Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Benefiční aukce pro Cestu domů představuje současné české umělce

Cesta domů - benefiční aukce
Cesta domů - benefiční aukce
30.11.2017 10:30 | redakce ZaKulturou.cz

Benefiční aukce uměleckých děl domácího hospice Cesta domů nabídne sběratelům i širší veřejnosti zajímavou investiční příležitost a také upozorní na mnohé talenty a nečekané polohy současného českého umění. Katalog 7. ročníku dražby, která se koná 30. listopadu od 19 hodin v hotelu Hilton Prague, obsahuje více než 150 děl etablovaných českých umělců a nadějných absolventů uměleckých škol. Benefiční aukce je zároveň příležitostí, jak spojit zájem o umění a filantropii s péčí o konkrétní lidi na konci života.

Aukce Cesty domů se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu od 19 hodin v Grand Ballroom hotelu Hilton Prague (Pobřežní 1, Praha 8), kde budou díla od 14 hodin také vystavena. Sálové aukci předchází online aukce části kolekce, která od 20. listopadu umožňuje zájemcům dražit i jiné položky, než budou v nabídce v hotelu Hilton. Katalog děl zařazených do sálové i online dražby a veškeré informace jsou umístěny na www.cestadomu.cz/aukce.

Letošní kolekce zahrnuje malby, kresby, fotografie, objekty, videa, zvuková díla a další projekty od českých umělců různých generací. Vedle děl Emily Medkové, Stanislava Kolíbala, Petra Nikla či Jaroslava Róny jsou do aukce zařazena díla Tomáše Absolona, Josefa Bolfa, Lubomíra Typlta a dalších autorů. Kurátorka aukce Lenka Kerdová navazuje na úspěšné experimenty loňského ročníku a využívá aukce i jako možnosti zprostředkovat komunikaci mezi uměleckou scénou a širší veřejností. „Do aukce zapojíme i současné umělecké proudy, jejichž díla se na aukcích běžně neobjevují. Což by mohlo být pro dražitele zajímavé. Jde především o zvukové a performativní formy umění na pomezí žánrů, které reprezentuje především aukční projekt s názvem Akce_U,“ nastiňuje kurátorka loňského zdařilého ročníku aukce Cesty domů.  

 

Akce_U spočívá v dražení 10 projektů umělců-performerů, kteří v případě svého vydražení vystoupí na představení 13. prosince v prostoru Univerzity Karlovy, Hybernská 4, Praha. Dražitel se stane mecenášem a díky svému výběru také dramaturgem večera Akce_U určeného i pro veřejnost, a to podle motta „aukce je drama“. Spoluautorem Akce_U je multimediální umělec Ladislav Železný, který působí také na stanici Českého rozhlasu Vltava.

 

Kurátorka Kerdová k výstavě doplňuje:

Můžete říci něco bližšího ke koncepci výstavy?

Při vymýšlení koncepce aukce pro Cestu domů jsem vyšla především z faktu, že aukce je z naprosté většiny postavená na darech žijících umělců. Představuje tedy současné umění, které jsem chtěla za pomoci aukce ukázat v celé jeho šíři. Výběr uměleckých děl je tedy trochu netradičně postaven nejen na tradičních médiích jako je malba, grafika a socha, ale ukazuje i další významné proudy a přístupy k umění (performance, zvuk, site-specific ad.). V podtextu celé koncepce stojí přesvědčení, že současná materialistická společnost je již poněkud přehlcená produkcí hmotných artefaktů, a právě současné umění nabízí rukama neuchopitelné alternativy, které jsou však neméně “hodnotné” a v neposlední řadě také krásné a povznášející.

 

Jaké umělce jste vybrala a proč, jak spolu jednotliví umělci a jejich díla souvisí?

Vybrala jsem současné umělce, kterých si vážím a jejichž dílo mě silně oslovuje. Někteří Cestu domů podporují tradičně, někteří jsou již uznávanými etablovanými umělci, někteří stojí na počátku své tvůrčí dráhy - pro všechny je společným jmenovatelem otevřenost spojená se zájem o druhé, tedy jejich velkorysé rozhodnutí podpořit činnost Cesty domů.

 

Snažila jste se do koncepce zapracovat téma smrti, s nímž Cesta domů pracuje?

Nesnažila. Domnívám se, že by to bylo zbytečné zdvojování, které je v důsledku většinou (např. i ve filmu nebo divadle) kontraproduktivní. Ze zkušenosti vím, že činnost a smysl Cesty domů je v dobrém povědomí většiny lidí, se kterými jsem se setkala. Podstata CD pro mě mimo jiné spočívá v otevřenosti k tématům, která nejsou příjemná, v boření určitých tabu či klišé a v odvaze dělat věci jinak. Výtěžek aukce samozřejmě v důsledku pomůže lidem v jejich cestě ke konci života, ale aukce samotná může spíše poskytnout prostor pro vznik něčeho nového (uměleckého díla), může napomoci současnému umění a jeho protagonistům v komunikaci se svými diváky a může vytvořit živý prostor pro sdílení, konfrontaci a společné intenzivní prožitky.

 

Pracovala jste na aukci již loni, jak se výběr děl liší od předchozího roku?

V loňském ročníku jsem zkusila zařadit několik experimentů pro aukční prostředí jako byla dražba zvuku či site-specific performance. Velmi mě potěšila kladná reakce aukčního publika (všechny experimenty se vydražily) a v návaznosti na to jsem se rozhodla letos zajít ještě trochu dál a představit ucelený kurátorský miniprojekt, tzv. Akci_U. Výběr 10 umělců z oblasti performativního a zvukového umění nabízí dražitelům možnost se s těmito uměleckými projekty seznámit (myslím, že pro mnohé nejsou známé, byť ve svém oboru patří k naprosté špičce) a napomoci - svým rozhodnutím daného umělce vydražit - sestavit program společného večera, kde vydražená díla budou představena. Osobní interest každého zúčastněného (umělce, diváka, dražitele) je nezbytnou podmínkou pro naplnění výše zmíněného, což i úzce souvisí se samotnou podstatou Cesty domů (alespoň v mé interpretaci).

 

Jaká byla zkušenost z loňského ročníku?

Velmi pozitivní a důležitá pro přípravu letošního ročníku.

 

Můžete nastínit svá očekávání či odhady, jak bude vypadat letošní ročník? Kolik si tipujete, že se vybere celkem a kdo bude podle Vás topstar aukce?

To si netroufám, ale doufám, že se nám podaří i letos naše záměry dobře a srozumitelně představit a že se setkáme s dostatečně otevřeným a zvídavým publikem. Samozřejmě nejvíce vzrušující drama je, asi nejen pro mě, výsledek (a to zda vůbec bude?) Akce_U. Přála bych si, aby se podařilo vydražit co nejvíce pro bohulibou činnost Cesty domů, ale neméně důležité je pro mě i to, že někdo z publika bude třeba nadšen nebo překvapen nebo zaskočen, zkrátka nějakým způsobem hluboce pohnut alespoň jedním z představených děl. Myslím, že silný potenciál k tomu jich má mnoho.

„Za díla, která jsou v aukci nabízena, patří velký dík všem autorům, kteří je poskytli zcela zdarma,“ uvádí Marek Uhlíř, ředitel pořádajícího domácího hospice. Výtěžek z benefiční aukce půjde v celé dosažené výši na provoz služeb Cesty domů. Loňská kolekce byla vydražena za 1 624 111 Kč.Tagy: benefiční aukce, Cesta domů


Přidej komentář