Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Edukační kampaň Měsíc zdravé krve je v plném proudu

Pozvánka
Pozvánka - Měsíc zdravé krve
20.09.2016 22:29 | redakce ZaKulturou.cz

Krev je z laického pohledu jen červená tekutina, která proudí naším tělem, nabízí se tak otázka, kolik toho o ní vlastně víme. V rámci zářijového projektu Měsíc zdravé krve máte možnost ji poznat a porozumět této životadárné tekutině a obdivuhodnému systému, který se odehrává v každé její kapce. Během září – Měsíce zdravé krve – se na třech hematologických pracovištích konají ojedinělé akce pro veřejnost.

Jako první se ve středu 14. 9. v Ústřední vojenské nemocnici uskutečnilo Dopoledne o krvi, během kterého desítky příchozích využily možnosti zdarma si nechat odborníky vyšetřit krev. Většina výsledků byla v normě, lékaři ale odhalili i jeden závažný nález. Pacient byl tak předám do specializované hematologické péče. Zájemci mimo jiné také zjistili, jakou mají krevní skupinu. Přítomní lékaři a zdravotní sestřičky informovali i o tom, co je třeba udělat, abychom mohli darovat krev či kostní dřeň.

„Velmi nás potěšil zájem veřejnosti. Dokonce jsme pro velký zájem museli rozšířit prostor pro odběry.  Podobné akce vítáme, jsou vhodnou příležitostí pro odborné informování veřejnosti, která si často neuvědomuje, co vše je s její krví spojené a že i ona může trpět nemocí,“ říká plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D., primář Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice.

V pondělí 19. 9. se od 16.00 hodin uskutečnila také beseda na téma Krev je život, a to v kinosále FN Motol.

Ve čtvrtek 22. 9. se od 10.00 do 14.00 hodin otevřou dveře Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze (U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2)

Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze provádí specializovanou léčbu a výzkum závažných krevních chorob. Své dveře otevře veřejnosti ve čtvrtek 22. září. Lékaři seznámí příchozí s krví jako takovou i s onemocněními, s nimiž se může potýkat, a v rámci svých přednášek poskytnou prostor i pro případné dotazy. Příchozí si budou moci nechat udělat krevní obraz, který prozradí zdravotní stav jejich krve. Ve specializované laboratoři budou mít zájemci možnost nahlédnout na krev zpoza mikroskopu.  K vidění je i výběr z uměleckých děl onkologicky nemocných pacientů, protože umění pomáhá.

 Více informací a konkrétní program najdete na www.uhkt.cz

O systému krve

Krev je tekutinou našeho života, protéká 100 000 km krevních cest našeho těla. Přináší kyslík a živiny k orgánům a tkáním a současně odvádí oxid uhličitý. Rovněž rozvádí hormony, pracuje na naší termoregulaci a udržuje chemickou rovnováhu. Dává tělu vláčnost i pevnost, sílu i energii. Umí vehnat červeň do tváří i chlad do nohou. Jejími základními stavebními kameny jsou krevní plazma a krevní elementy. Krevní plazma představuje 55 % krve v našem těle a z 90 % ji tvoří voda. Krev je systém s jasně danou strukturou i „provozním řádem“. Stejně tak je synchronizován počet krevních elementů (červené a bílé krvinky, krevní destičky), které v oběhové soustavě nesmí chybět, ale ani přebývat. Jedině tak mohou udržovat správné tempo naší krve, tak aby tekla, jak má – ani příliš rychle, ani pomalu.


Měsíc zdravé krve


Přidej komentář