Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Komiksová soutěž ADRA zná své vítěze

vítězové soutěže
vítězové soutěže
06.12.2017 11:41 | redakce ZaKulturou.cz

V sobotu 2. prosince byli v Centru OSN za přítomnosti ředitele Centra OSN, pana Michala Broži, slavnostně vyhlášení vítězové druhého ročníku komiksové soutěže Promluv k světu bublinou, kterou pořádá Opravdový svět, oddělení globálního rozvojového vzdělávání organizace ADRA, o. p. s. Soutěže se účastnilo více než 200 autorů z celé republiky. 16 nejlepších komiksů je nyní ke zhlédnutí v Dobročinné kavárně „Cesta domů“. Výstava potrvá do 2. ledna.

„Velmi nás nadchla estetika komiksů. Navzdory tomu, že průměrný věk účastníků byl 15 let, působí většina vítězných děl zcela profesionálně. Část komiksů je také zpracována pokročilými technikami, jako je fotokoláž, digitální kresba či malba akvarely,“ říká Anežka Doležalová, koordinátorka komiksové soutěže.

Tématem a zároveň úkolem soutěžících bylo představit formou komiksu jeden ze 17 Cílů udržitelného rozvoje (viz zde). Účastníci soutěže měli volnou ruku v tom, jak samotné téma uchopí a jakou formu zvolí (kresba, malba, fotostory, koláž).

Soutěž byla rozdělena do 5 tematických kategorií, které v sobě zahrnovaly jednotlivé Cíle udržitelného rozvoje. V každé z kategorii pak porota vybrala vítěze na základě tří kritérií: vazby na téma CUR, interpretace tématu a estetiky. Největší váhu mělo první kritérium. Autoři tedy museli primárně porozumět konceptu vybraného Cíle udržitelného rozvoje.

  1. Kvalitní život (konec chudoby – konec hladu – zdraví a kvalitní život – pitná voda a kanalizace) – vítězem se stal FIlip Škarda s komiksem Není to škoda? zabývajícím se koncem hladu.
  2. Férová společnost (kvalitní vzdělání – rovnost mužů a žen – méně nerovností) – vítězným komiksem se stalo Kolo pro Afriku od dvojice Jana Pajerová & Kristýna Kolářová.
  3. Odpovědný rozvoj (dostupné a čisté energie – důstojná práce a ekonomický růst – průmysl, inovace, infrastruktura – udržitelná města a obce – odpovědná výroba a spotřeba) – v této kategorii porotu nejvíce zaujal komiks Adriany Bendžálové Plýtvání potravinami.
  4. Naše planeta (klimatická opatření – život ve vodě – život na souši) – vítězkou prací byl komiks Poseidon od dvojice Valentýna Trněná & Eva Kotrlová, které upozornily na problémy života ve vodě.
  5. Bezpečný svět (mír, spravedlnost a silné instituce – partnerství ke splnění cílů) – v poslední kategorii porota vybrala dílo Válka je na houby, děti od Katarzyny Gattnar.

Kompletní sestavu 16 nejlepších komiksů, které se probojovaly do finále bude možné vedle Dobročinné kavárny “Cesta domů” (výstava potrvá do 2. 1.) zhlédnout i na webu soutěže a od středy 6. 12. budou vystaveny také v kavárně Mammacoffee.

Druhého ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 206 autorů ze ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ i grafických škol z celé České republiky ve věku od 12 do 26 let. Do soutěže se zapojily celé třídy pod vedením pedagogů, ale i individuální kreslíři, a to napříč regiony. „Nejčastěji zpracovávaná témata byla „ochrana živočichů“, „konec hladu“, „konec chudoby“, „zdraví a kvalitní život“ a „odpovědná výroba a spotřeba“, doplňuje Doležalová.

Vítězové získali za své návrhy věcné ceny, pozvánku na komiksový workshop se známým komiksovým kreslířem Tomášem Kučerovským. Vybrané komiksy budou dále použity jako doplnění metodických materiálů zpracovávajících témata CUR, která budou dostupná učitelům základních škol na webu Adry (V rámci minulého ročníku vytvořila Adra z došlých komiksů materiály pro učitele SŠ).

Všichni vítězové obdrželi také výtvarné potřeby pro tvorbu komiksu od Pebeo.cz a 2 komiksové knížky od Paseky. Další ceny dle kategorií od společností: Doller, naučmese.cz, ENESA, Countrylife.

Cíle udržitelného rozvoje:

Jednotlivé cíle naznačují oblasti a ukazují směry, kterými bychom se měli v následujících 15 letech vydat, pokud chceme přispět k rozvoji, který nebude probíhat na úkor společnosti ani přírody. Jedná se tedy o rozvoj udržitelný, který naplní potřeby současné generace, bez toho, aniž by ohrozil životní podmínky generací dalších. Dokument obsahuje 17 cílů, kterých by mělo být dosaženo do roku 2030. Tato agenda navazuje na Millennium Development Goals, díky kterým se do roku 2015 mimo jiné výrazně podařilo omezit extrémní chudobu a hlad a také zlepšit zdravotní péči v rozvojových zemích.

Opravdový svět

Opravdový svět je program globálního rozvojového vzdělávání organizace ADRA. Vzdělávání na českých školách se věnuje již od roku 2006. Nabízí programy zaměřené na pochopení globálních souvislostí pro děti v mateřských školách, žáky základních škol a studenty středních škol ale také VŠ (Zemědělská univerzita, Pedagogická fakulta v Hradci). Vytváří také metodické výukové materiály pro pedagogy, které nabízejí způsoby, jak témata globálního vzdělávání zařazovat do výuky.Tagy: soutěž, výstava komiksů


Přidej komentář