fenoménem na hudebním poli současnosti a znovuoživená díla tohoto génia na koncertních pódiích i CD nahrávkách doslova přepisují dějiny barokní hudby. Ještě před několika lety se vůbec nepočítalo s tím, že by v 21. století mohla být objevena zásadní díla evropského baroka. Nadšení a ohlasy, jaké způsobují ve světě premiéry Zelenkovy dosud neznámé hudby na CD nahrávkách i koncertních provedeních, jsou toho důkazem.

 

Pořadatelem festivalu je český hudební soubor Ensemble Inégal.

Soubor, který v čele s dirigentem Adamem Viktorou intenzivně šíří odkaz tohoto českého velikána, je právě za realizaci Zelenkových děl opakovaným držitelem mnoha mezinárodních hudebních cen (Diapason d´Or, International recording review outstanding, Goldberg 5 stars aj.) Každoročně uvádí Zelenkovy skladby v novodobých premiérách v rámci svého koncertního cyklu České hudební baroko – objevy a překvapení. Koncertuje a šíří Zelenkovu hudbu  na významných hudebních festivalech v Čechách, Velké Británii, Německu, Francii, Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Španělsku, Lotyšsku, Rakousku aj.

Český hudební génius Jan Dismas Zelenka je v současnosti považován za jednoho z nejvýznamnějších barokních skladatelů vedle J. S. Bacha, G. F. Händela a A. Vivaldiho. Zelenka Festival Praha je prvním a jediným festivalem svého druhu na světě. Bylo jen otázkou času, kdy se Česká Republika oficiálně přihlásí k dědictví minulosti a vydá světu jasný signál o tom, že si považuje významu Zelenkova odkazu a s hrdostí podporuje proces jeho znovuoživení.Tagy: festival, koncert


Přidej komentář